Wolfers of lycka, jämlikhet och tillväxt

Wolfers_2En intressant intervju med en av lyckoforskningens stora namn Justin Wolfers finns att lyssna på här: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3808

Wolfers publicerade tillsammans med kollegan Betsey Stevenson en mycket uppmärksammad studie för drygt ett år sedan som visade att tillväxt leder till ökad lycka i både fattiga och rika länder. Detta är ett av de mest uppmärksammade resultaten i lyckoforskningens historia eftersom man under flera årtionden trott att ekonomisk tillväxt inte har någon effekt på genomsnittslyckan i ett land. I radiointervjun berättar Wolfers bland annat om dessa resultat samt att man vid ett mycket tidigt skede kunde se en nedgång i Amerikanarnas lycka i samband med den ekonomiska kris vi nu upplever. Gallup i USA genomför just nu det mest ambitiösa forskningsprojekt av lycka, hälsa och levnadsförhållanden som någonsin gjorts i ett land. Ett slumpmässigt urval av 1000 amerikaner intervjuas varje dag 365 dagar om året. Detta gör att Wolfers och andra forskare kan studera lyckoförändringar samt hur dessa är kopplade till samhällsförändringar i detalj över tid.

Än mer intressant är kanske den pågående forskningsöversikt Wolfers och Stevenson just nu arbetar med. Översikten handlar om kopplingen mellan ekonomisk jämlikhet och lycka. Kan vi få ett lyckligare samhälle genom att öka den ekonomiska jämlikheten mellan människor? Det finns ett flertal tidigare studier där man testat hypotesen att ökad jämlikhet på landsnivå leder till högre genomsnittlig lycka. Dessa studier har funnit blandade resultat där man i vissa fall hittat en positiv effekt av jämlikhet, i vissa en negativ effekt och i vissa studier ingen effekt alls. Av detta har många forskare dragit slutsatsen att ekonomisk jämlikhet troligen inte har någon effekt på landslyckan, varken positiv eller negativ. Wolfers menar emellertid att detta är en förhastad slutats. Han menar att anledningen till att man inte funnit något robust samband beror på att det finns en alldeles för liten spridning i jämlikhet bland världens länder och att detta omöjliggör tillförlitliga statistiska analyser av sambandet. Wolfers poängterar därför att lyckoforskningen inte kan ge någon politisk vägledning när det gäller frågan om jämlikhet och lycka på landsnivå. På individnivå har man emellertid funnit att inkomstens effekt har en avtagande marginalnytta vilket innebär att en inkomstökning har större effekt på lyckan för en låginkomsttagare än för en höginkomsttagare. Wolfers menar att han själv tycker detta samband indirekt tyder på att ökad jämlikhet sannolikt höjer genomsnittslyckan i ett land.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Tags: ,

2 Responses to “Wolfers of lycka, jämlikhet och tillväxt”

  1. Göran Hådén skriver:

    The spirit level (mars 2009) av Richard Wilkinson och Kate Pickett, är en bok som utifrån mycket gedigen empiri, landar i att ökad jämlikhet i ett samhälle också ökar lyckan.

  2. Filip Fors skriver:

    Ska bli spännande att läsa den boken. Undersöker de verkligen lycka? Wilkinson brukar undersöka hälsoindikatorer.

Leave a Reply