Rättvisa viktigare än lycka för svenskar

Sedan några årtionden tillbaka ingår Rokeachfrågorna i de årliga undersökningarna gjorda av svenska SOM-institutet. Lycka har varit ungefär lika viktigt för svenskar från 1988 (när undersökningen började) fram till idag. Dock hamnar lycka en bit ner på listan, under till exempel rättvisa, ärlighet och hälsa.

Har ni några funderingar kring varför inte lycka hamnar i topp? Är det inte lycka som vi alla egentligen strävar efter på ett eller annat sätt? Som jag ser det är ärlighet, rättvisa, hälsa och annat på listan bara medlel för att uppnå lycka. Kan det vara så att vi förknippar lycka med en kortvarig euforisk känsla och inte med välmående och livstillfredsställelse?

VIKTIGHETSBEDÖMNINGAR ENLIGT ROKEACHS VÄRDESKALA
Rokeachs värdeskala

Resultaten avser dem som svarat “mycket viktigt”. Procentbasen utgör de svarande på respektive delfråga. Fem svarsalternativ gavs: ”mycket viktigt; ganska viktigt; varken viktigt eller oviktigt; inte särskilt viktigt; inte alls viktigt.”

Ludvig Lindström

5 Responses to “Rättvisa viktigare än lycka för svenskar”

 1. Göran Hådén skriver:

  Jag tror att många mer eller mindre associerar ordet lycka med eufori, lyckokickar. Hälsa som hamnar i topp, tror jag att många förknippar med att må bra, så det kan ändå vara ett mycket stort stöd för lycka. Särskilt som rikedom och makt hamnar så väldigt långt ner på listan.

 2. Lars skriver:

  Instämmer med Göran. Därtill finns det flera ord som ingår som viktiga delmängder av lyckan, men som särredovisats:
  – Självförverkligande
  – Självaktning
  – Ett spännande liv
  – Kärlek
  Adderar vi dessas procenttal till lyckan, så hamnar vi långt över 100%
  🙂 Lars

 3. Filip Fors skriver:

  ”Kan det vara så att vi förknippar lycka med en kortvarig euforisk känsla och inte med välmående och livstillfredsställelse?” Det stämmer nog bra. Om ordet lycka byts ut mot ”må bra” ”glädje” eller ”subjektivt välbefinnande” ha det troligen hamnat mycket högre upp.

 4. Maria skriver:

  Men en förutsättning för att uppleva lycka kanske är att man upplever att de relationer man har är ärliga, att man upplever sig vara rättvist behandlad och och att man har hälsan någorlunda i behåll.

 5. FEG skriver:

  Om man tar fasta på WHO:s klassiska och utopiskla definition av hälsa är det nog svårt att skilja mellan dessa dimensioner: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.”

Leave a Reply