Vill du bli lyckligare? :) Var med i en studie!

Ta chansen i höst att prova på en av två strategier för att bli lyckligare!
Umeå Universitet, institutionen för psykologi, erbjuder dig i höst chansen att delta i en studie för en masteruppsats, som jämför två strategier för ett lyckligare liv, nämligen mindfulness och tacksamhetsdagbok.

Introduktion för studien sker för tacksamhetsdagbok onsdag den 20/10 kl 19.00 i beteendevetarhuset och introduktionen för mindfulness sker torsdagen den 21/10 kl 19.00 i beteendevetarhuset. Studien pågår sedan under 3 veckor och avslutas med en träff för respektive grupp, den 10/11 (tacksamhetsdagbok) och den 11/11 (mindfulness) kl.19.00 i beteendevetarhuset.

Utöver ett tillfälle för introduktion och ett avslutande tillfälle praktiserar du strategierna hemma/i ditt dagliga liv/ på fritiden, där du avsätter ungefär 5-15 minuter per dag.  Du blir slumpmässigt indelad i en av de två grupperna under studien, men har du intresse får du självklart chansen att även prova den andra strategin när studien är slut.

För intresseanmälan och mer information kontakta Lena Werner på:
lyckoforskning@gmail.com
Du kan även kontakta:
Handledare: Ulrich Olofsson, institutionen för psykologi, på: ulrich.olofsson@psy.umu.se
eller
Bihandledare: Filip Fors, institutionen för Sociologi, på:
filip.fors@soc.umu.se

Leave a Reply