Till hedonismens försvar – del 1

Lycka

Alla strävar på ett eller annat sätt efter att bli lyckliga och undvika lidande. Detta såvida personerna i fråga inte har någon allvarlig störning som gör att de blir självdestruktiva. Enligt min uppfattning är allting vi gör egentligen bara medel för att uppnå högre lycka. Goda relationer, pengar, utbildning och allt annat som vi strävar efter eller tar oss för har inte något eget värde utan är bara medel för att realisera ett ökat välbefinnande. Att ha sex med någon man tycker om vore till exempel inget eftersträvansvärt om det inte gav upphov till behagliga upplevelser för stunden eller i ett längre perspektiv.

Om det vi alla åtrår nu är lycka och endast lycka borde detta också vara det enda som är värdefullt för oss. Det är just detta som hedonismen (den rena hedonismen syftar jag på här) menar: en persons livskvalitet är helt beroende av och enbart av hur personen mår.

Genom åren har det dock kommit en rad argument som har riktats mot den hedonistiska teorin. Men är dessa argument hållbara? Jag anser inte det och i mitt nästa inlägg går jag in på varför.

Ludvig Lindström

2 Responses to “Till hedonismens försvar – del 1”

  1. My skriver:

    Helt rätt, visst går i princip allt vi sysslar med ut på att vi ska må bra, få en behaglig känsla, känna lycka. Och det krockar ju med stora delar av det livet består av. Men det är ju ett mål så gott som något, hitta lyckan.

  2. […] Lyckobloggen Om lyckoforskning, välmående och välbefinnande. « Till hedonismens försvar – del 1 […]

Leave a Reply