Är lyckoforskningen flummig?

 Lycka + forskning = flum?

Det finns en hel del människor som ser lyckoforskning som någonting flummigt, oseriöst och ovetenskapligt. Jag håller med om det är viktigt att vara kritisk, framförallt till nya forskningsgrenar, och jag anser också att en del av kritiken är befogad. Samtidigt har lyckoforskningen utvecklats mycket de senaste åren. Förutom de traditionella enkätundersökningarna har det på senare tid kommit mer avancerade tekniker för att mäta lycka, som exempelvis mätning av hjärnaktivitet. Studier har visat att det finns en tydlig korrelation mellan angivelser av hög lycka och aktivitet i hjärnans vänstra frontallob.

Lyckoforskning är enormt viktig för att öka kunskapen om vad som påverkar vårt välbefinnande och kan ses som en grund, både för att kunna höja sin lycka på individnivå och för att politiskt skapa bättre förutsättningar för ett lyckligare samhälle. Givetvis strävar man inom lyckoforskningen hela tiden mot att bli så vetenskapliga som möjligt. Men bara för att en forskningsgren i nuläget inte är helt vetenskaplig innebär det per automatik inte att denna forskning är värdelös. Vi får inte sätta likhetstecken mellan hög grad av mätbarhet och värdefullhet.

Jag avslutar med ett citat av Joar Vittersø, professor i socialpsykologi vid universitetet i Tromsö i Norge. Citatet är hämtat från förra måndagens program om lycka på vetenskapsradion och spelades in under Charity Internationals lyckokonferens i Skövde för någon månad sedan.

”Det finns väldigt mycket som olika forskare håller på med som är vagt, till exempel inom fysiken forskas det kring märkliga små ting som är lika diffusa och svåra att observera som lyckan är. Men dessa forskare konfronteras nästan aldrig med frågan om det är seriös forskning som pågår.”

Ludvig Lindström

2 Responses to “Är lyckoforskningen flummig?”

  1. Daniel skriver:

    Men all forskning är inte seriös heller:

    http://www.oddee.com/item_90683.aspx

  2. Många av de som du tycker bedriver oseriös forskning håller nog inte med 🙂

Leave a Reply