10 vanliga myter om lycka

50myths

Inspirerad av den briljanta boken: ”50 Great Myths of Popular Psychology: Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior” kommer jag, med start idag, skriva 10 inlägg om 10 vanliga myter om lycka. Det kanske mest intressanta med vetenskapen är när våra intuitiva föreställning om hur världen fungerar kastas omkull. Lyckoforskningen utmanar ofta vårt ”sunda förnuft” och ifrågasätter många föreställningar om vad som gör oss lyckliga.   Som vetenskapsteoretikern Karl Popper så elegant formulerade det: ”Science must begin with myths, and with the criticism of myths.”

Filip Fors (www.filipfors.se)

Leave a Reply