Att leva i nuet kontra att dagdrömma

trees5small

Ludvig skrev för några dagar sedan om en studie som visat att människor är lyckligare när de lever i nuet i jämförelse med när de dagdrömmer. Studien som nyligen publicerades i den ansedda tidskriften Science är förmodligen en av de mest intressanta studierna inom lyckoforskningen någonsin.Vilka slutsatser kan dras?

Att dagdrömma negativa och neutrala tankar orsakar lägre lycka, speciellt att dagdrömma negativa tankar.  Att leva i nuet kontra att dagdrömma positiva tankar är ungefär lika lyckobefrämjande. Huruvida deltagarna levde i nuet kontra dagdrömde hade en stor betydelse för hur de kände sig. Större betydelse än vilken typ av aktivitet de ägnade sig åt. Av detta kan man dra slutsatsen att det sannolikt är positivt att träna sig i mindfulness eller positivt tänkande för att bli lyckligare.

Några förtydliganden och tillägg från originalartikeln.

– Studien baseras på ett urval av  2250 individer som slumpmässigt fick SMS eller e-post där de angav hur de kände sig just nu, vilka aktivitet de ägnade sig åt samt om de levde i nuet kontra i tankevärlden.

– För att mäta hur deltagarna kände sig fick de ange hur de kände sig just nu. ”““How are you feeling right now? ”” answered on a continuous sliding scale from very bad (0) to very good (100)”.

– För att mäta dagdrömmerier kontra att leva i nuet fick deltagarna svara på följande fråga: ”Are you thinking about something other than what you ’’ re currently doing? ””  answered with one of four options: no; yes, something pleasant; yes, something neutral; or yes, something unpleasant.”

– Huruvida deltagarna levde i nuet förklarade betydligt mer av variationen i individernas lycka i jämförelse med vilken aktivitetet de ägnade sig åt.  Typ av aktivitet förklarade 3,2 procent av skillnaderna medan att leva i nuet kontra att dagdrömma förklarade 17,7 procent av skillnaderna.

– Det visade sig ha stor betydelse hur deltagarna dagdrömde. Om de tänkte på något positivt så var de inte signifikant olyckligare än om de levde i nuet. Att tänka på något neutralt eller negativt var dock signifikant relaterat till lägre lycka i jämförelse med att leva i nuet.

– Vad är hönan och ägget? Forskarna fann stöd för att (negativa och neutrala) dagdrömmerier orsakar lägre lycka snarare än tvärtom.

– I grafen nedan ser vi hur deltagarna i genomsnitt kände sig under de olika aktiviteterna (se den horisontala axeln). Samt hur de kände sig när de levde i nuet kontra när de dagdrömde negativa, neutrala och positiva tankar. Storleken på bubblan indikerar hur vanligt det var att deltagarna ägnat sig åt aktiviteten/dagdrömt.

levanuet

Källa: Killingsworth & Gilbert (2010) A Wandering Mind Is an Unhappy Mind, Science.

Filip Fors (www.filipfors.se)

16 Responses to “Att leva i nuet kontra att dagdrömma”

 1. Lars skriver:

  Intressant Filip!

  På samma sätt som nattens drömmar är mer dynamiska, positiva, neutral eller negativa, så är tydligen även dagens drömmar det.

  Man skulle då kunna tänka sig flera strategier för att hantera detta:
  – Mindfulness. Lev i nuet
  – Försök hitta dina inre konfikter, så att du inte får negativa dagdrömmar. Här finns västerländska tekniker som psykoterapi och österländska, som meditation
  – Försök medvetet styra dina dagdrömmar till positiva tankar. Här finns flera av de knep som lyckoforskningen funnit på senare år såsom tacksamhetsdagbok.

  Jag tycker detta ger mycket av ”ahaa-upplevelse”. De olika kända teknikerna flyter samman. Man ser sambanden mellan dem.

  Med fångat sinne/Lars

 2. Lars skriver:

  Tankarna fortsatte. Antag att vi accepterar min sammanfattning av metodiker i mitt inlägg ovan. Vilken teknik ska man då välja?

  Om man spontant känner för en av dem, eller har positiva erfarenheter av den, så är det bara att gratulera, som Sonja skriver, så måste var och en hitta det som fungerar för dem och lyckoforskningen arbetar bara med genomsnitt.

  Men på ett mer allmänt plan. Vilken eller vilka metoder bör prioriteras? Ska man jobba med alla? Vad tycker du?

  Fundersam/Lars

 3. Elisabeth skriver:

  Det är en konst att vara närvarande i nuet, samtidigt är det ett hälsotecken att vi har börjat ifrågasätta det samhälle vi har där prestationer och yttre strävansmål är det centrala för många. Följer era inlägg med intresse då de berikar och ger ytterligare intressanta aspekter på det samhälle vi har idag och kunskapsbaserade inlägg på vad vi behöver arbeta med för att få ett samhälle där människan får ett större utrymme.
  Elisabeth

 4. Jesper Östman skriver:

  Spännande studie! Talar väl för mindfulness.

  Dock oansvarigt av media att använda termen ”dagdrömmande” när studien verkar visa att vad vi vanligtvis menar med dagdrömmande (positivt fantiserande) inte gör oss mindre lyckliga än att leva i nuet.

  Låter som om dessa olyckobringande tankar som ligger utanför nuet snarare är sådant som oro, grubbel, kanske mindre behaglig planering etc

 5. Filip Fors skriver:

  Håller med om att dagdrömmerier är tvetydigt. Tänkte också på det men kom inte på något bättre ord. ”Att leva i tankevärlden” kanske man kan säga. Studien bekräftar också vad jag länge tänkt, att mindfulness och positivt tänkande är två olika metoder som både kan göra en lyckligare.

  Jag tycker det finns en tendens bland vissa mindfulnessförespråkare att se ner på positivt tänkande, eller hävda att det inte fungerar. Jag en tror kombinationen av att bli mer närvarande i nuet och träna sig i positivt tänkande är oslagbar. Dock fungerar inte båda metoderna för alla, då är det ju perfekt att man kan välja den som man själv känner sig mest bekväm med. 🙂

 6. Simon A skriver:

  ”- Försök medvetet styra dina dagdrömmar till positiva tankar.”

  Där är jag av en helt annan åsikt. Att styra sina tankar är att göra inre motstånd mot dem, vilket ger stress.

  Testa istället att acceptera vilka tankar som kommer fullt ut. Se på dem som en liten föreställning för dig att titta på, i ditt eget huvud.

  Om du ser dem som tankar och inte ”absoluta sanningar” så kanske du inte påverkas lika illa av dem.

  Tänka positivt….känns det inte lite mer befriande att bara acceptera sig själv och sina tankar som dem är? Det ger inre frid, och ur det inre hoppar positiva känslor upp som man inte visste fanns där.

  Har ni inte märkt att när man är på gott humör så vet man ofta inte varför. Det är i stjälva verket frånvaron av det negativa. För djupt inne hos alla är vi glada o till freds innombords, man måste bara rensa bort allt skit som ligger som ett lock och stänger bort den känslan.

 7. […] på diagrammet nedan från en ny stor undersökning av hur lyckliga vi känner oss i slumpvis utvalda ögonblick. Den största skillnaden mellan hur […]

 8. Lars skriver:

  Jo, Simon, det du skriver upplever jag som den meditativa metoden, som jag har i raden ovanför, och du beskriver den bra tycker jag. Personligen tror jag båda metoderna fungerar.

 9. Christer skriver:

  Filip, Simon och ni andra; fortfarande förbryllad och med svårighet emotionellt förstå begreppet dagdröm, skulle jag vilja blanda in ytterligare en vinkling på begreppet:
  Med risk för att avslöja min okunskap i ämnet sömn skulle jag vilja påstå att vi inte alls drömmer hela tiden vi sover, låt oss kalla det ”drömlös sömn” Jag skulle vilja påstå att dess vakna motsvarighet, dvs ”drömlös vakenhet” är den verklige boven i vårt liv. Vi kan likna det vid zombies. Vi lever vårt liv som zombies, eller levande döda om man så vill.
  Jag drabbas till exempel: Jag funderar på vad det var jag skulle göra när jag står innanför dörren på vinden, eller ställer mig frågan; stängde jag dörren till hönsgården? Eftersom jag vet att det innebär att räven kommer att få sig en rejäl festmåltid, går jag ut och konstaterar att jag visst stängt dörren, men jag minns inte att jag gjorde det, jag minns bara att den först var öppen och nu är stängd och att jag måste ha stängt den utan att ens märka vad jag gjort. Vad har hänt mig då?
  Vi människor har en fantastisk förmåga att låta vår närvaro skötas av vårt undermedvetna, vi kan kalla det autopiloten även rörelseminnet. Utan vårt rörelseminne skulle vi inte kunna göra komplexa rörelser så som att cykla, köra bil eller ens gå. När vi kör bil sköts det motoriska av vårt rörelseminne, vilket annars helt skulle överfylla vårt medvetande, vi brukar ju inte börja övningsköra i rusningstrafik.
  Vi behöver inte tänka, vara närvarande, det sköter sig liksom självt, därav att det faktiskt fungerar (om ej perfekt) att sitta och prata i telefon när vi kör bil. Det blir istället som att sitta i baksätet och bara åka med. Kan det vara så som händer, vi sitter i baksätet på våra liv och bara åker med?
  För mig är mental närvaro att likna med att sitta i framsätet avslappnad och vara aktiv i körningen. Här i framsätet kan vi välja att tolka våra intryck både positivt och negativt. Sitter vi däremot i baksätet kan vi fortfarande tolka resan positivt och tycka att naturen är vacker när den far förbi, men det har ingenting med mental närvaro att göra. Den ”Drömlösa vakenheten”, dvs sitta i baksätet och att inte ha en aning om att framsätet just nu stänger dörren till hönshuset.
  Det är det som är skillnaden mellan få potatis skalad (drömlöst), skala potatis och tycka att den ser fin ut (positivt tänkande), och att skala potatis och känna hur potatiskniven skär mot den sträva ytan, känna saliven rinna till i munnen, känna lukten av jord och smaken av potatis och höra vattnet sippra ur kranen. (mental närvaro)
  Mental närvaro tolkar inga intryck medan positivt tänkande handlar om att just göra det ofta för att förhindra de negativa tankarna (egot) att få flyta upp och det är ju också bra 😉

 10. Christer skriver:

  När jag läser artikeln en gång till och tittar i diagrammet så finns ju ”not mind wandering” med, tolkar det som det jag var inne på ovan. Inte konstigt att det är den största bubblan. Spännade undersökning!

 11. Lars skriver:

  Not mind wandering, skulle kanske då delas in i mindfullness och mindemptyness?

 12. Christer skriver:

  Spännande slutsats Lars! På något sätt har man slagit ihop två ytterligheter till en. Förklaras det här för den som läser studien i sin helhet?

 13. […] stor amerikansk studie från i höstas fann att välbefinnandet är som högst när vi lever i nuet eller tänker på […]

 14. […] föreläsning där Matt Killingsworth bland annat berättar om sin uppmärksammade studie kring att leva i nuet kontra att dagdrömma. Filip Fors (www.filipfors.se)AKPC_IDS += […]

 15. M.E. skriver:

  Kan man inte ”dagdrömma” eller som jag vill kalla det ”fantisera” (lite spontan, lättsam, rolig etc..i sinnet) el ”visualisera”…samtidigt som man är i en pågående handling (nuet). (dvs fantasin handlar om det jag gör just nu). Ehh…vet inte om jag förklarade detta så bra he he he…Handlingen blir förstärkt med tanken som är först. Minnet av handlingen som skett tidigare är ju redan skapad i hjärnan såvida det inte är en helt ny total upplevelse. Ex. När du har sex med någon kan väl fantasin delas med den pågående handlingen.

 16. M.E. skriver:

  Till Lars: Det finns meditationsövningar inom Buddhism som går ut på att inte tänka alls. Du ska tömma huvudet på allt som distraherar och tro mig hjärnan är på g hela tiden… minsta lilla ljud och hjärnan registrerar detta och vips tänker du på ljudet. Så enligt denna meditationsövning ska du styra om dina tankar och vara helt tom i bollen he he he… Det är såååå svårt men det går med massor av träning om så bara för någon minut el sekund i början och förhoppningsvis längre om man vill det. Det är ett väldigt befriande tillstånd när det uppnås och det positiva är att du har ett skönt lugn efteråt i hela kroppen. Ha d!

Leave a Reply