Mer droger åt folket?

Lycka?

Debatten har den senaste tiden gått varm om huruvida vissa typer av droger ska legaliseras eller inte. I den amerikanska delstaten Kalifornien folkomröstas det idag om ifall cannabis i mindre mängder för alla över 21 år ska legaliseras eller inte. I Sverige råder förbud – men ändå har drogen enligt Folkhälsoinstitutet används av var tionde svensk mellan 16 och 64 år.

Vad tror du? Hade Sverige blivit ett lyckligare land med drogliberalare lagar?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , droger och cannabis.

Ludvig Lindström

Tags:

20 Responses to “Mer droger åt folket?”

 1. Kalle Anka skriver:

  det är vetenskapligt bevisat och säger dessutom sig självt att svagare droger är ett insteg till tyngre drogmissbruk.

 2. Aelwa skriver:

  Nej, det har jag svårt att se. Även om droger säkert kan ge lyckokänslor så är de även orsaken till många samhällsproblem såsom våld, missbruk, stölder och annan brottslighet. Jag har sett missbrukare (alkohol, droger, tobak) på nära håll både privat och genom mitt tidigare yrke inom kommunal vård/omsorg och jag är övertygad om att ytterligare legalisering av droger är att gå åt helt fel håll även om det i detta fall handlar om en ”mild” drog som cannabis. Någonstans tycker jag att man ska sätta gränsen!

 3. Aelwa skriver:

  Ska väl tillägga också att det finns någon australiensisk (??) studie som antyder att cannabisanvändning i tonår och tidigt i vuxenlivet leder till ökad depression och ångest vilket väl borde vara motsatsen till att vara lycklig? Även om droger då skulle vara tillåtna bara för vuxna har jag svårt att se att det skulle vara en annan utveckling än det varit för alkohol och tobak (dvs väldigt lätt för ungdomar att få tag i).

 4. Aelwa skriver:

  J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007 Mar;46(3):408-17. ”Cannabis and anxiety and depression in young adults: a large prospective study”

 5. David skriver:

  Det är en mycket intressant fråga i lyckosynpunkt. Cannabis är såvitt jag vet inte korrelerat med högre aggressivitet utan snarare tvärtom, och bara svagt associerat med (annan) kriminalitet. Idén att det vore en ”inkörsport” till tyngre droger har också i viss mån diskrediterats och om det ändå stämmer så tycks det bero på att man då passerat den legala gränsen, och satts i kontakt med någon som säljer illegala droger. Legaliseras det försvinner KANSKE den effekten.

  Det är visserligen riktigt att man måste sätta en gräns någonstans, men det är kanske inte just här den ska dras.

  Nej, ur lyckosynpunkt är nog frågan mer intressant som en strategisk fråga, och svaret är långt i från självklart. Cannabis tycks i viss mån passiviserande vilket kanske kan minska andra lyckosträvanden eller strävanden överhuvudtaget. Samtidigt hindras människor i sin lyckosträvan just av den brist på avslappning som droger kan av hjälpa. Bara det faktum att människor skulle känna sig mindre begränsade av en lag som verkar godtycklig kan vara ett argument för legalisering.

 6. Elisabeth skriver:

  Är inte droger ett sätt att fly verkligheten är min spontana tanke. Lyckokänslor förutsätter väl också dess motsatsatt man har upplevt sorg t ex, annars är det svårt att känna lycka. Att dämpa smärta,sorg och ångest med droger är väl ingen uppbygglig väg, snarare en avtrubbande.Så tänker jag

 7. Själv har jag inte riktigt tagit ställning i frågan om legalisering av cannibis än. Jag ser både positiva och negativa aspekter med en legalisering. Det positiva är ju självklart själva lyckoupplevelsen man får av drogen (att det är ”onaturlig” lycka spelar för mig ingen roll, det viktiga är upplevelsen). Att den skulle kunna göra folk fredligare är en annan positiv aspekt (har dock inte koll på forskningen här). Orosmolnen är, som några av er också varit inne på, att drogen skulle kunna innebära samhällsproblem då folk kan bli mer passiviserade och på lång sikt kanske en användning även kan leda till ökad depression och till att man tar till tyngre droger.

 8. Lars skriver:

  Det här är mycket intressanta frågor som kräver större uppmärksamhet.

  I en tänkt värld, som tyvärr inte finns, där missbruk inte förekommer, är mitt svar en kristallklart Ja. Knark i olika formen påverkar våra lyckohormoner på ett positivt sätt. De flesta som har prövat knark rankar upplevelsen som top 5, bland sina livsupplevelser.

  Tyvärr har vi ju dock det där med missbruk. Bruk av knark leder ofta till missbruk, som leder till brottslighet, depressioner, förstörd hälsa med mera.

  Redan idag går en betydande del av våra unga grabbar legalt på knark. Amfetamin i låga doser hjälper upp vardagen för ungdomar med vissa slag av problem.

  Jag är övertygad om att det sunda bruket av knark kan öka, men det måste ske med stor försiktighet, på god forskningsgrund och med tydliga restriktioner och kontroll.

  77% av svenska folket lider av höstdepression. Detta är ett exempel på något som skulle kunna dämpas med knark.

  Jag kommunicerar för närvarande med en kvinna som brukat knark tidigare i sitt liv, men som nu övergått till meditation i stället och upplever sig ha nått samma effekter den vägen. Då handlar det inte om 10 minuters meditation om dagen, utan 1-2 timmar. Den tiden brukar man dock få igen i form av minskat sömnbehov.

  Forskningen kring hur knark kan användas för att nå positiva effekter och samtidigt undvika de negativa bör intensifieras. Även sådan forskning kan lätt spåra ur. Det var vad som hände under tidigt 60-tal då flera universitet forskade kring LSD. Forskarna, som själva tog drogen blev så exstas-lyckliga över effekten att de började driva något som mer liknade en väckelserörelse för drogen än seriös forskning

  Livet är inte lätt- Därför älskar jag det

  Varma kramar/Lars

 9. Maria skriver:

  Vi har bara sett början av droglegaliseringen, tror jag. Det som händer i Kalifornien är kanske inte så konstigt med tanke på vilka ofantliga pengar vissa tjänar på knarket. Det är ju politik. Kanske kan en legalisering lugna ner läget och minska massmorden i Mexico t ex. När det gäller sverige känner jag mig mer tveksam till en legalisering. När EUs gränser öppnades upp för alkoholen så ökade svenskarnas alkoholkonsumtion något lavinartat. Den kurvan har visserligen gått ner igen men inte till samma nivå som före. Och det är ju ffa kvinnor som ökat sin alkoholkonsumtion. Vad gäller legalisering av cannabis kan man ju befara att det skulle bli samma uppåtgående kurva. Men vem vet, kanske behöver sverige och svenskarna få röka på lite mer och släppa sin alltför(?) strama moraliska narkotikapolitik för att förhöja sin lyckonivå..?!

  http://heartsoul-maria.blogspot.com/

 10. Maria skriver:

  Ja, nu blev det ju ingen legalisering over there denna gång..

 11. Erica Osterman skriver:

  Jag är absolut emot legalisering av droger, och har ingen positiv syn på varken alkohol eller tobak heller även om förbud av dessa inte skulle fungera (tyvärr). Att uppnå ”lycka” via droger eller alkohol är i mina ögon en mycket dålig metod, varför inte istället sikta på att bli lika lycklig utan och därmed höja lyckan över en längre tidsperiod?

  Dessutom finns det alltför många exempel på där droger och alkohol skapar enormt stor olycka istället. Alkoholmissbruk är otroligt vanligt och det drabbar inte bara den stackare som får sitt liv förstört av alkoholen, det drabbar också familj, barn, släkt och vänner. Tänk så många barn som växer upp med föräldrar som är missbrukare, deras liv blir förstörda för evigt. Och de som försöker kämpa för att hjälpa dessa barn, inte kan de heller vara speciellt lyckliga.

  Finns det några studier på nettoeffekterna av alkohol? Jag har svårt att se hur den skulle kunna vara positiv…

 12. Aelwa skriver:

  Erica, jag kan till stor del hålla med dig. Tycker det låter farligt att röka på för att känna sig lycklig, precis som att jag hör varningklockor när folk säger att de dricker för att känna sig lugna eller glada. Jag har svårt att se att alkohol eller tobak hade blivit lagligt om det hade dykt upp idag med tanke på hur beroendeframkallande och skadligt det kan vara (tack och lov har det införts rökförbud på krogen osv.). Men nu är det som det är och jag tror inte på att förbjuda det som redan finns och som är så utbrett och socialt accepterat. Däremot tycker jag som sagt att man kan dra gränsen här och inte legalisera fler droger.

 13. Lars skriver:

  Jag är klart positiv till en hårdare alkoholpolitik. Återinför gärna motboken. Jag tycker inte man skall vara alltför pessimistisk till möjligheten. Vem kunde tro att det skulle gå att minska rökningen så drastiskt som skedde för ett antal år sedan?
  Att vart 10:e vuxen svensk har problem med alkoholen är helt oacceptabelt! Polisen berättar att det nästan alltid är alkohol med i spelet när de måste ingripa på grund av bråk och som Erika skriver allt för många familjer, barn, släkt och vänner har fått sina liv förstörda på grund av alkoholen.
  Det jag skrivit nu, går i min värld inte emot vad jag skrivit i ett tidigare inlägg i den här tråden.

 14. Aelwa skriver:

  Lars, ja fast hur har du tänkt att det rent praktiskt ska gå ihop att göra Sverige mer drogliberalt samtidigt som man drar in en slags droger?

  Det du skriver om amfetamin till unga grabbar i ditt tidigare inlägg handlar så vitt jag har förstått det om barn med så kallade bokstavsdiagnoser där en hjärna som arbetar långsamt leder till att hjärnan överkompenserar och barnen blir hyperaktiva (detta gäller för övrigt inte bara grabbar, utan även tjejer). Ska väl även påpeka att amfetamin numer är extremt ovanlig som behandling även för bokstavsdiagnoser då andra bättre alternativ nu finns på marknaden.

  Sen har jag alltid undrat om antidepressiva och andra legala droger egentligen leder till särskilt mycket långsiktig lycka eller om det bara är ett sätt att spara in pengar för staten. Det verkar ju inte som att de har lett till en lyckliga befolkning i alla fall. I de flesta (men såklart inte i alla fall) så finns det ju en faktisk orsak till att personen mår dåligt såsom en ogynsam livsstil, dåliga relationer och så vidare. Kanske det är bättre att ta tag i och ändra på det som gör en olycklig istället för att gå in i en låtsasvärld med hjälp av droger?

 15. Maria skriver:

  Vill bara klargöra att mitt inläggs sista rader dröp av ironi, om någon mot förmodan missade det.. Cannabis är fortfarande inkörsporten till tyngre missbruk. Cannabis är ingen ”soft drug” som en del fortfarande missleds att tro utan i själva verket oerhört skadlig. Förutom att regelbundna och särskilt kroniska cannabisanvändare blir tröga och dumma, är cannabis också rejält canserframkallande. Cannabis, precis som bensodiazepine,r går ur hjärnan och kroppen långsamt och hämmar de kognitiva funktionerna rejält. Enligt vissa studier är cannabis också kopplat till förhöjd risk att drabbas av psykossjukdom. En legalisering tror jag det blir i framtiden förr eller senare..men precis som med SD blir kanske sverige ett av de sista ”drabbade” länderna i europa.. Den som lever får se.

 16. Lars skriver:

  Aelwa
  Ett komplett svar på dina frågor blir ganska omfattande, men lite grovt:
  Först liberaliseringen, som jag tycker skall vara en ganska återhållsam sådan. Där vill jag börja med forskningen och dra paralleller till lyckoforskningen. För inte så länge sedan hade vi bara depressionsforskning. Under främst det senaste decenniet har lyckoforskningen dykt upp. På samma sätt ser jag det med droger i medicinskt syfte. Vi använder idag amfetamin för, som du mycket riktigt skriver, människor med vissa bokstavskombinations problem. Jag tycker man ska utöka forskningen med att studera vad drogerna kan göra för människor med såväl lättare problem, såsom höstnedstämning, och för människor utan specifika problem. Jag tänker mig att en sådan forskning kan ta cirka 10 år. Vad man gör sedan beror naturligtvis på forskningsresultaten. En förhandsgissning är att man skulle kunna släppa lite på restriktionerna, så att t.ex. den lokala vårdcentralen kunde skriva vissa typer av droger i svag dosering.

  Införandet av motbok för alkohol kräver nog att man börjar med en informationskampanj. Jag tror inte att majoriteten av befolkningen är mogen ännu. Sen finns t.ex. två alternativa vägar, folkomröstning igen (Det var ju länge sedan sist) eller åtstramning i små steg. Lördagsstängt, höjda priser o.s.v.

  Du ifrågasätter effekten av de legala drogerna. Vi har själva en son med bokstavskombinationspersonlighet. Det var tveklöst en stor hjälp både för honom och familjen att han fick amfetamin några år, men sedan gick det att fasa ur utan negativa effekter.

  /Lars

 17. jenny skriver:

  droger = tillfällig lycka, rus, good feeling, man e oävervinnelig osv osv
  konsekvenser = mer ångest än innan man tog dom, ångerst ångerst, = vill ha mer.. så går det runt som ett ekorrhjul droger bedövar det som gör ont för stunden men den riktiga lyckan infinner sig aldrig med hjälp av droger, det resulterar i att man blir en ”pundare” lyckan måste komma inifrån utan berusningsmedel. men jag förstår de som tar droger som vill bedöva o glömma allt skit som ev hänt dem.. tror ekonomin e det som gör att människor inte e lyckliga, allt blir dyrare o dyrare o svenska kronan e inte värd ett skit.

 18. Aelwa skriver:

  Lars, ja jag håller med dig om att amfetamin till personer med vissa diagnoser kan ha varit nödvändigt (även om man numer använder andra mediciner i första hand), men det jag menar är att jag tycker man ska vara försiktig med att använda det som argument för en legalisering av droger! Skulle förstå om det var cannabis för medicinskt bruk som du menade (då hade det argumentet varit relevant). Just adhd och andra bokstavsdiagnoser kan vara väldigt svåra att behandla med enbart terapi, men att människor är olyckliga tror jag i de flesta fall inte har att göra med en medicinsk ”defekt” som måste behandlas med cannabis utan där låter terapi och livsstilsförändringar vettigare!!!!

 19. Lars skriver:

  Häftigt Göran!
  …och som någon påpekar i kommentarerna, så finns det ett större samband mellan hög andel av befolkningen som använder olaglig narkotika och lycka än mellan BNP och lycka.
  /Lars

Leave a Reply