Beror 50 procent på generna?

Under rubriken ”Halva din lycka är redan gjord” fortsätter idag svenskans artikelserie om lyckoforskning. Bland annat uppmärksammas personlighetens betydelse för lyckan och att ungefär 50 procent är medfödd. Det som är lätt att glömma när man talar om att ungefär 50 procent är medfödd är att dessa resultat pekar på att ungefär 50 procent av lyckovariationen inom en given befolkning kan förklaras av gener.  Detta är inte samma sak som att 50 procent av hela lyckospannet går att föra tillbaka till generna. De urval som studerats i tvillingstudierna är i princip uteslutande hämtade från rika (och lyckliga) länder som USA, Storbritannien och Nederländerna där variationen i livsvillkor inte är jättestor. Det är troligt att generna förklarar en mindre del av variationen inom exempelvis ett fattigt och otryggt land där istället livsvillkoren blir mer avgörande.

Något som lätt glöms bort är även att medfödda dispositioner samverkar med sociala villkor. Depressioner utlöses ofta av negativa livshändelser men med vilken sannolikt dessa händelser ska resultera i depression eller längre perioder av olycka beror bland annat på hur stabil eller neurotisk individen är. Det sker alltså hela tiden en växelverkan mellan miljö och biologi vilket gör att det nästan blir omöjligt att i procent fastställa hur mycket som går att återföra till arv respektive miljö.

Filip Fors

Leave a Reply