Blir mänskligheten lyckligare?

station

”Av ett så krokigt virke som människan kan inget rakt täljas”
~Immanuel Kant

Det finns en seglivad myt om att saker och ting blir sämre och sämre för människorna i världen. För mänskligheten har dock världen sannolikt aldrig varit en bättre plats än detta årtionde. Nästan vilka indikatorer man än tittar på gällande mänsklig välfärd pekar uppåt. Livslängden ökar stadigt, krigen minskar och världsfattigdomen har reducerats något oerhört det senaste 50 åren. Än mer glädjande är att den subjektivt upplevda lyckan även ökat i nästan alla länder som undersökts under de senaste årtiondena.

rising_happiness

Grafen ovan visar att den självskattade lyckan ökat i 45 av de 52 länder som finns representerade i attitydundersöknigen World Values Survey , perioden gäller från 1981 till 2007 och representerar 90% av världens befolkning. Orsakerna beror enligt forskarna (Inglehart m fl, 2008) på ökat ekonomiskt välstånd, individuell frihet och en tilltagande demokratisering.

Trots allt elände och alla problem som måste lösas i världen finns det alltså även mycket att glädjas åt. Detta visas sällan i media. För att göra världen till en bättre plats är det viktigt att vi får en så nyanserad och korrekt beskrivning världsläget som möjligt.  Jag tror även att vi blir mer inspirerade och motiverade att engagera oss för en bättre värld när vi ser att saker och ting faktiskt kan förbättras.

Länktips:

Hans Rosling om den dramatiska förbättringen av världshälsan
Steven Pinker om den anmärkningsvärda nedgången av våld och krig i världen

Studien om lyckoutvecklingen i världen:

Inglehart, R. m.fl., (2008). Development, Freedom, and Rising Happiness: A Global Perspective. Perspectives on Psychological Science, 3(4), 264-285.

—————————————————

Filip Fors (www.filipfors.se)

8 Responses to “Blir mänskligheten lyckligare?”

 1. Göran Hådén skriver:

  Mycket har blivit bättre i världen, men delvis är det tyvärr på bekostnad av kommande generationers välfärd. Potentialen för att vi ska få det ännu bättre är dock enorm. Än så länge skulle vi kunna lösa klimatkrisen utan att det påverkar vår lycka nämnvärt, men det förutsätter att vi agerar nu. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli.

 2. Filip Fors skriver:

  Ja, det stämmer. Man kan också notera i grafen att det skett små förändringar i rika länder som exempelvis Sverige. Det finns en avtagande marginalnytta av ekonomisk tillväxt.

 3. William skriver:

  Fast Kina och Indien har alltså, trots högre tillväxt än nästan alla andra länder, blivit mindre lyckliga. Och eftersom de representerar 2,3 miljarder människor, blir det totalt sett kanske inte så mycket ökad lycka?

  Sedan tillkommer att antalet individer i förskräckliga djurfabriker blivit många, många miljarder fler, så världen just nu är nog ohyggligt mycket värre än någonsin (i mänsklighetens historia åtminstone).

 4. Jacob Lundberg skriver:

  Ett bra inlägg, men ett litet påpekande om världsfattigdomen: den fortsätter att minska även under krisen. http://jacoblundberg.blogspot.com/2009/06/fattigdomen-minskar-litet-bakslag-i.html

  Det är en myt att klimatförändringar har enorma inverkningar på mänskligt liv. Det viktigaste för ett långt och lyckligt liv och en bra ekonomi är frihet, demokrati, infrastruktur och investeringar, inte en viss medeltemperatur.

 5. Filip Fors skriver:

  William: Du har rätt i att ökningen blir betydligt mindre om tittar på folkmängden. Det är även intressant att fundera på varför dessa länder avviker från det generella mönstret. Antaligen har förväntningarna ökad så kraftigt i dessa snabbväxande ekonomier att klyftan mellan önskningar och upplevd behovstillfredsställelse blivit allt större.

  Jacob: Tack för påpekandet om världsfattigdomen (har korrigerat inlägget).

 6. Göran Hådén skriver:

  Jacob Lundberg skriver att det är myt att klimatförändringar har enorma inverkningar på mänskligt liv.

  På sikt är det enligt forskarna mycket osannolikt att det påståendet är sant, men i nutid beror det vad vi tycker är enormt.

  Den bästa beräkningen hittills visar att det idag dör 300 000 människor om året till följd av klimatförändringarna, som hittills kostar 125 miljarder dollar per år:
  http://www.arbetaren.se/klimatblogg/2009/06/03/300-000-dodsoffer-om-aret-nu

  Den stora biståndsorganisationen Oxfam beräknar att antalet människor som drabbas av klimatkatastrofer kommer att öka med cirka 50 procent inom sex år. Idag drabbas nästan 250 miljoner enligt Oxfam. En så kraftig ökning på så kort tid kan bli en övermäktig utmaning för bland annat världens biståndsorgan.
  http://www.oxfam.org.uk/resources/papers/right-to-survive.html

  Internationella Röda Korset uppskattar att det idag finns 25–50 miljoner klimatflyktingar, det vill säga fler än alla andra typer av flyktingar tillsammans. FN:s klimatpanel IPCC förutspår att det år 2050 kommer att finnas 150 miljoner klimatflyktingar. Idag finns inte ens begreppet klimatflykting i folkrätten.

 7. Göran Hådén skriver:

  Det bör också påpekas att i Sverige har den genomsnittliga lyckonivån knappt förändrats alls sedan mätningarna inleddes.

 8. Thomas skriver:

  @Jacob

  Det är en myt att klimatförändringar har enorma inverkningar på mänskligt liv? För tillfället stämmer det säkert. Men vad händer när till exempel havsnivån stigit såpass att Bangladesh översvämmas? Min gissning är att lyckonivån för invånarna i Bangladesh kommer sjunka ganska kraftigt…

Leave a Reply