Databas samlar all lyckoforskning

Lyckokarta

Visste du att det finns en databas vars syfte är att lagra all världens forskning om lycka? Den heter World Database of Happiness och skapades för drygt tio år sedan av forskare vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam med lyckogurun Ruut Veenhoven i spetsen. Veenhoven deltog för övrigt på Charity Internationals första lyckokonferens 2007 i Göteborg.

I lyckodatabasen ingår flera tusentals studier och den fylls på med hundratals nya varje år. Den största delen av forskningen sker inom områdena psykologi och sociologi, men det blir allt vanligare att även ekonomer forskar om lycka.

På lyckodatabasens hemsida kan man bland annat jämföra hur lyckliga befolkningarna i ett 150-tal länder är och vilka olika metoder det finns för att mäta lycka.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om  och lyckoforskning.

Ludvig Lindström

Tags:

2 Responses to “Databas samlar all lyckoforskning”

 1. Lars skriver:

  Intressant att se det åskådliggjort på en karta. Vad har Norden, USA och Australien gemensamt?
  Sveriges, och möjligen Nordens ekonomi brukar följa den amerikanska tydligare än för andra länder i Europa. Finns det något tredje samband som ger båda dessa resultat?

  Kram/Lars

 2. Filip Fors skriver:

  Ekonomin kan vara en faktor men troligen inte den viktigaste. Det finns kulturella likheter mellan de nordiska och de anglosaxiska länderna. Exempelvis har man det man kallar för en indvidualistisk samhällskultur i alla dessa länder. Sambandet mellan individualism och landsnivåer av lycka är ganska starkt. I individualistika kulturer är nomerna mer liberala, möjighetena att forma sitt liv är större och värden som lycka och självförverkligande anses vara eftersträvansvärda mål i dessa länder.

  Det finns en seglivad myt om att individualism skulle vara negativt för lyckan, exempelvis för att det leder till ett ”kallare” samhälle eller en allmän normupplösning. Lyckoforskningen ger en motsatt bild. Precis som Utilitaristen John Stuart Mill var inne på verkar en liberalt samhälle vara en bra grogrund för lyckan. Givetvis kan man diskutera fördelar och nackdelar med individualism men i stora drag verkar det positivt.

  Man kan också lägga till att den mellanmänskliga tilliten är högre i individualistiska länder. Tillit är en annan viktig faktor när man jämför länderskillnader i lycka.

Leave a Reply