Inför valet 2010 – De rödgrönas lyckopotential granskas

De rödgröna

Igår granskade jag potentialen hos partierna i Alliansen när det gäller att driva en mer lyckoinriktad politik och hur de står sig idag. Idag synar jag partierna i den rödgröna koalitionen.

Vänsterpartiet Lyckofilosofen och hedonisten Torbjörn Tännsjö har sedan 1970 varit medlem i Vänsterpartiet och var bland annat den som skrev utkastet till partiets partiprogram 1990. Låter man en lyckofilosof vara med att skriva ens partiprogram finns alla förutsättningar i världen för en politik baserad på lyckoforskning.

Riksdagsledamoten Mats Einarsson betraktar sig i allt väsentligt som utilitarist och är positiv till ett lyckoindex för att vägleda svensk politik och vill dessutom se maximering av lyckan i världen som ett av de politiska målen. Även hans riksdagskollega Elina Linna är inne på detta spår.

Socialdemokraterna I England har Labour inrättat en ”Whitehall Wellbeing Working Group” som föreslagit ett lyckoindex för att styra politiken. I Sverige har Socialdemokraterna inte kommit lika långt. Det finns dock en del positiva socialdemokrater till både lyckoindex och till maximering av lyckan i världen som ett av de politiska målen. Bland dessa kan nämnas riksdagsledamöterna Berit Högman, Monica Green och Maryam Yazdanfar.

Miljöpartiet I slutet av förra året skrev Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand på Newsmill (svensk webbplats för nyhetskommentarer och debatt) att medborgarnas lycka bör vara ett av politikens mål. Miljöpartiet är det parti i Sverige som intresserat sig mest för lyckopolitik och partiet har även ett lyckoforskningsnätverk som ständigt växer. Partiet har många förespråkare för en mer lyckoinriktad politik, bland annat riksdagsledamoten Max Andersson som två gånger motionerat i riksdagen om att få in lyckobegreppet på den politiska dagordningen.

Ludvig Lindström

2 Responses to “Inför valet 2010 – De rödgrönas lyckopotential granskas”

  1. Lars skriver:

    Lyckofokusering och miljöpolitik hör väl samman. Om vi ska lyckas klara utmaningen att ska ett uthålligt samhälle, så måste vi minska prylfixeringen. Då ger lyckoforskningen möjligheter till livsmål som kräver mindre av naturresurserna.

    Kram /Lars

  2. You gotta point there Lars! 🙂

Leave a Reply