Kommunal ledningsgrupp utbildade i Lycka och Positiv Psykologi

Jag blev under våren kontaktad av socialchefen i Skara Kommun som ville att hennes 39 chefer som i sin tur är ansvariga för över 700 anställda ”i högre grad ska känna och förstå att de påverkar och kan påverka andra människor och Skara mot en positiv riktning”.

Untitled-1

Lyckoaktivist.se och Sveriges Akademiska Coacher handplockade relevanta delar från den positiva psykologin och formade ett par kursdagar som förhoppningsvis förverkligar detta mål och genomförs fram till december 2010.

Kursen består av relevanta vetenskapsrön och exempel på organisationer som framgångsrikt integrerat forskningen, diskussioner/övningar/workshops samt pedagogiskt formade verktyg för att

  • öka Inre Motivation,
  • skapa Flow för sig själv och andra i arbetet,
  • arbeta med sina och andras styrkor i arbetsuppgifter,
  • hantera fokus, förväntningar och självuppfyllande profetior,
  • jobba med positivt ledarskap och förändring.

bild

Cheferna fick under första dagen, förutom en djupdykning i Lycka, positiv psykologi, Flow och Inre Motivation, en uppmaning om att i sin arbetsgrupp utföra en hemlig lyckoaktion mot andra avdelningar inom förvaltningen.

Med den första spännande dagen genomförd och 100% Nöjda/Mycket Nöjda deltagare hoppas jag att vi kan skapa en känsla av att de kan påverka sin och andras situation med en verktygslåda från lyckoforskningen. Fortsättning följer..

Erik Fernholm

Lyckoaktivist.se

Leave a Reply