Ska djurens välbefinnande ges samma vikt som människans? Vad tycker svenskarna?

80279038

Det finns genom filosofihistorien två grundläggande synsätt på frågan.

Immanuel Kant menade att djurens välbefinnande inte har något värde utöver den nytta de skänker till människan.

“Animals are not self-conscious and are there merely as a means to an end. The end is man. […] Our duties
towards animals are merely indirect duties towards humanity.”

Jeremy Bentham menade att djurens välbefinnande bör ges lika hög moralisk vikt som människors välbefinnande.

the question is not, Can they reason? nor, Can they
talk? but, Can they suffer?

Men vad tycker folk i allmänhet om frågan? En ännu icke-publicerad studie av ett representativt urval av ca 1000 svenskar tyder på att de flesta människor har en moraluppfattning som liknar Benthams. Författare till artikeln är Olof Johansson Stenman, Professor i Nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Undersökningen visar att 49 procent anser att människors och djurs lidande bör ges samma vikt. 3 procent hävdar att djurens lidande ska ges högre vikt. 30 procent anser att djurens lidande bör ges något mindre vikt. 13 procent anser att djurens lidande bör ges betydligt mindre vikt. 4 procent anser att djurens lidande inte bör ges någon vikt alls eller enbart som ett medel för människans välbefinnande.

Slutsatsen är alltså att de allra flesta svenskar verkar hålla med Bentham om att djurens välbefinnande är något vi i hög grad bör ta hänsyn till. Det är därför inte konstigt att avslöjandena om missförhållanden på svenska minkfarmar väcker en så stor uppmärksamhet.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Filip Fors (www.filipfors.se)

2 Responses to “Ska djurens välbefinnande ges samma vikt som människans? Vad tycker svenskarna?”

  1. […] djurs och människors lidande är lika viktigt Av Göran Hådén En ny, ännu opublicerad undersökning, bekräftar i stort en tidigare undersökning som visar att cirka hälften av svenskarna tycker att […]

  2. […] den senaste undersökningen på området menar cirka hälften av svenskarna att djur och människor har samma värde. Tre […]

Leave a Reply