Guidad självhjälp lika effektivt som samtalsterapi för att reducera psykisk ohälsa

I en post från gårdagen tog jag upp några studier som visade på att självhjälpsböcker kan vara mycket effektiva för att lindra eller bota depressioner. I en ny meta-analys av 21 studier där guidad självhjälp jämförts med samtalsterapi fann man att båda terapiformerna var effektiva för att reducera en rad psykiska besvär (depression, ångestsyndrom, fobier). Det mest intressanta var emellertid att studien visade att guidad självhjälp faktiskt var lika effektiv som samtalsterapi.

Det finns olika former av guidad självhjälp. I vissa former sker ingen kontakt alls med psykoterapeut, i andra former sker regelbundna avstämningar via exempelvis mail eller telefon. I studien undersökte de inte om effekterna var olika beroende på hur mycket kontakt patienten haft med terapeuten. Dock refererar man till en tidigare studie som visat att stöd från psykoterapeut under självhjälpsperioden är något mer effektivt än inget stöd alls.

Man bör tolka resultaten med viss försiktighet. De individer som gick i studierna hade självmant gått med på att lottas in i de två terapigrupperna och hade därför antagligen en positiv inställning till självhjälp på förhand.

Trots att självhjälp inte nödvändigtvis fungerar för alla har resultaten enligt min mening omedelbar politisk relevans. Givet att självshjälpsterapi via bok och/eller internet är effektiv och mycket billigare än samtalsterapi borde man satsa betydligt mer på denna terapiform runt om i landet.

I TV-inslaget ovan intervjuas Professor Nils Lindefors på Karolinska som menar att det bara i Stockholm finns hundratusentals individer som skulle kunna dra nytta av internetterapi. Innan man har råd och möjlighet att erbjuda internetterapi till alla som vill ha det borde man överväga att dela ut evidensbaserade självhjälpsböcker. Kostnaden för detta är extremt liten, alla kommer inte att må bättre av självhjälp men många kommer sannolikt det. Det finns således mycket att vinna men lite att förlora på att erbjuda evidensbaserad själshjälpsterapi till så många som möjligt.

Källa:

Cuijpers m fl (2010) Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies. Psychological Medicine.

Filip Fors (www.filipfors.se)

6 Responses to “Guidad självhjälp lika effektivt som samtalsterapi för att reducera psykisk ohälsa”

 1. Lars skriver:

  Intressant!
  Jag har i och för sig lärt mig genom livet att man ska skilja på forskning och politisk forskning, det vill säga forskning med poltiska effekter, som i detta fall kostnadsbesparingar. Det förekommer tyvärr alltför ofta att sådan forskning är beställd för att få ett önskat resultat.
  Men kan man göra en meta-studie av 21 separata studier, så verkar det någorlunda trovärdigt.
  Jag har själv trott helt på att man kan bli lyckligare av att t.ex. tillämpa Sonja Lyubomirskys bok, Lyckans Verktyg, så varför skulle inte en deprimerad person kunna bli lyckligare av en bok anpassad för deprimerade?
  Precis som tjejen i TV-inslaget antydde tror jag dock man måste vara försiktig med dem som har svårare depressioner. Depressionen medför brist på ork och initiativförmåga. Hur ska man då klara att disciplinerat genomföra en självstudie? Kanske måste man också skilja på depression och depression? Om t.ex. depressionen kommer av ensamhet. Borde inte då en timme då och då med psykologen vara bättre än att sitta ensam med en bok eller internet.
  Jag som är lite äldre minns även när man politiskt på 70-talet, skulle ersätta lärarledd undervisning i skolor och på universitet med TV-undervisning. Det skulle bli billigare. Man satsade stort och fiaskot blev lika stort.
  Jo, jag jag är positiv, men kritiskt positiv. Från var man står nu bör man försöka lära sig nyanserna i det generella påståendet.

  Kram /Lars

 2. Filip Fors skriver:

  I detta fall tror jag inte det rör sig om politisk forskning. Professorerna Pim Cuijpers och Gerhard Andersson är båda erkända forskare på fältet och experter på metaanalyser.

  De har dessutom samlat data från sin forskning öppen att ta del av för andra forskare:
  http://www.evidencebasedpsychotherapies.org/index.php?id=25

  I artikeln tar de dock upp att ett urval på 21 studier är relativt litet. Det är dock det bästa kunskapsunderlag vi har i dagsläget. Som du är inne på Lars är det dock sannolikt att djupt deprimerade personer inte blir hjälpta lika mycket av guidad självhjälp. Dock kan man utgå från att många med lätt eller medelsvår depression samt ångestsyndrom blir det. Det är enligt min mening skäl nog att satsa mer på detta. Dessutom kan man då frigöra samtalsterapi till de som verkligen behöver det, ex. djupt deprimerade eller personer som har andra problem som inte kan lösas med självhjälp.

 3. Lars skriver:

  Låter vettigt, Filip

 4. […] och dra nytta av de nya verktyg informationstekniken erbjuder. Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om hur effektivt internetterapi är samt den satsning som Stockholms läns landsting gör […]

 5. Hej!

  Jag ser att det är ett bra tag sedan det publicerades men jag vill ändå ta tillfället i akt och kommentera.

  Evidensbaserade självhjälpsböcker som ett alternativ till samtalsterapi må ju vara billigare men är det verkligen kostnadseffektivt?

  Man kan ju jämföra detta med att dela ut gratis böcker om hälsosam livstil. Jag är tveksam till att det verkligen skulle ha någon effekt på de personer som ligger i riskzonerna för t.ex hjärt och kärlsjukdomar. Det är ju sällan brist på kunskap som är den främsta orsaken till våra vanligaste livstilsrelaterade sjukdomar. Snarare finns det ett överflöd av information och detta gäller väl självhjälpslitteraturen i allra högsta grad? Skulle man dela ut en självhjälpsbok, hur mycket än evidensbaserad den är, skulle nog många tänka att de redan vet vad som står i den. Precis som Lars tror jag också att de flesta individer med psykiska besvär behöver något slags socialt sammanhang för att verkligen kunna bli hjälpta.

  Hursomhelst är tanken intressant och jag själv är inte främmande för att man ska försöka hitta billgare lösningar till samtalsterapi där det är möjligt. T.ex. tycker jag att praktisk stresshantering borde vara obligatoriskt som ämne i grundskolan och det skulle ju, på sikt, torde leda till klart förbättrad psykisk (och förmodligen fysisk) hälsa.

  Tack för ett bra inlägg!

  /E-L

 6. Anna skriver:

  Hej!

  Är det nån som vet vad som blev av pql från Uppsala universitetet? Jag gillade det!

Leave a Reply