Självhjälp kan vara mycket effektivt!

0380810336.01.LZZZZZZZ

I ett inlägg tidigare i veckan var jag inne på att man måste skilja på bra och dåliga självhjälpsböcker. En bra självhjälpsbok kan vara väldigt värdefull för den som vill må bättre. Vad många kanske inte vet är det även finns forskning kring självhjälpsböckernas effekter på välbefinnandet. David Burns bok Feeling Good har i flera studier visat sig reducera depression ganska markant. Boken bygger på kognitiv beteendeterapi och lär ut tekniker för att bestrida negativa tankar och få till stånd positiva beteendeförändringar.

I en studie delade man slumpmässigt in 80 deprimerade personer som stod i en kölista till psykiatrin i två grupper. Båda grupperna fick göra två olika depressionstest. Den ena gruppen agerade kontrollgrupp och den andra gruppen fick ta del av boken Feeling Good och uppmanades att läsa boken samt göra de övningar som fanns där. Två uppföljningstest gjordes efter 4 veckor och 3 månader. De visade sig att över 70 procent av individerna hade blivit fria från sin depression vid båda dessa tillfällen. Forskarna fann vidare att effekten av självhjälpsboken i genomsnitt var lika stark som en 12 veckor lång psykoterapibehandling utförd av en professionell psykolog.

tabell

Efter fyra veckor hade kontrollgruppen inte blivit signifikant friskare. Forskarna gav då boken även till kontrollgruppen. Uppföljningen efter tre månader visade på samma positiva effekt som för den andra gruppen.

En ny studie gjordes tre år efter för att undersöka om effekterna var bestående. Det visade sig att 72 procent av individerna fortfarande var friska och 70 procent hade varken behövt uppsöka psykolog eller ta antidepressiva läkemedel under treårsperioden.

I en annan studie försökte man undersöka om den positiva effekten av att läsa Feeling Good rörde sig om en placeboeffekt. Studiedeltagarna delades slumpmässigt in i två grupper, den ena gruppen fick läsa Feeling Good, den andra gruppen fick läsa Viktor Frankls bok ”Livet måste ha en mening”. För gruppen som läste Feeling good skedde som i den tidigare studien en positiv förändring i humöret men inte för gruppen som läste Frankls bok.

Feeling Good finns konstigt nog inte översatt till svenska trots att den har sålts i flera miljoner exemplar världen över. Den engelska versionen finns dock att beställa på adlibris för endast 81 kr. Man kan ha stor nytta av den även om man inte är deprimerad och jag tycker själv boken är en mycket bra ingång för den som vill lära sig mer om kognitiv beteendeterapi. Positiv psykologi i all ära men jag tror att många människor kan ha minst lika stor behållning av de tekniker som under lång tid utvecklats inom den kognitiva beteendeterapin.

Källor:

Bergström, Jan m fl (2009) Vetenskapligt stöd för vägledd KBT-baserad självhjälp vid depression, Läkartidningen.

Burns, David (1999) Feeling Good: The New Mood Therapy

Scogin, F m fl. (1987) Bibliotherapy for depressed older adults: a self-help alternative. Gerontologist , 27, 383-387.

Filip Fors (www.filipfors.se)

5 Responses to “Självhjälp kan vara mycket effektivt!”

 1. soma skriver:

  ”Efter fyra veckor hade kontrollgruppen inte blivit signifikant friskare. Forskarna gav då boken även till kontrollgruppen. ”

  hahaha, det här fick mig faktiskt att skratta rakt ut 😀 så fruktansvärt dålig forskning att det inte är förtjänt att tas upp på en annan relativt bra blogg.

  trist att ni ska få lov att sjunka till att ta in reklam för att få siten att gå runt dock :/

 2. Filip Fors skriver:

  Ta in reklam? 🙂 Posten innehåller ett boktips men bloggen är inte reklamfinansierad. Var det bilden på boken som gjorde att du tänkte att det var reklam?

  Ja, man kan tycka att det var lite märkligt att de gav boken även till kontrollgruppen efter att fyra veckor gått. Kanske kände de sig omoraliska av att låta individerna i kontrollgruppen fortsätta må dåligt när de hade möjlighet att ge dem boken.

 3. Lars skriver:

  Jag måste hålla med om att den beskrivna forskningen verkar lite märklig.
  1. Som påpekats, att man förstör provserien genom att ge kontrollgruppen samma behandling som provgruppen
  2. I synnerhet studien efter 3 år hade varit mycket intressantare om man hade haft något att jämföra med. Nu säger den ingenting. Vilket resultat vore ”normalt”?
  3. Att jämföra två olika böcker är verkligen suspekt. Nu hade man lite tur och boken ”Livet måste ha en mening” gav tydligen ingen effekt, men om båda böckerna hade gett lite halvgoda resultat, så finns det ingen vettig referens.

  Kram /Lars

 4. Filip Fors skriver:

  1: Japp. Samtidigt hade man tillgång till att jämföra mot kontrollgruppen efter fyra veckor och då var det dramatiska skillnader. Det som jag tycker är mest intressant är den kraftiga effekten. Vid en jämförelse i effektstorlek med andra studier, ex. där man studerat KBT-samtalsterapi var minskningen av depression minst lika stor för individerna i denna studie. Håller dock med om att det var dumt att ”slarva” med ett sådant stort batteri av individer som trots allt var med i studien.
  2: Återfallsfrekvensen är ganska hög för depression så det var enligt vad jag förstått det ett mycket gott resultat. Jag har dock inte läst förstahandskällan i detta fall så detaljer kring studien har jag inte i dagsläget.
  3: Om jag inte minns fel hade man tre grupper, en vanlig kontrollgrupp, en grupp som läste ”placeboboken” och en grupp som läste feeling good. Ska kolla upp saken vid tillfälle.

 5. […] stress och/eller oro kan metoder för att minska dessa negativa känslor leda till bättre sömn. KBT-terapi, fysisk träning, meditation och yoga har här dokumenterad effekt. Det finns speciella KBT-metoder […]

Leave a Reply