Mer om sambandet mellan inkomst och lycka

income_happiness

Ludvig rapportera häromdagen om en ny studie som funnit en brytpunkt i sambandet mellan pengar och lycka. Studien var inte vilken som helst utan troligtvis den största som någonsin gjorts inom lyckoforskningen. Nästan en halv miljon amerikaner ingick i det urval som analyserades. Den berömda brytpunkten vid omkring 75 000 dollar i årsinkomst gällde dock endast känslomässig lycka, alltså förekomsten av positiva och negativa känslor. Som vi kan se i grafen ovan är sambandet mellan inkomst och livstillfredsställelse linjärt. Livstillfredsställelse mättes genom att individerna fick ange hur bra de själva anser att livet är på en skala mellan 0 – 10.

Varför finns det en brytpunkt för känslomässig lycka men inte för bedömningsmässig lycka? Antagligen för att människor medvetet väger in sin inkomst när de värderar sitt liv. Hög inkomst är ett mått på hög social status eller att vara ”lyckad”.  Individens livstillfredsställelse speglar därför delvis hennes plats i den sociala hierarkin.

Känslomässig lycka, hur hur ofta och intensivt vi upplever positiva och negativa känslor är däremot inte lika beroende av sådana statussignaler. Vårt känsloliv anpassar sig ofta snabbt till förändringar i yttre livsvillkor och social status. Som Ludvig påpekade påverkas också vårt känsloliv av hur vi använder vår tid. Amerikanska höginkomsttagare spenderar exempelvis mer tid på arbete och pendling än genomsnittet. De har mindre fritid.  Det är priset som de får betala för att erhålla högre status, mer pengar till konsumtion och kanske ett mer stimulerande arbete. I slutändan går fördelarna och nackdelarna med denna livsstil på ett ut.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Filip Fors (www.filipfors.se)

2 Responses to “Mer om sambandet mellan inkomst och lycka”

  1. Lars skriver:

    Så låt oss alla fortsätta att försöka tjäna lite mer än snittet av alla andra…

    Smile/Lars

  2. […] ett tidigare inlägg har jag skrivit om en studie som fann samma mönster i USA gällande livstillfredsställelse. I den […]

Leave a Reply