Shopping ökar välmående och livslängd

Shoppingsugna gamlingar

Tvärtemot vad vi tidigare skrivit här på Lyckobloggen och vad de flesta lyckoforskare hävdar, har en ny studie visat att shopping faktiskt kan öka ditt välmående och din livslängd. I alla fall om du tillhör en viss samhällsgrupp.

Den taiwanesiska studien pågick under tio år och riktade in sig på 1850 ensamstående män och kvinnor över 65 år. Enligt forskarna är sambandet tydligt, framförallt gällande män. De som shoppar oftare lever längre.

Forskarna tror att det är den sociala faktorn i att gå till affären som är nyckeln till en bättre hälsa och ett ökat välmående. Människor mår bra av att småprata med vänner och hälsa på bekanta i affären. Bara att titta på folk är tydligen bra medicin mot ensamhet.

En annan del av förklaringen till att en äldre människa som shoppar oftare lever ett längre liv kan vara att de helt enkelt har fräschare och bättre mat hemma. Att sällan gå och handla kan leda till en ond cykel där kosten och hälsan successivt försämras. Undersökningar har också visat att den lilla extra turen till affären kan ge stora hälsofördelar på grund av att man helt enkelt rör på sig mer. Det är troligtvis även lättare för en äldre människa att hitta motivationen till att gå en shoppingrunda istället för att gå till gymmet.

Källa: Journal of Epidemiology and Community Health

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om lyckalyckoforskning och shopping

Ludvig Lindström

13 Responses to “Shopping ökar välmående och livslängd”

 1. Göran Hådén skriver:

  Jag tycker det är mycket positivt att vi uppmärksammar forskning som inte bara bekräftar de åsikter vi redan har.

  Jag har dock svårt att se att den här studien egentligen tillför så mycket nytt, eller ger skäl för rubriken.

  Att shopping kortsiktigt är bra för shopparens välmående är väl känt. Det är ju därför vi shoppar så mycket som vi gör. Att det även långsiktigt kan vara bra för äldre framstår också som rimligt, eftersom de har gott om tid, men ibland brist på socialt umgänge. Ting tar tid.

  Studien visar att de som ger efter för reklamens förföriska lockrop mår bättre än de som inte gör det. Det studien inte tar upp är dels att jämföra med de som inte känner begär på grund av reklamen (dessa är förmodligen lyckligast). Dels säger studien inget om hur vårt samhälle skulle kunna fungera utan reklamdriven konsumtionshysteri. Rimligen skulle det då utvecklas mer av andra sätt att socialisera sig.

  Shopping är som en drog, vars konsekvenser främst drabbar andra – naturen, djuren, fattiga människor och att dagens samhälle delvis förhindras i sin utveckling.

  Slutligen så är det knappast dåligt varken för individen eller ur ett helhetsperspektiv om du handlar frukt ofta 🙂

  Mer om det här ämnet har jag tidigare skrivit här:
  http://www.lyckobloggen.se/?p=1057

 2. FEG skriver:

  Blir tyvärr lite misstänksam mot slutsatserna. Det finns säkert någon mellanliggande variabel/faktor och inte shopping som påverkar lyckan. Kanske är de som shoppar mer i ett sorts statusöverläge?! Funderar exempelvis om man blir man lika lycklig av nätshopping?

  Forskaren Tim Kasser har konstaterat att matrealistiska människor är betydligt olyckligare. Tror att reklamens lockrop om att yttre attribut som komsumtion av upplevelser och prylar kan vara förädiska genom att vi skapar illusionen att vi genom konsumtion kan bli lyckligare.

  Samtidigt är nog den där ”nyandliga” new age lyckomyten om en extrem asketism inte heller att föredra! Då blir det en form av självbedrägeri om att man ju faktiskt ibland blir lyckligare av att köpa vissa saker.

 3. Det är nog så att faktorerna ”ofta i affären” och ”lever länge” samvarierar, snarare än att det finns ett direkt orsakssamband. De som inte kan ta sig till affären på grund av sjukdom, invaliditet, depression etc finns ju rimligtvis i gruppen som shoppar lite och drar därmed ner snittlivslängden för denna grupp.

 4. FEG skriver:

  Tackar minimalistekonomi Låter som en förklaring som kan vara rimlig.

 5. Mattias skriver:

  Har inte dessa forskare i själva verket slagit fast att socialt umgänge och god kosthållning ökar välmåendet och livslängden?

 6. Paloma skriver:

  Jag tänker som Mattias och köper direkt tanken på att ensamma människor mår bättre av att ge sig ut i en miljö där det finns andra människor som de kan socialisera sig med (om det så bara blir att hälsa och småprata med personalen i kassen eller att se andra människor). Tror inte att detta enbart gäller äldre människor (men att äldre människor kanske är ensamma i större utsträckning än yngre, eller?).

  Själv åkte jag ofta till IKEA förr då jag kände mig lite ensam. Köpte oftast inte mer än lite värmeljus eller så men det är trevligt att gå omkring och titta, ta en kaffe i restaurangen och bara se andra människor. Även om shoppingen i sig förmodligen inte gjorde mig ett dugg lyckligare gav det mig något ändå genom att man kom ut från sin lägenhet och in i ett socialt sammanhang. Dessutom så är ju shopping även något som man ofta gör med sina vänner eller sin partner så även om man inte är ensam så leder det kanske till bättre kontakt med sina vänner = ökad lycka?

 7. Jag kan bara hålla med om vad ni alla skrivit här. Själva shoppingakten gör förmodligen inte människor långsiktligt lyckligare. Däremot kan man få en kortsiktlig lyckokick av att köpa någonting man gärna velat ha.

 8. Rigmor skriver:

  Tänk vad jag tycker, att det är trist, att man ständigt indelar och analyserar folk efter ålder!
  Vi är alla individer med olika personligheter, engagemang, hälsa, utbildning, begåving, intressen, värderingar osv. och man upphör inte med allt detta efter 65 års ålder och då plötsligt tillhör en hopklumpad grupp åldringar.
  Möjligtvis får man lite mer tid att disponera efter eget välbefinnande.

  De strategier man har lagt sig till med för att klara/hantera tillvaron fortsätter att dominera ens handlande.

  Faktiskt blir inte tillvaron annorlunda efter en viss ålder.
  Det är bara omgivningens fördomar!

 9. Elisabeth skriver:

  Ja, nog är det väl så att socialt umgänge är viktigt för vårt välbefinnande, men lite tragiskt kan jag kanske tycka att det är om den plats man har för sitt sociala umgänge endast är i affären. Jag tror att det för långsiktigt välmående är viktigt att engagera sig i en större sak som berör hjärtat. Jag har varit inne på det i följande inlägg:http://www.punctumsaliens.se/eftertankar/gar-det-att-utveckla-andra-satt-att-konsumera-hur

 10. FEG skriver:

  För personer i en högre ålder (80 år och uppåt) är trots allt det sociala umgänget nästan livsavgörande! De som oavsett det sker frivilligt eller ofrivilligt isolerar sig i den åldern förkortar sin livslängd avsevärt.

 11. Filip Fors skriver:

  Jag tror Rigmor har rätt faktiskt. Av ren nyfikenhet var jag tvungen att kolla upp hur de äldres sociala liv ser ut. I SOM-undersökningen frågar man svenska folket hur ofta de träffar vänner. Det avgörande åldersskillnaden är för åldersgruppen 16-29 kontra resten. Från 30 och uppåt är frekvent umgänge med vänner betydligt mindre vanligt. Andelen som umgås med vänner flera gånger i veckan är nära 60 procent i åldersgruppen 16-29, siffrorna för grupperna 30-49, 50-64 och 65-85 är ca 25 procent. Kollade även hur stor andel som aldrig träffar vänner för samma åldersgrupper. Inga skillnader. Minst andel ensamma i yngsta åldersgruppen, i resten av grupperna ser det ungefär lika ut.

  Att umgänget med vänner minskar för människor över 30 beror sannolikt på att familjelivet tar över allt mer av den sociala tillvaron.

  Överlag verkar ungefär 10 procent av det svenska folket vara socialt isolerade. Det är ca 10 procent som träffar vänner mindre än en gång per månad och ca 10 procent som inte har någon nära vän de kan prata personliga saker med. Både dessa faktorer, att sällan träffa vänner och, att sakna en nära vän prata med, är oberoende av varandra relaterade till lägre livstillfredsställelse och lägre dagligt välbefinnande. 10 procent kan låta lite och det är lite jämfört med de flesta andra länder i Europa. Men det rör sig trots detta om nästan 1 miljon ensamma svenskar. Tyvärr verkar inte nätbaserade sociala medier vara ett bra substitut. Välbefinnandet är inte högre bland de som frekvent använder facebook, twitter och msn.

 12. Lars skriver:

  Härligt med sakkunniga svar, Filip

 13. Laila skriver:

  Jag tror att faktumet att de rör på sig kan spela en ganska stor roll för livslängden! Se här: http://lailasweblog.blogspot.com/2011/05/om-halsa.html

Leave a Reply