Till hedonismens försvar – del 2

Lycka

Igår skrev jag lite allmänt om hedonismen och idag tar jag upp några av de argument som har riktats mot denna teori.

Ett av argumenten går ut på att man försöker påvisa att händelser eller tillstånd som man saknar kunskap om direkt kan påverka ens livskvalitet. Ett sådant exempel kan vara att ens fru har en affär med ens bästa vän bakom ens rygg. Filosofen Bengt Brülde anser att detta är ett allvarligt hot mot hedonismen på grund av att personen som blir bedragen har en aversion mot att bli bedragen. Detta även om den bedragna personen inte lever ett mindre lyckligt liv av att ovetandes ha blivit bedragen än personen gjort om den inte blivit bedragen. Argumentet mot hedonismen blir för mig uddlöst. Från den bedragna personens perspektiv blir de två liven identiska. Att mannen har en aversion mot att bli bedragen beror förstås på att han förknippar det med olycka. Om han istället förknippat det med lycka hade han ej haft denna aversion. Det hela handlar alltså om att upplevelsen av att bli bedragen hotar mannens lycka. Detta gäller dock inte så länge han är omedveten om att han blivit bedragen och allt annat i hans liv är lika.

Brülde och en del andra kritiker menar också att vad som är viktigt inte bara är att må bra utan att må bra på rätt sätt och att hedonismen därför är en orimlig teori. Jag tror att många människor likt Brülde sätter värde på att må bra på rätt sätt just på grund av att ens intuitiva känsla säger en att det är svårt att bli lycklig genom att till exempel leva i simulerade världar. Vi väljer hellre det välbekanta och vill gärna bevara status quo även då det finns bättre lyckomässiga skäl att välja ett annat alternativ. Nozicks upplevelsemaskin kan från ett utomperspektiv uppfattas som ganska otrevlig med vetenskapsmän som kopplar in oss i en skrämmande maskin med en massa slangar och annat obehagligt. Man skulle dock kunna jämföra en upplevelsemaskin med dagens film, böcker och datorspel. Alla tre kan sägas vara en sorts upplevelsemaskiner som tar oss in i en illusorisk, fiktiv värld och som ofta får oss att må bra. De flesta av oss har inga tveksamheter inför att bege oss in i denna värld. Så varför skulle ett liv som får sin lycka från en illusion vara mindre värt att leva än ett liv som får sin lycka från den ”riktiga” världen?

Anta för en stund att du får veta att denna värld är en datorsimulering och att du får valmöjligheten att återgå till den ”riktiga” världen. Där är dock människor väsentligt mer olyckliga än i den simulerade. Du har dessutom levt hela ditt liv i den simulerade världen så den ”riktiga” känns av naturliga skäl onaturlig för dig. Jag är övertygad om att de flesta i din situation inte hade valt att gå tillbaka till den riktiga världen eftersom den är främmande för dig och samtidigt ger upphov till ett lägre välbefinnande. Vad detta exempel visar är att det inte finns några rätta sätt att bli lycklig på. Naturligt eller onaturligt, sann eller falsk lycka är luddiga begrepp som egentligen saknar betydelse. Det viktiga för varje enskild individ är, kanske ibland tvärt emot vår intuitiva känsla, inte på vilket sätt man uppnår ett lyckligt liv, utan att man gör det. Och ju lyckligare liv man uppnår, desto bättre är ens liv.

Håller du med i mitt resonemang och vad anser du om hedonismen?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om  och hedonism.

Ludvig Lindström

4 Responses to “Till hedonismens försvar – del 2”

 1. erik w skriver:

  håller helt med.

  om Nozicks upplevelsemaskin kan man också tänka såhär:
  alla har vi väl drömt trevliga, för att inte säga fantastiska drömmar, som vi sedan vaknat upp ifrån? när vi vaknar blir vi besvikna. varför?
  jag skulle vilja säga att denna besvikelse i första hand förklaras av att vi inte ville att drömmen skulle ta slut. i den mån vi också ville att drömmen skulle vara VERLKIG beror det på att vi, rent praktiskt, inte känner till någon ”overklig” lycka som är varaktig.

 2. Väldigt bra exempel Erik! Faktiskt bättre än mitt film, bok, dataspel-exempel så det ska jag lägga på minnet och använda när någon Nozick-fantast börjar kritisera hedonismen 🙂

 3. Laila Amrouche skriver:

  Intressant.

  ”Så varför skulle ett liv som får sin lycka från en illusion vara mindre värt att leva än ett liv som får sin lycka från den ”riktiga” världen?”

  Om du stannar i den illusionen hela ditt liv så varför inte…
  Men om du måste tillbaka till ”verkligheten” så kommer du bli desto mer nere när du inser att du måste ta tag i ditt riktiga liv..
  Å andra sidan vad som är DIN verklighet beror ju på hur du tolkar omvärlden – alltså är även den en illusion…

 4. Elisabeth skriver:

  Frågan är vad som händer med känslolivet, identiteten, autenciteten och våra relationer till andra människor om vi lever i en illusion och vilken betydelse nämnda faktorer har för vår upplevelse av lycka.

Leave a Reply