Lyckan på topp i Göteborg!

Solen strålade när Charity International i torsdags delade ut pengar i Göteborg, den femte och sista staden för kampanjen.

De slumpvis utvalda personerna som mottog pengarna erhöll två tjugor vardera. Den ena skulle personen använda för egen räkning och den andra skulle personen spendera på någon annan. Personerna skulle sedan fundera igenom vilken av sedlarna som gav störst tillfredsställelse. Tanken är att få folk att reflektera kring sin egen livsstil, så att vi kan få ett samhälle där vi i högre utsträckning än idag bryr oss om våra medmänniskor.

Charity delar ut pengar i Gbg

– Vi blev väldigt väl mottagna av göteborgarna, som blev glada, fascinerade och inte ens särskilt misstänksamma till en början. Flera av de vi delade ut pengar till hade redan hört talas om aktionen – en del via media och andra via vänner, rapporterar Göran Hådén, kontaktperson för Charity International i Göteborg.

– I Stockholm var det till och med en kringgående gatuförsäljare som uppgav att flera hade kommit fram och frågat om hon delade ut gratis pengar, fortsätter Göran, som även var med på aktionen i Stockholm.

– Det här är uppenbart en aktion som man gärna berättar för sina vänner om. Det är fantastiskt vilket genomslag vi har fått runt om i landet, konstaterar Ludvig Lindström, ordförande för Charity International.

Här kan du lyssna på när Göran pratar om aktionen i SR P4 Göteborg.

Charity delar ut pengar i Gbg.

Frida Johnsson

Leave a Reply