Välbefinnandet ökar med åldern

Elderly-With-Degenerative-Disc-Disease

Tidigare forskning har pekat på att äldre, tvärtemot vad folk tror, faktiskt är lyckligare än yngre människor. I de flesta studier där man funnit detta samband har det dock rört sig om s.k. tvärsnittssamband där man bara undersökta skillnader mellan åldersgrupper. I en ny studie har man istället följt människor under livet för att se hur välbefinnandet förändras med åldern. Dessutom använde man den mest tillförlitliga metoden för at mäta välbefinnande ”Experience sampling”. Nära 200 personer fick gå runt med en handdator en gång per vecka vid tre tillfällen under tio års tid. Handdatorn pep till vid slumpmässiga tidpunkter varje dag och detagarna uppgav hur de kände sig.  Mycket riktigt ökade välbefinnandet med åldern, i alla fall upp till 60-70 års åldern där det sedan vände nedåt igen (se graf nedan). Antagligen på grund av försämrad hälsa.

Tidigare studier pekar på att människors personlighet förändras med åldern där speciellt kvinnor blir mer emotionellt stabila på ålderns höst. Förändringen av stabilitet är antagligen delvis vad som avspeglas i studien ovan. Vad denna förändring beror på är ännu inte helt kartlagt. Dock kan man tänka sig att livets skola lär oss att hantera motgångar och negativa händelser allt bättre. Under mina föredrag brukar äldre människor ofta säga att de med en stigande ålder insett att det är dumt att gå runt och älta saker. Att åldras innebär också att vi närmar oss döden, något som rimligtvis borde göra oss mer benägna att leva i ögonblicket och ta tillvara på den tid vi har kvar.

Det är också troligt att vi ägnar oss åt mer njutningsfulla aktiviteter ju äldre vi blir, i synnerhet när vi blir pensionärer. I en amerikansk studie fann man att ungefär hälften av välbefinnandegapet mellan pensionärerna och den arbetande befolkningen kunde förklaras av att pensionärerna ägnar sig år mer njutningsfulla aktiviteter.

eldary_wellbeing

Källa: Carstensen LL, m fl (2010) Emotional experience improves with age: Evidence based on over 10 years of experience sampling. Psychology and Aging

Filip Fors (www.filipfors.se)

6 Responses to “Välbefinnandet ökar med åldern”

 1. Lars skriver:

  Jo livet är härligt vid mina 62 år. Jag bruka råda alla att bli gamla så fort de bara kan. Den här kurvan visar en topp runt 65 års ålder, vilket jag tycker verka rimligt. Jag har sett kurvor som toppat vid 70-75 års ålder, vilket är mer svårförklarat.

  Intressant att kvinnor i högre grad än män blir mer emotionellt stabila med åldern. Inte förvånande i sig självt, men jag har inte hört det tidigare. Något mindre emotionellt stabilt än en kvinna i övre pubertetsåldern går väl knappast att finna. Jag kan tänka mig sedan att kvinnor mer än män oroar sig för barnen och kvinnors slitsamma dubbelarbete är väl känt. Med risk för att få på käften, så vill jag även hävda att neurotisk läggning är mer en kvinnlig än manlig läggning. Fortsätter jag i samma fördomsstil, så brukar män aldrig bli mer än grabbar. När barnen flyttat hemifrån, så köper man en Harley Davidsson, nej mogna, det är inget för män.

  I 65 års ålder har man inga barriärer längre som man måste ta sig förbi, inga måsten, men fullt av möjligheter.

  Life – Nanananana
  life is life- Nanananana
  labadab dab dab life Nanananana
  liiife Nanananana

  Ja, livet är härligt!

  Åldersmannen/Lars

 2. Elisabeth skriver:

  Det känns ju hoppfullt. För egen del tycker jag livet börjar efter 40. Barnen börjar bli större och man slutar vara ett objekt för den manliga blicken. Kvinnan som subjekt är det intressanta. I det ligger en enorm befrielse.
  Och att åldern har betydelse för männens välbefinnande tror jag absolut. De bästa chefer jag haft har varit män runt 60. Då har de kunnat varva ner, lyssna och ser andra värden i livet än prestation och karriär.
  Vad gäller den neurotiska diskussionen angående kvinnors läggning kan man ställa sig följdfrågan huruvida den beror på de patriarkala strukturer som finns inbyggda i samhället.

 3. Göran skriver:

  Intressant! Men varför går skalan från -0,2 till +1,0? Vad innebär det?

 4. Filip Fors skriver:

  Antar att den egentligen går från -1 till +1 men som man kan se verkar individernas lycka variera mellan -0,2 till +1,0 därför klippte de skalan där.

 5. Hella skriver:

  Intressant och tänkvärt! Kan komma på flera olika tankar kring detta.. men som fysiologiintresserad(fördjupar mig i medicin och fysiologi, samt stressfysiologi nu), så kan jag inte låta bli att tänka på att kanske det att man som kvinna slipper de hormonella svängningarna efter menopausen kanske också bidrar till ett stabilare humör.. 😉

 6. Göran Hådén skriver:

  Med tanke på miljöförstöringen och de kommande resursbristerna är dock frågan om lyckan verkligen kommer att öka med åldern även för de som är unga idag?

Leave a Reply