Jakten på Lyckan – inte bra för din lycka?

Skärmavbild 2011-03-30 kl. 16.00.44

Förmodligen känner du som van lyckobloggsläsare vid det här laget redan till att lycka är eftersträvansvärt, inte enbart för upplevelsen utan även för dess konsekvenser. Den förbättrar våra relationer, den stärker vårt immunförsvar och låter oss leva längre.

Men hur är det med själva jakten då? (Inte programmet alltså) Leder den till ett lyckligare liv? Ett par studier har berört frågan och svaret verkar vara – Nej, snarare tvärt om.
Förklaringen tros ligga i att om vi värderar lycka högt skapar det en högre stress när vi är olyckliga. Vår bild av hur livet borde vara skär sig med hur det de facto är. Vi har svårt att acceptera läget och leva igenom de tuffare känslorna jämfört med de som jagar mindre. Det blir helt enkelt mer som är fel. Vi borde ju vara lyckliga.

Pressen att hitta lyckan, som katalyserar jakten på den, finns överallt. I reklamen, i hyllan på bokhandeln, i att bli en vinnare och även i lyckoforskningen. Vi vill bara ha det där; jobbet, miljonen på banken, titeln, prylen. Målen vi siktar på är ofta externa faktorer som erkännande och ägodelar. I kontrast till mål som handlar om själva upplevelsen av att må bra eller vara tillfreds med det liv du lever.

Men all din tid här på bloggen är inte bortkastad. Siktar vi på saker som att utveckla våra relationer och oss själva, våga vara öppna för nya upplevelser (även smärta) och sårbarhet, utöva tacksamhet och närvaro – då kommer förmodligen lyckan från att leva livet fullt ut, inte från en jakt.

Erik Fernholm

Utbildare, Akademisk Coach & Föreläsare
www.lyckoaktivist.se

Ref.

Mauss, I. B., Tamir, M., Anderson, C. L., & Savino, N. S. (in press). Can seeking happiness make people unhappy? Paradoxical effects of valuing happiness. Emotion

http://www.psychologytoday.com/blog/curious/201009/the-problem-happiness

7 Responses to “Jakten på Lyckan – inte bra för din lycka?”

 1. Filip Fors skriver:

  Något som talar emot att jakten efter lycka skulle vara negativt är bland annat de studier som Sonja Lyubomirsky gjort. I hennes studier så är ju de positiva effekterna av de olika lyckostrategierna starkast för de som värderar lycka som viktigt och som är motiverade att bli lyckligare. Så jag tror man måste vara mer nyanserad i vilken sorts lyckosträvan som är bra respektive dålig. Kanske implicerar just termen ”jakt” något negativt nästan automatiskt såsom stress. Men om man använder ordet strävan eller att ha lycka som mål blir frågan mer öppen. Dock är det väldigt många som menar att man inte bör sträva efter lycka alls (speciellt vanligt bland intellektuella).

  Bengt Brülde tar upp frågan i boken ”Hur viktigt är det att vara lycklig?” nu minns jag inte alla argument på rak arm men han var inne på att en välgrundad lyckosträvan var förenlig med att bli lyckligare, det finns mer att läsa om frågan i den boken.

  Det är mest jakten efter att vara ”lyckad” eller kortsiktiga kickar som jag tror kan vara negativ. Eller att ständigt utvärdera hur man mår som lätt innebär att man blir för självupptagen och jämför sig för mycket. Jag tror det bland annat är den processen som förklarar resultaten i studien du tar upp.

  En välgrundat lyckosträvan tror jag tvärtom är positiv. Det handlar då inte om att ständigt tänka ”Blir jag lycklig av det här?” eller ”Är jag lycklig nu?” utan då och då fundera på om man lever på ett lyckobefrämjande sätt, testa lite olika strategier samt göra nödvändiga förändringar inspirerad av forskning och god självkännedom.

 2. Filip Fors skriver:

  Ska tillägga att det var ett bra inlägg som väcker intressanta tankar! 🙂

 3. erik.fernholm skriver:

  Håller med dig Filip!

  Jakten på Lycka är nog nära förknippat med att jaga nästa upplevelse och samtidigt jämföra sig mycket med andra människors framgång.

  Frågan ifall vi ska prioritera lycka i privatliv såväl som politik är nog speciellt svår just för att folk associerar till denna lyckojakt istället för en ökad livskvalitet. Alla är nog eniga om att ökad livskvalitet är önskvärt men inte lika villiga att stå bakom jakten som för mig själv kan kännas som en ytlig flykt med tendenser till ego-centrering.

  Att värdera sitt och andras välmående på sikt och i stunden är förmodligen en av det friskaste och mest lyckofrämjande värderingar vi kan ha. Detta tror jag de flesta människor är eniga om. Jag upplever att det för många kan vara lätt att falla över i att jaga välmåendet, att stunden borde vara bättre än vad jag upplever den som istället för att acceptera läget och leva i det.

  Kanske har problemet sin förklaring i evolutionens sätt att locka in oss i framtida upplevelser (affective forecasting).

 4. Maria skriver:

  Jag tror stenhårt på att öva sig i tacksamhet och närvaro. Ett liv utan smärtsamma upplevelser är inte möjligt att leva och heller inte eftersträvansvärt. Smärta utgör andra sidan av lyckomyntet.

  http://heartsoul-maria.blogspot.com/

 5. Filip Fors skriver:

  Det känns vid närmare eftertanke som om lyckosträvan är bra eller dålig beroende på personlighet och individuella skillnader. Jag tror definitivt det finns personer som tänker för mycket på sina egna känslor och hur de mår. Depression är ju ett tillstånd som bland annat karaktäriserar av ett ständigt utvärderande av känslor. En framgångsrik metod för att komma ur depression är beteendevetenskaplig, den metoden går ju bland annat ut på att den deprimerade börjar göra saker som är aktiverande men som samtidigt kan ta emot att komma igång med. Vidare rekommenderas den deprimerade att göra saker som hon tycker är viktiga och meningsfulla även om det inte alltid känns bra för stunden. Har kan det alltså vara bra att komma ifrån lite av fokuset på lycka och hur det känns.

  Å andra sidan tror jag det finns personer som skulle kunna bli lyckligare av en mer utpräglad lyckosträvan. Exempelvis personer som sitter fast i ekorrhjulet eller alltför mycket präglas av en luthersk etik som inte bejakar njutning. Även personer som i största allmänhet går på autopiloten och bara lever på utan att reflektera kring vad som viktig i livet och hur man kan göra sig själv och andra lyckligare.

 6. Erik Fernholm skriver:

  Det verkar vara så att beroende på hur man förhåller sig och vem man är som person så kan jakten på lycka få olika betydelse.

  Jag tror den viktigaste skillnaden ligger mellan att prioritera sitt välmående och att jaga lyckan som om det vore en destination, att det finns någonstans att komma till som inte är nu. Att värdera sitt välmående, utan att konstant bedöma om man är lycklig eller ej, är från min erfarenhet med mina klienter en av de avgörande faktorerna för att de faktiskt genomför handlingar som ökar deras välmående. Jag kan inte heller komma på några negativa konsekvenser av att anse att sitt välmående är viktigt.

 7. Aslak Torgersen skriver:

  Det å jakte på lykken, vil vel utskrevet si at en jakter på noe en ikke har. Og et fokus på noe en ikke har, vil gi et negativt fokus, og heller ikke styrke lykkefølelsen?
  Hva mener du; er dem lykkeligst, dem som er uendelig takknemlig for det de har, eller dem som er takknemlig for det de har, i tillegg til det som kommer (det de jakter på)?

Leave a Reply