Den mänskliga anpassningsförmågan

happy-512-x-384

Ett av de mest slående resultaten i lyckoforskningen är att vi på sikt anpassar oss till de flesta livshändelser. Graferna nedan visar självskattad livstillfredsställelse på Y-axeln och antalet år på X-axeln för ett antal olika livshändelser. Första serien av grafer gäller kvinnor och den andra män. Studien bygger på den tyska enkätundersökningen ”German Socio-Economic Panel”. Graferna illustrerar genomsnittliga förändringar i livstillfredsställelsen under en 10 årsperiod med livshändelsen i mitten (år 0). (Markeringarna i graferna indikerar om lyckan för vardera år skiljer sig signifikant från den första året i den studerade tioårsperioden. Krysset i graferna indikerar signifikantsnivå 1%, trekanten 5 % och kvadraten 10 %. Linjerna representerar konfidensintervall.)

Kvinnor:

clark_fig2

Män:

clark_fig1

Totalt anpassning sker alltså i de flesta fall men inte i alla. Speciellt noterbart är kanske den negativa effekten av arbetslöshet för män och att ingen större anpassning här sker under de fem efterföljande åren. Men hav förtröstan! 😉 Framöver kommer vi skriva mer om vilka lyckostrategier man kan använda för att snabbare anpassa sig till negativa händelser.

Källa:Andrew E.  Clark,  Ed  Diener,  Yannis  Georgellis,  Richard E.  Lucas (2007) Lags and Leads in Life Satisfaction: A Test of the Baseline Hypothesis, Paper No’ CEPDP0836.

http://cep.lse.ac.uk/_new/publications/abstract.asp?index=3077

Filip Fors (www.filipfors.se)

One Response to “Den mänskliga anpassningsförmågan”

  1. […] ett års tid och är ungefär lika lyckliga som folk i allmänhet.  Som jag skrev i ett tidigare inlägg har lyckoforskningen visat att vi anpassar oss till en rad olika ”dramatiska” händelser, […]

Leave a Reply