Lyckoforskningens viktigaste resultat?

Clearly the most important finding is that wellbeing has a large genetic component. If I had to pick one finding, to the best of what we know, certainly in ‘experienced happiness’, I’d pick that. There are data now, in the American Economic Review, which show that life satisfaction is quite heritable. Between 33% and 50% of the variance in life satisfaction has been genetically determined – that’s the most important finding.

Vilket är lyckoforskningens viktigaste forskningsresultat? Enligt Nobelpristagaren Daniel Kahneman är genernas stora betydelse för välbefinnandet det viktigaste resultatet. Jag håller med men anser att detta resultat också tillhör de viktigaste:

– Det finns enorma skillnader mellan länder i upplevd livstillfredsställelse och välbefinnande. Dessa skillnader pekar på att samhällets institutioner, ekonomi och kultur har en enorm betydelse för människors lycka. Förmodligen minst lika stor betydelse som generna.

I grafen nedan redovisas fördelningen av livstillfredsställelse i Togo och Danmark. Jämförelsen är ett extremfall (världens lyckligaste land mot världens olyckligaste) men det ger en fingervisning om de enorma internationella skillnader som uppmäts.
togo_den.

Överlag är människor som lever i länder som är rika, demokratiska, individualistiska och har låg korruption avsevärt mycket lyckligare än människor som lever i fattiga, korrupta, icke-demokratiska och kollektivistiska länder. Även om det finns många undantag är det övergripande mönstret tydligt. Samhället spelar en betydande roll. Detta resultat är minst lika viktigt som tvillingstudierna som pekar på genernas stora betydelse. I den här gamla posten redovisas resultat som pekar på att skillnaderna är stora även bland rika och demokratiska länder.

Filip Fors (www.filipfors.se)

3 Responses to “Lyckoforskningens viktigaste resultat?”

 1. Göran Hådén skriver:

  Om vi tycker att framtida lycka är lika viktig som lycka just nu, så bör vi väga in till priset av vilken miljöpåverkan lyckan har uppnåtts. Just detta görs i Happy planet index (där även livslängd vägs in).

  Costa Rica blir då världens bästa land, vilket jag skrivit om här: http://hallplatshaden.wordpress.com/2011/02/17/costa-rica-varldens-basta-land

 2. Lars skriver:

  Båda de resultat du pekar på Filip tycker jag är mycket viktiga. Viktigast tycker jag dock insikten om lyckans tillvänjningseffekt är. Som individer kan vi inte påverka våra gener och har mycket liten möjlighet att påverka hur demokratiskt samhället är, men vi kan anpassa vår livsfilosofi efter tillvänjningseffekten. Den gör det lättare att förstå vår omvärld och minskar anledningar till avundsjuka.

  /Lars

 3. Elisabeth skriver:

  Läser i dagens Svenska Dagbladet att vi är världens näst mest oroliga folk. Och det vi oroar oss mest för är miljön. Detta trots att vi har förhållandevis små problem med miljön just i Sverige.Men då är min utgångspunkt att en orolig människa inte är en så lycklig människa
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/varfor-ar-vi-varldens-nast-mest-oroliga-folk_5978259.svd

Leave a Reply