Finn namn och vinn 5000 kr!

Kan du finna namnet värt 5000 kr?

Charity International har funderingar på att byta namn då det nuvarande namnet inte riktigt återspeglar vilken typ av organisation vi är. Många är de som vid en första anblick förknippar oss med en renodlad välgörenhetsorganisation.

Därför utlyser vi nu en tävling som går ut på att hitta ett nytt namn åt oss. Det ultimata vore ett namn som både är positivt, klatschigt, uppseendeväckande samt återspeglar vår verksamhet. Det ska också vara ett namn som fungerar internationellt, så ett engelskt namn är att föredra (om man inte skapar ett namn utifrån ord som inte finns).

Hur går det till?

Läs beskrivningen av vår organisation nedan. Brainstorma sedan fram olika namnförslag som du tycker passar organisationen. Välj ut de bästa och maila dem till tavling@charity.se. Den som kommer på det bästa förslaget belönas med hela 5000 kr! Om flera deltagare skickat in samma vinnande namnförslag vinner den som först skickat in det. Sista tävlingsdag är den 10 december i år. Vinnaren presenteras på Charity Internationals hemsida kort efter tävlingens slut.

Ta chansen att bli den som namngett en av framtidens stora organisationer!

Lycka till!

 
 Kreativitetstips: http://59seconds.wordpress.com/2010/04/21/assess-you-creativity-in-seconds/


Om oss

Charity International är en internationell ideell organisation som syftar till att på vetenskaplig grund öka välbefinnandet och minska lidandet i världen.

Vi arbetar huvudsakligen på två sätt. En del av arbetet innebär att vi informerar allmänheten om vilka effektiva strategier som finns för att öka sitt personliga välmående och hur man kan leva ett liv som även gagnar andras lycka, även djurs. Bland annat har vi varje år en lyckokonferens där ledande personer inom lyckoforskning och välbefinnande informerar om de senaste rönen och hur de praktiskt kan tillämpas. Vi har även en lyckoblogg, Lyckobloggen.se, där allmänheten kan ta del av tips på hur man kan öka välbefinnandet i sitt liv.

Den andra delen av arbetet går ut på att få in lyckotänkandet i politiken. Vi vill attpolitiken utformas med stöd av den lyckoforskning som finns så att vi på en vetenskaplig grund skapar bra förutsättningar för ett lyckligare samhälle och en lyckligare värld.

Mycket av vårt arbete går därför ut på att informera politiker om effektiva åtgärder för att uppnå detta. Arbetet gentemot politiker sker både på ett regionalt och på ett nationellt plan i de länder där vi finns etablerade. I Sverige har vi bland annat bidragit till att få till stånd flera riksdagsmotioner om att öka resurserna till lyckoforskningen och att undersöka möjligheterna att införa något slags lyckoindex för att kontinuerligt mäta medborgarnas välbefinnande. Vårt arbete har också lett till att fler och fler inom den högsta politiska församlingen har börjat snegla på hur lyckoforskningens resultat skulle kunna implementeras i politiken.

Mer info: www.charity.se

Ludvig Lindström

5 Responses to “Finn namn och vinn 5000 kr!”

  1. Efter bara en dag har det kommit in ca 80 namnförslag!! Kul att se att så många vill bidra 🙂

  2. Simon A skriver:

    När får vi veta namnet och vinnaren?

  3. Någon gång efter den 10 december avslöjas vinnaren. Det är dock inte säkert att vi avslöjar namnet i samband med det.

  4. […] datumet för att lämna in bidrag till Charity Internationals namntävling närmar sig. Hittills har det kommit in drygt hundra (!) förslag, vilket är helt fantastiskt. Men […]

  5. Nyfiken skriver:

    Nå blir det något namnbyte? Har vi någon vinnare…ni håller oss på sträckbänken må jag säga! 😀

Leave a Reply