Dalai Lama – En helt vanlig människa

Jag är lite förvånad över mötet med Dalai Lama. Jag visste att jag skulle få ta del av ett föredrag från en världsmedborgare, med djupa rötter i den urgamla kunskapstraditionen av buddhistisk filosofi. Jag visste också att han håller sig ”up to-date” med de allra senaste erövringarna inom forskningen om hjärnan. Men jag blir imponerad av hur han får ihop de vitt skilda världarna på ett så enkelt och självklart sätt. Han understryker hur studier inom bland annat kognitiv neurovetenskap fortsätter att bekräfta vikten av mindfulness och inre sinnes frid för både fysiskt och psykiskt välbefinnande, samt positiva mänskliga relationer.  Det är alltså ingen ”flummig åsikt” utan baserat på konkret vetenskap när Dalai Lama säger:

“ In my opinion inner peace and loving kindness is the most important thing, more important than anything else“

Dalai Lama är inget ”workshop wow”. Han ger ingen känsla av en guru som förmedlar mystisk visdom som manar till magisk tilltro för att den är omöjlig att förklara. Jag upplever Dalai Lama som väldigt ödmjuk och anspråkslös. Hans budskap är jordnära och praktiskt, förmedlat med djupt allvar, men alltid lika nära till skratt. Han kallar på vår egen intelligens att förstå vårt eget bästa, mänsklighetens bästa, jordens bästa.  Han säger att det är lika viktigt att tänka och studera som att meditera, vi måste hela tiden fortsätta lära oss på olika sätt så att vi kan komma till insikt från olika perspektiv. Det händer inte mycket om vi bara sätter oss ned och blundar, säger han skrattande och fortsätter:

”Only complete concern of others well being, will enable us true wellbeing.”

Hur kan vi göra de möjligt för mänskligheten att uppnå verklig lycka, frågar Dalai Lama? Han säger att lycka kommer från genuin medkänsla med andra.  Inte bara för att de skapar glädje hos andra utan för att de skapar glädje i sig. Att ge är det mest själviska vi kan göra, säger han, det finns inget smartare sätt att bli lycklig på, samtidigt som det skapar en lycklig värld. Han skrattar igen och säger:

”Its better to be selfish in a wise and intelligent way, instead of selfish in a foolish way”

Utnötta ord som medmänsklighet, hjärtlighet, medkännande och vänlighet får liv på nytt när de kommer från en person som strävar efter att leva innebörden av dem i allt han gör gentemot mot alla han möter både på personligt och världspolitiskt plan. När han uppmanar oss att göra det samma, blir de mer än ord. Han påminner oss om att det faktiskt är något vi – du och jag- kan välja, när han säger:

”I am just a normal human being.”

Men det är inte heller lätt att förstå allt han talar om. De han säger väcker mycket frågor, särskilt om den buddistiska filosofins syn på medvetande. ”The hard problem of consciosness” och ”The explanatory gap” inom medvetande-forskningen känns mer närvarande än någonsin. Därför öppnar han en viktig dörr för disskussion när han påminner oss om buddismens grundstomme: logiskt resonemang. Han säger:

”Do not accept any teaching or teacher out of faith or devotion, but rather out of your own confidence — confidence that you have reached as a result of your own intelligent investigation and analysis.”

Kanske är det anledningen till att den buddistiska filosofin och den västerländska vetenskapen går så bra ihop. Det är helt klart spännande att hans ord påminner om lyckoforskningens grundprincip om evidensbaserad kunskap. Vi skrattade väldigt mycket med Dalai Lama. Han talar om anknytningsteorier och hur hans mammas kärlek, trots alla buddhistiska studier, är hans stora källa till medkänsla. Han skrattar med sig själv så där som bara Dalai Lama kan, när han säger:

“Sometimes I think my mothers kindness spoiled me”

Anna Gordh Humlesjö

3 Responses to “Dalai Lama – En helt vanlig människa”

 1. FEG skriver:

  Intressant betraktele. Håller med om att männsikor ofta tillskriver honom övernaturliga gåvor men att han själv alltid poängterar det motsatta.

  Något jag funderat på är att han säger att sökandet efter lycka är något oerhört centralt i den mänskliga naturen. Det är alltså sökandet efter lycka som ger livet mening och inte lyckan i sig själv. Här kan man ju fundera på hur oerhört olika vår samtids sätt att söka lycka har blivit. Reklamens lockrop handlar om att en sorts beständig lycka finns i de rätta prylarna.

  Dalai Lama talar ju om motsatsen att bundenhet till materiella ägodelar ofta är destruktivt och reinkarnationen (i mer symbolisk bemärkelse) handlar om en cirkulär tidssyn och om att acceptera alltings förgänglighet. Detta ger en syn på lycka som (likt hedonismens paradox) enbart är en sorts biprodukt av ett gott liv och inget vi kan hålla fast i.

 2. Anna Gordh Humlesjö skriver:

  Ja de är verkligen intressant att dalai lama och buddhismen i stort talar om hur just själva fastklingandet till det som är föränderligt är en stor källa till lidande och att förmågan att acceptera förändring är en stor nyckel till ett lugnt sinne och därmed inre upplevelse av lycka. Och visst står det ju verkligen i direkt motsats till den livsstil vi uppmanas till som stor-konsumenter av prylar av reklamen. har vi ingen insikt om vad det är för slags lycka vi söker är det ju väldigt lätt att välja fel strategi och många tjänar pengar på att vi är så bra på att välja ”fel” genom att tro att de är yttre upplelveser och materiella ting som ger oss den där lyckan som egentligen handlar mer om vad vi har för förhållningsätt till våra liv och andra.

 3. […] en blogg om lycka Dela det här:FacebookTwitterE-postSkriv utLike this:GillaBli först att gilla denna post. Det […]

Leave a Reply