Är det viktigt med lycka och för vem? Bengt Brülde resonerar

ÄR DET VIKTIGT MED LYCKA OCH FÖR VEM? – Bengt Brûlde – Camino- del 2 from Lev enklare on Vimeo.

Håller ni med Bengt?

Filip Fors (www.filipfors.se)

5 Responses to “Är det viktigt med lycka och för vem? Bengt Brülde resonerar”

 1. Håller inte helt med Brulde i sin analys om vad som är moraliskt rätt eller inte. Jag anser att all lycka är lika mycket värd oberoende av var den komer ifrån. Brulde är ju mer inne på att fördela lyckan exakt lika och anser till exempel inte att det är rätt att öka hundra personers lycka från 5 till 10 om det i samma stund innebär en sänkning av en annans persons lycka från 5 till 4 (om jag fattat honom rätt).

  Att folk försöker göra sig själv lyckliga genom olika slags lyckostrategier, även om de redan ligger relativt högt på lyckoskalan, ser jag som någonting positivt och någonting som bör uppmuntras. Mår man bra ökar chansen dessutom att man gör bra saker för andra.

 2. Lars skriver:

  Jag är också mer inne på Ludvigs linje.
  Visst, det är fint att förbättra världen. Det är det oavsett om du är intresserad av din egen lycka eller inte. Det kommer några människor se som sin centrala uppgift oavsett möjligheten att fokusera på sin egen lycka. Det finns inget motsatsförhållande.

  /Lars

 3. Filip Fors skriver:

  Det kanske är naivt att tro att världsförbättrarprojektet (som också är ett lyckoprojekt fast för fler än en själv) och den personliga lyckan alltid går hand i hand, men man måste nog även väga in det mänskliga egenintresset. Jag tror att det är orimligt att utgå ifrån att folk ska göra stora avkall på egenintresset för det allmänna goda. Med egenintresse menar jag då det personliga välmåendet eller lyckan (att skänka pengar är ofta inget avkall på lyckan). Det man kan göra som Bengt föreslår i sin bok är att minska klyftan mellan egenintresset och det moraliska ansvaret. Ex. genom att uppmuntra strategier som kan gynna båda, ex. snälla handlingar, engagemang i välgörenhet och politik. Om ett sådant engagemang kombineras med andra lyckostrategier som träna på att sätta upp mål, positivt tänkande m.m. så kan båda målen nog förenas ganska väl.

  Man bör nog betänka att Bengts kritik mot strävan efter personlig lycka är ställd just i motsats till en strävan efter att aktivt försöka göra världen lyckligare. Det är alltså egentligen en kritik mot egenintresset snarare än mot lyckan.

 4. […] saker som tas upp i artikeln sammanfaller ganske mycket med videointervjun i detta inlägg Filip Fors (filip.fors@charity.se)AKPC_IDS += […]

 5. […] mer: DN, SVD1, 2, GT, Dagen, AB, IDG, Sydsvenskan, HN, AV, Lyckobloggen, FoF1, 2, 3, […]

Leave a Reply