Omega 3-tillskott ökar sannolikt välbefinnandet för deprimerade

omega3-fish-supplement-oil_126720595
I en ny metaanalys studerades effekten av Omega 3-tillskott för depressiva symptom i 35 randomiserade kontrollerade experimentstudier. Forskarna fann en stor heterogenitet i studierna men att tillskott av Omega 3 i genomsnitt har en signifikant positivt effekt för deprimerade. Dock fann forskarna inga belägg för att Omega 3-tillskott skulle ha en positiv effekt för psykiskt friska personer. Det ska dock inte helt uteslutas att Omega 3 är positivt även för icke-deprimerade personer då vissa studier funnit sådana effekter, men den samlade bedömningen pekade alltså på ett nollsamband.

Omega 3-tillskott är sannolikt positivt av andra skäl, exempelvis för den fysiska hälsan, läs mer här.

Appleton m fl. (2010) Updated systematic review and meta-analysis of the effects of n–3 long-chain polyunsaturated fatty acids on depressed mood. The American journal of clinical nutrition ;91 757-770.

Filip Fors (www.filipfors.se)

2 Responses to “Omega 3-tillskott ökar sannolikt välbefinnandet för deprimerade”

 1. Lars skriver:

  Här har vi ett typiskt fall där det skulle vara en stor vinst om fler forskare kunde kombinera olika discipliner. En TÄNKBAR förklaring till att deprimerade personer blir hjälpta av omega-3 är att det sänker kolesterolvärdena. Troligtvis har många deprimerade personer höga kolesterolvärden. Har man inte höga höga kolesterolvärden, så uteblir effekten. Så länge man inte testar en sådan samvariabel, så förblir min tes ovan dock bara en vild spekulation.

  Kram
  /Lars

 2. Nja, här är jag väldigt tveksam till din teori Lars….jag återkommer i frågan när jag har tid att ge ett längre svar 🙂

  Kram / Boel

  ————————
  http://www.viability.se
  boel@viability.se

Leave a Reply