Därför är SD-politiken negativ för den globala lyckonivån

Dagarna efter Sverigedemokraternas (SD:s) intåg i riksdagen har varit en enda lång hetsjakt på SD-anhängare. Men istället för att bemöta SD-företrädarnas argument och förklara varför politiken är destruktiv ägnar man sig mestadels åt att smutskasta partiet och pådyvla det åsikter som varken står i partiprogrammet eller i något annat av partiets officiella dokument. Självklart ser människor igenom denna ganska oseriösa retorik vilket sannolikt leder till att de i allt högre grad skärmar sig från de andra partierna och dess företrädare.

Att ta en saklig debatt mot sverigedemokraterna borde inte vara något svårt om man använder sig av sakliga och väl underbyggda argument. Jag har endast hört ett vettigt argument från SD och det går något i stil med: Flyktingmottagning är inte humant pga att man för de resurser som flyktingmottagandet kostar hade kunnat hjälpa betydligt fler om man lagt de resurserna där de drabbas.

Det finns flera argument mot detta som tillsammans motiverar en flyktingmottagning utifrån ett globalt perspektiv:

1. SD förutsätter att det dels kostar mycket pengar att ha flyktingarna här och dels lite pengar att stödja dem på ”hemmaplan”. Det finns dåligt stöd för detta inom forskningen. Särskilt när det gäller våra egna kostnader menar många att de tvärtom vad SD säger är försumbara. Många menar också att vi inom några år kommer att behöva massor av folk utifrån eftersom vår nuvarande arbetskraft inte räcker till. Hade vi dessutom haft en mindre diskriminering utav utlandsfödda på arbetsmarknaden hade deras samhällsnytta varit betydligt högre.

2. Jag tror att krig, förföljelse och tortyr är värre än sjukdom och svält eftersom de förra för med sig rädsla, skräck och trauma som skapar lidande över tid.

3. Etniska utrensningar och hot om mord är fall där det är enklare att hämta hit en ofta produktiv medborgare istället för att skicka dit en massa material och mat.

4. Det är bra att Sverige visar andra länder vikten med öppenhet och att inte stänga sina gränser för dem som flyr. Det kan förhoppningsvis göra andra länder mer benägna att öppna upp sina gränser och tillsammans skapa en mer välkomnande värld.

5. Känslan av att man har en tillflyktsort kan minska lidande även i länder där man inte tänker fly. Lite som att det är tryggt att veta att man har ett hem att komma hem till på kvällen.

6. En blandad befolkning och en blandad värld har goda förutsättningar att förebygga många konflikter länder emellan eftersom vi då alla får en närmare och bättre inblick i olika nationers problem, kulturer och värderingar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , politiksverigedemokraterna

Ludvig Lindström

10 Responses to “Därför är SD-politiken negativ för den globala lyckonivån”

 1. Göran Hådén skriver:

  Det är även värt att känna till att SD inte avsatt de pengar som behövs i sin budget till att ”hjälpa folk på plats”.

 2. Göran Hådén skriver:

  Vidare finns också andra delar av SD-politiken som är negativ för den globala lyckonivån, till exempel deras försummande av klimatpolitiken.

 3. Filip Fors skriver:

  Filosofen och lyckoförespråkaren Peter Singer argumenterar i boken ”The exapanding circle” för att vår moral kommit att omfatta allt fler grupper genom historien. Från att endast gälla familjen och klanen, till byn, till staden, till regionen, till landet och till slut till människor i hela världen. Nästa steg är att även omfatta djurens i den moraliska cirkeln. All politik som får människor att expandera den moraliska cirkeln borde befrämjas. SD politik går ju snarare ut på att snäva in cirkeln.

  Samtidigt är de andra partierna inte så väsensskilda från SD som det lätt kan uppfattas. Exempelvis finns det ett omfattande stöd för att vi ska omfördela pengar via välfärdsstaten, men denna omfördelning från rika till fattiga gäller bara för individer som lever i Sverige. Trots att pengarna sannolikt skulle göra mycket större nytta för att minska extremt fattigdom i andra delar av världen. Vi skänker ju bara ca 1 procent av BNP i bistånd. Så i en mening är alla riksdagspartier nationalistiska, och alla har en snävare moralisk cirkel än vad de gör sken av.

 4. Kul att du tar upp ”the expanding circle” Filip! Jag har en debattartikel som handlar om just detta i Fria Tidningen på onsdag 🙂

 5. Maria skriver:

  Det är väl knappast endast SDs politik som är negativ för den globala lyckonivån. Man tycker att det borde ligga i alla politikers intresse ,och tillhöra deras ansvar oavsett färg, att sträva efter någon form av kollektiv lycka för större delen av befolkningen. Vilket faktiskt aktualiserar den basala frågan; vad är politikerna till för egentligen? Ja, det var mer en retorisk fråga men ibland kan man ju undra..

  http://heartsoul-maria.blogspot.com/

 6. Jag håller med dig Maria men SD:s intåg i riksdagen är ett steg i fel riktning. Det blir mer fokus på välbefinnandet i det egna landet och inte på världen som helhet.

 7. Rille skriver:

  Med tanke på att Charity är en uttalat utilitaristisk organisation, så borde det då vara korrekt att resonera som att:

  V1 = Summan av den upplevda lyckan hos alla som slipper invandrare.
  V2 = Totala olyckan för alla invandrare som inte får komma till Sverige, samt de som inte inte vill ha SD vid makten.
  Lyckoförändring netto = V1 – V2
  Om totala lyckonettot då blir positivt, så är det bra med SD vid makten.

  Man kan jiddra om premisserna så klart, men argumentationen borde vara korrekt rent utilitaristiskt.

 8. Maria skriver:

  Sverige går samma till synes obönhörliga väg liksom resten av de 9-10 (?) eu-länder med främlingfientliga partier i beslutande församling. Trenden är tydlig och fler länder kommer nog att följa i samma spår. EU är ingen främlingsvänlig gemenskap längre, om den någonsin varit det. Jag förstår ännu bättre idag varför jag röstade nej till att gå med i EG en gång i tiden, men det kanske är en annan fråga..

 9. Rille: Om premisserna du antagit är korrekta och att lyckoförändringen då blir positiv (på oändligt lång sikt) så är det klart att SD:s intåg i riksdagen är bra. Nu tror jag inte V1-V2 blir positivt i det exemplet du tar upp och jag tror också att V2 innehåller betydligt fler parametrar. Mina punkter 1-6 har du t ex inte tagit med här.

 10. Här är debattartikeln om SD och ”the expanding circle” som jag nämnde i en tidigare kommentar: http://www.fria.nu/artikel/85338

Leave a Reply