Kahneman sammanfattar lyckoforskningen

Daniel_KahnemanFå personer har betytt mer för lyckoforskningen än nobelpristagaren Daniel Kahneman. Inte minst har hans intensiva arbete i syfte att utveckla mer tillförlitliga metoder för att mäta lycka varit banbrytande.

Just nu arbetar Kahneman tillsammans med ett gäng andra psykologer och nationalekonomen Alan Krueger med att lansera ett nytt välfärdsindex kallat ”U-index” (U=Unplesant). Indexet är tänkt att fungera som ett komplement till etablerade välfärdsindex som exempelvis BNP per capita. Jag kommer att skriva mer om hur detta index är konstruerat samt i vilken mån det är ett bra mått på ett lands ”genomsnittslycka” i ett senare inlägg. Tanken med U-index är att mäta hur stor del av dagen (i procent) invånarna i ett land upplever negativa känslor mer intensivt än positiva känslor. Ett slags ”eländesindex” eller ”olyckoindex” skulle man alltså kunna kalla måttet.

För att den som vill se en allmän genomgång av lyckoforskningen och inte minst Kahnemans eget bidrag till fältet kan jag verkligen rekommendera hans youtube föreläsning nedan. En mängd spännande forskningsresultat presenteras och så berättar han mer om U-index.

Filip Fors (www.filipfors.se)

One Response to “Kahneman sammanfattar lyckoforskningen”

  1. […] gäng forskare med Daniel Kahneman i spetsen bestämde sig för att undersöka välmåendet hos närmare 1000 kvinnor i USA och […]

Leave a Reply