Högerpolitiker lyckligare än vänsterpolitiker?

Glad Allians

Charity International genomförde under augusti månad en enkätundersökning bland Sveriges riksdagsledamöter där bland annat frågan om hur nöjda de var med sina liv ställdes. De 63 svarande snittade 8,2 på den tiogradiga skalan, vilket är högre än vad det svenska riksgenomsnittet brukar ligga på.

Att lyckoforskningen visar att personer som politiskt placerar sig till höger är lyckligare än de som placerar sig till vänster stämmer bra överens även i den här undersökningen. Se gärna mitt tidigare inlägg om detta:  Ska vi alla bli moderater?

Av de svarande riksdagsledamöterna var de socialdemokratiska minst lyckliga och de moderata mest lyckliga.

Partiernas medelvärde på frågan: ”På det hela taget, hur nöjd är du med ditt liv i stort nuförtiden?”:

7,5 Socialdemokraterna
8,0 Vänsterpartiet
8,1 Miljöpartiet
8,3 Centerpartiet
8,5 Folkpartiet
8,7 Kristdemokraterna
8,8 Moderaterna

För få riksdagsledamöter svarade på enkäten för att resultatet ska vara statistiskt säkerställt.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , lyckoforskning, riksdagsledamöter, partier, politiker.

Ludvig Lindström

15 Responses to “Högerpolitiker lyckligare än vänsterpolitiker?”

 1. Mattias skriver:

  I och med sista meningen (inte statistiskt säkerställt) borde rubriken egentligen vara; Undersökning visar ingenting om huruvida vilka politiker som är lyckligast

 2. Du har en poäng där Mattias. Rubriken är dock tänkt att vara kopplad till de svarande riksdagsledamöterna. Sen har ju tidigare undersökningar dessutom visat att högermänniskor är lyckligare än vänstermänniskor.

 3. Göran Hådén skriver:

  Ett frågetecken efter rubriken kan göra susen!

 4. Tack Göran! Nu kan vi kanske få till en liten debatt om det påståendet också 🙂

 5. Maria skriver:

  Min tanke for efter genomläsandet av detta blogginlägg till en amerikansk studie (som presenterades här för någon månad sedan i samband med något inlägg som jag inte kommer ihåg rubriken på). Hur som helst, där hade man undersökt förhållandet mellan lycka och inkomst. Ju högre inkomst ju högre lyckonivå. Alltså ett linjärt samband upp till en viss nivå av fem hundra tusen dollar om året eller nåt sånt. Kanske är våra moderata riksdagsledarmöters andra hälfter rikare än de andras hälfter..? Tja, ni förstår kanske var jag vill komma. A long shot, I know! Eller så är de lyckligare för att de är smartare än de andra och då får vi andra väl kasta in handduken och bli moderater vi med! Jag menar, vem vill inte vara lycklig? Eller så säger resultatet kanske mer om hur de förväntas svara än hur det egentligen förhåller sig…

  Maria

 6. Maria skriver:

  Rikstagsledarmöternas äkta hälfter, ska det såklart vara. Inte andra hälfter.. Sorry

  Maria

 7. Maria: Klistrar nedan in Filips kommentar från blogginlägget ”Ska vi alla bli moderater?” eftersom jag tycker det ger ett bra svar på dina funderingar.

  Filip Fors skriver:
  2010/01/21 kl 13:38
  Det finns personlighetsforskning som tyder på att högeranhängare är mer emotionellt stabila (motsatsen till Neuroticism). D v s deras personlighet är i genomsnitt något annorlunda i jämförelse med vänsterhängare. De är mer riskbnägna, har en mer positiv framtidstro och har lättare att ”copa” med olika typer av negativa livshändelser, ex. arbetslöshet och sjukdom. Rimligtvis påverkar de vilken världsbild man har och vilket typ av politik som man stödjer. Oroar man sig ofta för arbetslöshet, sjukdom m.m. så verkar det troligt att man även stödjer en generös välfärdsstat som skyddar mot olika typer av risker.

  En neurotisk personlighetsläggning är även relaterad till känslan av skuld, kanske vänsteranhängare i högre grad känner skuldkänslor över mindre förfördelade grupper i samhället och därmed stödjer en omfattande omfördelningspolitik. Jag tror alltså inte att sambandet går från politisk preferens till olycka utan snarare åt andra hållet. Sedan får man inte glömma att sambandet överlag är ganska svagt, men det är intressant att det är relativt stabilt. Även i Sverige är vänsterahängare olyckligare, även när man kontrollerar för inkomst och sysselsättning exempelvis.

 8. Aelwa skriver:

  Jag tänker också i linje med att människor till vänster har mer ”empati” och känner ett ansvar för andra människor som har det svårt. Men tänker även att det kanske kan vara så att människor som röstar åt vänster i högre grad än de som röstar höger har haft en ”svår” uppväxt (låg socioekonomisk status osv) eller ett tuffare liv själva där de har fått kämpa sig uppåt dit de är idag (varför de sympatiserar med vänsterblocket men samtidigt är olyckligare). Arbetslöshet, sjukdom osv kan ju då konnotera till gamla händelser varför vänsterblocks röstare generellt sett är mer rädd för detta än de som röstar till höger är. Ja jag vet inte alls vad jag pratar om egentligen haha. Har inte tänkt alls på denna fråga innan men tycker onekligen att det är ett intressant samband och att det vore kul att veta mer om vad det kan tänkas bero på.

 9. Dr.Jan.Banan skriver:

  Hur är det med självkänslan och sannolikt även skattningen av sin egen lycka i en period innan ett val där man har opinionsundersökningarna i medvind? Är inte politker den grupp som allra mest bryr sig om detta och sitt framtida jobb och kanske således ger uttryck för detta i lyckoundersökningar?

 10. Maria skriver:

  Jag tror Aelwa är har fått korn på nåt viktigt här. Nu skulle man kunna välja att spetsa till tänkbara förklaringar bakom det svaga (men ändock) sambandet ”höger lyckligare än vänster”. Och dessutom komma ihåg att det inte handlar om ”höger lycklig, vänster olycklig”! Nu väljer jag att inte bli alltför provocerande här men vågar (dumdristigt?) lansera idén om att ett mer socialrealistiskt förhållningssätt till livet, världen och andra människor kanske betyder att ens upplevda lyckonivå inte är i linje med Reinfeldts.

  http://heartsoul-maria.blogspot.com/

 11. Filip Fors skriver:

  Intressant reflektion Maria. Vad menar du med ett socialrealistiskt förhållningssätt? 🙂

 12. Filip Fors skriver:

  Ang. vänstern och realism. Lär gärna denna utmärkta artikel av Magnus Jiborn. ”Världen blir bättre – medan vänsterdebattörer hävdar motsatsen, och förlorar slaget om verkligheten”
  http://www.tidskriftenarena.se/index.php?sid=5&pid=92&tid=1525

 13. Bra artikel Filip! Jag känner igen retoriken från vänsterdebattörer. Nästan alltid är det fokus på det negativa och många ifrågasättanden när man påpekar att världen faktiskt är bättre idag än den var förr.

  Dr.Jan.Banan: Du menar att valopinionsundersökningarna som gjordes i samband med vår enkätundersökning skulle påverka riksdagsledamöternas lyckonivå? Bra reflektion, men jag har väldigt svårt att tro att det skulle kunna ha mer än en ytterst marginell effekt. Vad tror du Filip?

 14. Filip Fors skriver:

  Det är fullt möjligt att läget inför valet kan ha påverkat tillfredsställelseskattningarna. Säkert inte jättemycket men viss påverkan kan det ha haft. Är man på bra humör ökar sannolikheten för att man ska vara nöjd med livet. Det är också möjligt att de medvetet vägde in läget i valet när de bedömde livet, ex: ”Jag är nöjd med livet eftersom det går bra för oss i alliansen nu”.

 15. Maria skriver:

  Filip,
  Jag utgår från min egen verklighet som yrkesverksam kurator sedan flera år tillbaka när jag talar om ett socialrealistiskt perspektiv. De människor jag möter dagligen lever i ett utanförskap som är svårt för oss andra att kanske både se och förstå. De är marginaliserade ekonomiskt och socialt p ga missbruk och psykisk sjukdom. De har inte resurser att göra sin egen stämma hörd i något avseende egentligen. Vem bryr sig om en fattig, skitig och sliten knarkare? Har han inte sig själv att skylla för sin egen olycka? Att ha ett socialrealistiskt perspektiv är kanske att våga se att ett samhälle inte är bättre eller starkare än sin svagaste länk? Detta var nog inte världens bästa sätt att försöka definiera socialrealism som begrepp, mer ett resonemang kring innebörden av det.

Leave a Reply