Extra lyckligt i Piteå?

I en ny undersökning påstås det att människor i Piteå är särskilt lyckliga jämfört med människor i andra nordliga städer i Sverige.

Människorna i Östersund är jämförelsevis inte så lyckliga i den här undersökningen, vilket är intressant med tanke på att en undersökning tidigare på 00-talet visade att människorna i Östersund hade en snittlycka på mer än 6 på en 7-gradig skala.

Lyckan är dock inte mätt på traditionellt sätt, så vi bör nog inte dra några stora växlar på den här undersökningen som finns här.

Göran Hådén

3 Responses to “Extra lyckligt i Piteå?”

 1. Filip Fors skriver:

  Viktigt att inflika att de inte alls mätt lycka som man brukar göra, d v s som livstillfredsställelse eller subjektivt välbefinnande. Istället har de skapat ett index av frågor som handlar om andra saker. Saker som man normalt brukar tänka påverkar människors lycka:
  ” Vi antar alltså att om en människa känner sig frisk, har stort förtroende för, och kän-
  ner stor samhörighet med andra människor där man bor, och upplever stor
  trygghet i sitt liv, då uttrycker detta också en hög grad av välbefinnande,
  alltså någon form lycka”

 2. Emma skriver:

  Vi Östersundare bara sjunker ner i oss själva. Det märks. I hela stan.

 3. Christer skriver:

  Finns det någonting som hänt som skulle kunna förklara Östersundslyckan?
  Islandslyckan tycks ju ha påverkats av de senaste årens ekonomiska turbulens, kanske beroende på arbetslöshet och minskad framtidsoptimism i stort.
  Kan det finnas förklaringar som ger mer kunskap i frågan?

Leave a Reply