Hur kan vi jobba med lycka i skolan?

I senaste numret av lärartidningen Skolvärlden, så debatterar jag och Johan Norberg vilken roll lyckoforskningen eventuellt kan ha i skolan. Vi håller egentligen med varandra en hel del i detta. Artiklarna finns här och är möjliga att kommentera.

Utöver artikeltexten kan jag tillägga att det här med lycka som eget ämne inte är något som är aktuellt i nuläget. Även fast lyckoforskning redan finns som eget ämne på Högskolan i Skövde, Uppsala universitet och Umeå universitet.

Istället startar vi nu ett nätverk på lyckoaktivist.se för lärare och andra som vill jobba med att integrera lyckoforskning inom de befintliga ramarna i skolan.

Göran Hådén

Intressant? Andra om lyckoforskning, lycka, , , , ,

Artiklarna debatteras även livligt på bloggen Örfilar & Gladsparkar.

Tags: ,

One Response to “Hur kan vi jobba med lycka i skolan?”

  1. Filip Fors skriver:

    Ett ständigt återkommande argument mot att ta in lycka i skolan och även i politiken är att alla inte blir lyckliga av det forskningen funnit påverkar genomsnittet. Men gäller inte detta för alla andra områden också? Alla har inte nytta av matte eller kemi senare i livet, ändå läser vi dessa ämnen. Alla elever gillar inte varje idrottsaktivitet som man prövar på idrotten ändå har vi ämnet idrott. När jag gick i skolan hade vi hemkunskap där vi fick lära oss att laga mat. Alla maträtter var inte lika omtyckta av alla elever. Betyder det att ämnet borde ha lagts ner? Samma sak är det med politiska beslut. Har det någonsin fattats ett politiskt beslut som passat alla?`Om inkomstskatten höjs eller sänks kommer några gynnas och några missgynnas, sådana beslut brukar baseras på en bedömning av vad som är bra för genomsnittet.

Leave a Reply