Blir vi lyckligare av att bete oss extrovert?

Main_HappyPeople-778711

Ett av de mest grundläggande personlighetsdragen inom personlighetspsykologin är den så kallade extrovert-introvert dimensionen. I ett tidigare inlägg har jag skrivit mer om det draget samt hur det är relaterat till lyckan. Extroverta personer är ofta aktiva, livliga, entusiastiska, pratsamma och på gott humör. Introverta personer är motsatsen, ofta tillbakadragna, försynta, lugna och pratar inte så mycket. En introvert person är inte nödvändigtvis olycklig men är inte lika ofta på gott humör som en extrovert person.

Boel anknyter i inlägget: Ska vi låtsas vara sociala? 😉 till forskning som visar att välbefinnandet går upp när vi beter oss mer extrovert. Är det rimligt att dra slutsatsen att introverta kan bli lyckligare genom bete sig som en extrovert person? Och kanske kan vi alla bli lyckligare genom att oftare bete oss extrovert?

I en studie från 2008 fann man att introverta får en lika stor uppgång i positiva känslor som extroverta vid sociala interaktioner (se graf nedan). Detta talar emot att hypotesen att introverta mår bäst i stunder av ensamhet. Man fann även att de extroverta personernas högre välbefinnande delvis beror på att de spenderar mer tid på sociala interaktioner. Detta är dock bara en förklaring till de extrovertas högre välbefinnande. En annan förklaring som också fick stöd i studien är att extroverta har en högre grundnivå av lycka. De är lyckligare än introverta i de flesta situationer, även i ensamhet.

extraversion

I flera studier har man undersökt om ett extrovert beteendemönster framkallar mer positiva känslor för både extroverta och introverta individer. Man har här slumpmässigt delad in personer i olika grupper. I regel har en grupp har fått till uppgift att bete sig extrovert, deltagarna får här instruktioner om att bete sig yvigt, spontant, självsäkert och prata mycket. En annan grupp får till uppgift att bete sig introvert, deltagarna instrueras att vara timida, tillbakadragna, hämmade och försiktiga. Studierna pekar på att positiva känslor och ett extrovert beteende följer varandra. Och tvärtemot vad man kan förvänta sig så pekar dessa studier på att uppgången i positiv affekt blir lika stor för både extroverta och introverta när de agerar extrovert. Forskarna drar i en studie slutsatsen att en av de mest effektiva metoderna för att öka mängden positiva känslor, i alla fall för stunden, är att bete sig extrovert.

Det finns mer belägg för att ett extrovert beteende kan var mycket belönande. En av de mest effektiva terapiformerna för att lindra depression kallas beteendeaktivering. Den deprimerade personen får här träna sig att blir mer aktiv även om det tar emot och inte alltid ”känns rätt”. Det verkar som beteendeaktivering faktiskt till viss del går ut på att den deprimerade personen beter sig mer extrovert.

Extroverta beter sig oftare entusiastiskt, pratsamt och yvigt. Som vi sett tenderar en sådan beteendestil att genera mer positiva känslor. Jag har själv vissa dragningar åt det introverta hållet men har lärt mig av många års erfarenhet att det man ofta vinner på att försöka anamma en lite mer extrovert stil även om det kan ta emot lite. Har man vissa dragningar åt det introverta hållet är det inte något som kommer automatiskt, jag måste ofta påminna mig själv om att vara lite mer framåt i sociala situationer.

De flesta människor är varken renodlat extroverta eller introverta, de befinner sig någonstans mellan dessa ytterligheter på skalan. Nästan alla beter sig extrovert eller introvert någon gång. Det intressanta är hur ofta vi gör det. Min egen slutsats baserat på forskningen och personliga erfarenheter är att de som är lagda mer åt det introverta hållet kan ha en hel del att vinna på at bete sig mer extrovert. Det är i alla fall värt att testa och se hur det känns. 🙂 Det handlar inte om att bli en annan person, utan snarare att öka på mängden extroverta stunder i livet. Röra sig lite mer mot extrovertpoolen på skalan. I kommentarerna till ett tidigare inlägg om extraversion finns tips på hur man kan agera mer extrovert.

Vad har ni andra för erfarenheter av att agera extrovert? Är det en väg mot högre lycka? 🙂

Källor:
Fleeson m fl (2002). An intraindividual process approach to the relationship between extraversion and positive affect: Is acting extraverted as ‘‘good’’ as being extraverted? Journal of Personality and Social Psychology.
Lucas m fl (2008). Explaining the extraversion/positive affect relation: Sociability cannot account for extraverts’ greater happiness. Journal of Personality
Srivastava m fl (2008) Extraversion and positive affect: A day reconstruction study of person–environment transactions, Journal of Research in Personality.
McNiel m fl (2009) The Effect of State Extraversion on Four Types of Affect, European Journal of Personality.

Filip Fors (www.filipfors.se)

14 Responses to “Blir vi lyckligare av att bete oss extrovert?”

 1. Daniel skriver:

  Jag måste säga att denna post gör mig otroligt irriterad. Återigen skriver du som att introvertism är en sjukdom som ska botas. Varför? Det är ingen sjukdom! Bara en sådan sak som att du ger extroverta ledord som ”aktiva, livliga, entusiastiska, pratsamma och på gott humör” medan introverta får ord som ”tillbakadragna, försynta, lugna och pratar inte så mycket.” Förutom lugn så ger du direkt introverta en negativ stämpel. Varför inte kalla introverta för ”problemlösare, tänkare, kreativa” och extraverta ”lösaktiga, handlar före de tänker, bjäbbiga”?
  Återigen, introvertism är inte en sjukdom som ska behandlas och vi kan vara lika glada som ni. Bara vi blir glada av helt andra saker.
  Du tycker vi ska röra oss mot extroverta, men jag tycker tvärt om. Världen skulle bli bättre om alla var mer introverta och tänkte efter innan de handlade. Om nu de introverta är mer intelligenta, varför då försöka ändra dom till ett dummare beteende? 🙂

  http://ezinearticles.com/?Embracing-the-Positive-Side-of-Introversion&id=4215011

 2. Filip Fors skriver:

  Jag hävdar ingenstans att introvertism är en sjukdom, det är du som gör den tolkningen. Hur man väljer att bete sig är ju upp till varje person. Ur en lyckoperspektiv är det utan tvekan så att extroverta i genomsnitt är lyckligare. En förklaring är att de har ett beteende som är mer belönande, som leder till mer positiva känslor. Den här bloggen handlar om lycka, välbefinnande och hur man kan göra för att bli på bättre humör. Den vänder sig således i första han till de personer som är intresserade av sådana frågor och kanske vill testa olika strategier för att må bättre. Tycker man inte det är intressant så kan man ju skippa det spåret.

  Det är sant att extrovertism och introvertism karaktäriseras av fler saker än de jag tog upp i inlägget och visst man kan diskutera vilka ord man använder för att karaktärisera dragen. I det här fallet använde jag mig av de begrepp som de använt sig av i studierna när de bett människor att bete sig som en extrovert respektive introvert.

 3. StarkLeif skriver:

  Kul med såna som Daniel som med sitt inlägg bekräftar motsatsen 🙂

 4. Daniel skriver:

  Visst, sjukdom var min ordval. Men genom att ge de extroverta positiva egenskaper och de introverta negativa, samt att försöka förmå de introverta att överge sin personlighet så blir resultatet detsamma.
  Vad jag försöker komma fram till är att det inte är fel att vara introvert, lika lite som det är fel att vara extrovert. Vi kan båda skapa vår egen lycka och vår egen ”må bra”-känsla. Det gäller ju samtidigt att känna sig själv. Jag vet vad som gör mig lycklig, och det är definitivt inte att bli mer extrovert. Men för de med dålig självkänsla kanske det är lättare att gå emot sin personlighet.
  Det är just därför jag tror lyckopolitik är så svårt att få att lyckas. Vi är så pass olika att de mesta förslag bara gynnar vissa personer, medan det ger motsatt effekt hos andra.

 5. Filip Fors skriver:

  Att överge sin personlighet låter väldigt dramatiskt… 🙂 Jag talade om att röra sig mer mot extrovertpoolen, den som vill kan testa att oftare men inte alltid bete sig mer extrovert. Det är inte troligt att någon som är väldigt introvert ens kan bli väldigt extrovert och vise versa. Personligheten har ju en ganska stark genetisk komponent. Små förändringar är dock möjliga för den som vill utveckla sig själv åt det hållet.

  Det finns många sätt att bli lyckligare på. Att bete sig extrovert är bara en av flera metoder. Men den är intressant och värd att lyfta fram tycker jag. Det är dessutom intressant med forskningsresultat som är kontraintuitiva och utmanande. Jag blev själv ganska förvånad när jag läste om studierna, samtidigt som jag på ett plan själv märkt att man humöret blir mer positivt då man försöker vara lite mer framåt och entusiastisk.

  Det finns garanterat extroverta personer som skulle gagnas av att bli mer introverta. Ex. tänka sig för oftare innan de säger och gör saker. Men fokus i detta inlägg var just kopplingen mellan lycka, humör och extraversion-introversion. Kopplingen mellan lycka och extraversion, att extroverta i genomsnitt oftare upplever positiva känslor, är inte något nytt resultat. Det är ett av de mest vedertagna resultaten inom lyckoforskningen och personlighetspsykologin. Vissa personlighetsforskare menar t o m att positiv affekt är själva kärnan i extraversion.

 6. Daniel skriver:

  Sant, lyckan är högre hos extroverta, men då kommer nästa provokativa påstående. Om man är extremt introvert och extroverta beteende tar EXTREMT mycket energi från en, är det då värt det? Att förlora så mycket energi får en att må dåligt. Så därför måste det vara skillnad på lycka och att må bra. Ingen av oss är 100% varken eller så klart, men vi har väldigt olika behov. En extrovert har behov av det sociala och att uppleva starka känslor. Det har inte vi riktigt introverta. Vi mår bra ändå! Det är grunden i varför jag inte är så positiv till hela lyckoforskningen. Jag ser inget behov av den. 🙂
  På tal om det.. Buddistiska munkar och eremiter måste ju vara extremt olykliga.. eller? Kanske är lycka inte den enda kriterien för att må bra.

 7. Filip Fors skriver:

  Du resonerar som om någon hävdat att extrovertism vore en nödvändig förutsättning för att bli lycklig eller må bra. Så är det inte. Jag tycker du gör övertolkningar. Att en faktorer har betydelse betyder inte att det är den enda faktorn…. :)Det är en av flera vägar. Buddistiska munkar är förmodligen väldigt lyckliga. Meditation och andra tekniker kan vara minst lika kraftfulla som att bete sig extrovert. En introvert person som inte känner för att bete sig extrovert och inte tycker det fungerar ska så såklart inte göra det… 🙂

 8. Ett litet kort instick i denna heta debatt: Det lyckoforskningen kommer fram till är generellt och gäller givetvis inte för alla. Dock tror jag att de flesta kan ha en väldigt stor glädje av denna forskning då den kan ge tips på vad det generellt sätt är viktigt att fokusera på i livet för att må bra. Men har man testat något och det inte fungerar så ska man självklart inte fortsätta med detta. Vi är alla individer och fungerar alla lite olika. Dock har vi en hel del gemensamt också 🙂

 9. Lars Avellan skriver:

  Definitivt kul med debatter med den spännvidd vi ser här.
  Som Ludvig påpekar, så har lyckoforskningen inte kommit längre än till att studera genomsnittliga populationer. Om du, Daniel mår dåligt av att röra dig mot en mer extrovert personlighet, så skall du självklart inte göra det! För mig fungerar det bra. Jag har av genetiskt och kulturellt arv startat livet med en introvert läggning och succesivt rört mig mot en mer extrovert personlighet. Fortfarande vid 62 års ålder, kan jag känna igen den blyga introverta 7-åringen inom mig ibland. En i grunden introvert person, som anpassat sig tillett mer extrovert levende beter sig nog lite annorlunda än en genuint extrovert person. Jag inbillar mig att jag har behållt de positiva introverta dragen, du nämner Daniel med bland annat problemlösningsförmåga och möjlighet att se utanför boxen. Jag gillar fortfarande inte ytliga partymiljöer, men älskar mer intellektuella extroverta utbyten. Hålla föredrag, debattera, sitta med ett glas vin en kväll och diskutera djupa frågor, prata med folk omkring mig på busshållplatsen där jag ändock inte kan göra så mycket annat, eller hellre på kören där det finns ett naturligt intellektuellt tema att tala kring.
  Jag kan inte se att dessa extroverta goda stunder skulle stå i någon konflikt till de positiva introverta drag naturen har gett mig

  Sommarkramar/Lars

 10. Filip Fors skriver:

  Här finns mer att läsa om Big 5 modellen på svenska: http://www.psykologiskatest.se/?page_id=2

  Kan även rekommendera Daniel Nettles bok Personality: http://www.adlibris.com/vf/product.aspx?isbn=0199211434

  Värt att notera är att eftertänksamhet ingår som ett underliggande drag i samvetsgrannhet snarare än i introversion. Samtidigt pekar studien nedan på att det delvis även passar in under introversion.

  Intressanta reflektioner Lars. Jag tror precis som du att det går att bete sig mer extrovert i vissa sammanhang utan att det för den skull behöver föra med sig de eventuella nackdelar som kan finnas med en extrovert personlighet. Extroverta personer är exempelvis mer riskbenägna. En studie visade bland annat att andelen bussolyckor var överrepresenterade bland extroverta busschaufförer. Antagligen på grund av de extrovertas sug efter äventyrlighet och sensationer (ex. köra fort).

  Nettle skriver att extroverta i mycket högre utsträckning är villiga att pröva olika former av droger än introverta. Samtidigt är risken att bli beroende av droger bara hög om personen samtidigt skattar lågt på ett av de andra fem stora personlighetsdragen: samvetsgrannhet (alltså om personen är impulsiv).

 11. Maria skriver:

  Hei. Bli med i Facebookgruppen ”Kampen for de introverte”.

  http://www.facebook.com/#!/pages/Kampen-for-de-introverte/204558612895674

  Gruppen er akkurat startet opp (fra Norge, men det kan vel bli en nordisk gruppe?), så vi er ikke så mange ennå. Idéen er at vi kan dele artikler etc. om introverthet og fortelle (hvis vi vil og orker) om hvordan vi opplever at det er å være introvert i en ekstrovert verden.

 12. […] lika bra för två grupper trots att man skulle kunna förvänta sig motsatsen. I en tidigare post har jag skrivit om studier som pekar på att både introverta och extroverta får en lika stor […]

 13. Henriette skriver:

  Jag är väldigt introvert, men ej asocial. Har stort behov av solitäritet. Är psykiskt och fysiskt frisk. Jag är lycklig! Jag är hur lycklig som helst och har livskvalitet. Jag är mer än nöjd med livet.

  Om folk får vara som de är, inom lagliga gränser, och inte försöker pådyvla andra att just deras sätt är rätt är mycket vunnet. Var och en måste upptäcka sitt eget rätta jag i hur vara och vad i ens egna varande/livsstil som ger välmående och en hållbar existens.

Leave a Reply