Riksdagsmotion om ökad lycka som politiskt mål

Lycka i riksdagen 

Återigen har rikstagsledamöter för Miljöpartiet lagt fram en motion om ökad lycka som politiskt mål. Tidigare har Max Andersson varit den som drivit frågan i riksdagen, men nu är det fler miljöpartister som hakat på. Vi i Charity International har även denna gång bidragit med råd och kunskap till motionen.

Motionen presenterar två förslag:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla svensk lyckoforskning.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur lyckan i samhället ska kunna mätas regelbundet och att ett lyckoindex ska redovisas i likhet med BNP och övriga välfärdsindex.

Läs hela motionen HÄR och lämna gärna en kommentar om vad du tycker.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , lyckoforskning, Miljöpartietriksdagen och motioner.

Ludvig Lindström

8 Responses to “Riksdagsmotion om ökad lycka som politiskt mål”

 1. göran johansson skriver:

  Punkt 1 är ju oerhört angelägen, svensk lyckoforskning behöver ju verkligen utvecklas från dagens extremt låga nivå.

 2. Elisabeth skriver:

  Utmärkt! Vi behöver ett lyckoindex för att bredda synen på vad vi egentligen menar är välfärd. Att människor upplever lycka hänger inte alla gånger ihop med den materiella välfärden. Det är många andra faktorer som avgör vår livskvalitet.
  En intressant motion som förtjänar ett bra mottagande.
  Glädjande att dessa frågor befinner sig också på politisk nivå.

 3. Peter Andersson skriver:

  Den dag vi får ett officiellt lyckoindex är det här landet kört på allvar… jag säger som Aftonbladets före detta kolumnist Carl Hamilton: När en företeelse eller idé blir föremål för exakt statistik är den utvecklingsmässigt att betrakta som i praktiken redan död…

 4. Jag tycker också att det är viktigt att vi utvecklar svensk lyckoforskning och att vi på sikt inför någon form av lyckoindex, kanske som ett komplement till BNP.

  Peter: Vad är det som är så farligt med att införa ett lyckoindex? Visst, jag ser att det kan finnas en del problem mesd detta, men jag anser att fördelarna är klart större än nackdelarna.

 5. Göran Hådén skriver:

  Inte bara MP skriver motioner med det uttalade syftet att öka folks välbefinnande, en kd-motion vill värna det kristna kulturarvet och den kristna sångskatten i synnerhet, just för att öka välbefinnandet:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GY02Kr275

 6. Peter Andersson skriver:

  Vägen till Helvetet är som bekant stensatt med goda föresatser. Vad tror ni våra politiker kommer att göra med de medborgare som är olyckliga fast de enligt tillgänglig statistik inte borde vara det? Vad skall vi göra med de medborgare som i sig blir olyckliga av politiska beslut baserade på statistik istället för medborgarkontakt. Ett lyckoindex skulle i praktiken bara bli ytterligare ett sätt för politikerna att dra sig undan kontakt med medborgarna; ”nu finns det vetenskaplig forskning som visar att om vi bara gör så och så kommer den genomsnittliga lyckan att öka, bla, bla, bla och så skiter man fullständigt i de tio procent i botten som blir mycket, mycket olyckligare medans nittio procent blir lite, lite lyckligare…

 7. Elisabeth skriver:

  Det kommer alltid att finnas olyckliga människor för utan att man kan känna sig olycklig tror jag inte man kan känna sig lycklig. Tillstånden är varandras förutsättningar, liksom tillstånden skiftar, skiftar också de människor som upplever känslan av olycka eller lycka. Vi behöver ett helhetsperspektiv på vad det innebär att vara människa också politiskt. Politiken, det offentliga samhället tenderar ständigt att snöa in på de ekonomiska perspektiven. Men frågan är om det är möjligt med att diskutera ett lyckoindex eller om våra själar redan är sålda till materiell välfärd, Läste en artikel i forskning.se om att alltfler prioriterar att gå ner i arbetstid för att istället få tid över för annat. Det pekar,tycker jag på, att många av oss önskar ett förändrat livsinnehåll.Risken tänker jag just nu med ett lyckoindex kan ev bli en ökad självupptagenhet i den enskildes strävan efter lycka….

 8. Lars skriver:

  Jag tror det positiva överväger det negativa med ett lyckoindex. Det viktigaste är kanske den extra uppmärksamhet frågan får.
  Lyckoforskningen har kommit långt jämfört med för 10 år sedan, men är ändock mycket jungfrulig. Det vore inte bra om vi blir övermodiga och bygger för mycket beslut på vårt ännu knappa kunnande, men ett allmänt accepterande av tanken med lyckofrågan som mål vore bra.

  /Lars

Leave a Reply