Lyckoforskningens mest förvånande resultat?

surprised2

En av de stora behållningarna med lyckoforskningen är att det ständigt publiceras nya och oväntade resultat. Vi har alla massor av teorier kring vilka faktorer som gör människor lyckliga och dessa visar sig inte sällan sakna stöd i forskningen. Resultaten nedan är några av de upptäckter som i alla fall förvånat mig mest. Låt dig förundras, provoceras eller glädjas av resultaten nedan.  🙂

– Personlighetens avgörande betydelse för lyckan. Om du har haft tur i det genetiska lotteriet och är född emotionellt stabil och extrovert kan du vara väldigt lycklig trots att du lever ensam, har en taskig inkomst, ett lågstatusjobb, ett ofördelakigt utseende, dålig fysisk hälsa samt låg intelligens.

– Det är enorma länderskillnader i uppmätt lycka, även bland rika länder. Det är exempelvis 60 procent av Danskarna som säger sig vara mycket lyckliga i jämförelse med ca 20 procent av Italienarna.

– Kvinnor och män är ungefär lika lyckliga i de flesta länder i världen trots att männen ofta har en mer framskjuten ekonomisk och politisk makt.

– Det är sällan värt att byta till ett bättre jobb om detta innebär att du måste pendla en längre tid till och från jobbet. Den högre inkomst och status ett nytt jobb ger bidrar sällan till något större lyckotillskott, däremot har långa pendelavstånd visat sig ge en  tydlig negativ effekt på lyckan.

– Man kan öka sin lyckonivå under flera månaders tid genom att skriva ner tre bra saker som hänt under dagen varje kväll innan man går och lägger sig.

– Klimatet har inte någon avgörande betydelse för lyckan. Invånarna i Karlifornien, Ohio och Michigan tror alla att Karliforniaborna är lyckligast. Men när man mätt lyckan i dessa delstater visade det sig inte finnas några signifikanta skillnader.

– Alla undersökningar tyder på att Skandinaverna är lyckligast och Sydeuroperna olyckligast bland de rika OECD-länderna. Detta trots alla personliga anekdoter om hur glada, avslappande och lyckliga de verkar vara nere i Sydeuropa.

– Personer som säger sig vara mycket lyckliga löper mindre risk att bli förkylda när de blir smittade av ett influensavirus.

– Det finns ett förvånansvärt starkt samband mellan hur stor andel av befolkningen i ett land som säger sig vara mycket lycklig och hur stor andel som har problem med högt blodtryck. I länder där man har hög lycka är det även en låg andel av befolkningen som har problem med högt blodtryck.

– Graden av ekonomisk ojämlikhet i ett land har inte visat sig ha någon avgörande betydelse för varken genomsnittslyckan eller hur ojämlikt lyckan är fördelad i landet.

– Undersökningar av momentan lycka i USA har visat att kvinnor är olyckliga 30 procent av den tid de tillbringar med sina föräldrar, medan männen bara är olyckliga 10 procent av denna tid.

– Att man i samma undersökning fann att männen är olyckliga 50 procent av tiden de umgås med sin chef på jobbet, emedan kvinnorna bara är olyckliga 30 procent av tiden.

– De flesta latinamerikanska länder har väldig hög genomsnittslycka trots att man har låg BNP per capita.

– Position på den politiska vänster-högerskalan har en koppling till hur lycklig man är. Personer som placerar sig till höger är lyckligare än de som placerar sig till vänster.

– I genomsnitt blir vi bara kortsiktigt lyckligare av att vinna storvinsten på lotto, även om det rör sig om miljontals kronor.

– I många länder finns  det inte något samband alls mellan vilken utbildningsnivå man har och hur lycklig man är. I Sverige har till och med antalet utbildningsår ett negativt samband med hur tillfredställd man är med livet.

– Att hur lycklig en person uppger sig vara i enkätundersökning i genomsnitt har ungefär lika stor betydelse för livslängden som om personen röker eller inte. Ju lyckligare desto längre livslängd.

– Introverta får en lika stor höjning av den momentana lyckan när de umgås med vänner som extroverta.

– Tills sist något om prioriteringar: Det har inom antropologin publicerats fler studier på temat korgflätning än på temat lycka och välbefinnande.

Kommentera gärna om det är något av resultaten du finner särskilt förvånande. 🙂 Kan även ta fram källor för den som vill fördjupa sig i någon av studierna ovan.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Tags:

6 Responses to “Lyckoforskningens mest förvånande resultat?”

 1. FÄRJAN-RUTH skriver:

  Mycket kloka tankar och ord! Kram. Färjan-Ruth

 2. Linnéa skriver:

  Jag vart förvånad över att vi är ”lyckligast” i de Skandinaviska länderna bland de rika OECD-länderna. Då börjar jag undra varför.

  Jag vart dock inte ett dugg förvånad över att länder med lågt bnp har genomsnittlig hög lycka. Mina fördomar och erfarenheter säger mig att folk med lite sämre ekonomi ofta är öppnare, mer familjära och mer generösa. Det verkar också som att folk i ”fattigare” samhällen umgås i familjen på annat sätt än de med bättre ekonomi, vilket nog gör de lyckligare. Och jag är för trött just nu för att förklara närmre hur jag tänker.

 3. Filip Fors skriver:

  Ja, det är verkligen många som tycker det verkar märkligt att Skandinaverna är så lyckliga. Vissa tror att det rör sig om ett mätfel. Man får dock samma resultat om man frågar andra frågor än hur lyckliga eller tillfredställda människor är med livet. Det är en mycket lägre andel i de skandinaviska läderna som säger att de känt sig ledsna, oroliga eller deprimerade under gårdagen. Det kan man se i Gallups nya undersökningar. Det är även väldigt hög andel av Skandinaverna som svarar att de ofta ”njöt av livet” under gårdagen i samma undersökningar. Om man tittar på hur stor andel som ofta ”Log och skrattade” under gårdagen är det dock jämnare. Att vi ser sydeuroperna som lyckliga beror nog mycket på att de uttrycker sina positiva känslor mer yvigt. Sedan kan man se på indirekta mått att de verkar må sämre där, ex. att det är mycket färre personer som har problem med högt blodtryck i Scandinavien jämfärd med Sydeuopa, och man vet sedan tidigare att negativa känslor kan orsaka högt blodtryck.

 4. William skriver:

  ”Graden av ekonomisk ojämlikhet i ett land har inte visat sig ha någon avgörande betydelse för varken genomsnittslyckan eller hur ojämlikt lyckan är fördelad i landet.”

  Avses korrelation eller att det finns ett orsakssamband?

  ”I många länder finns det inte något samband alls mellan vilken utbildningsnivå man har och hur lycklig man är. I Sverige har till och med antalet utbildningsår ett negativt samband med hur tillfredställd man är med livet.”

  Låter väldigt tveksamt, de med lång utbildning får både intressantare jobb och har högre lön. Vilken undersökning är det här ifrån?

 5. Filip Fors skriver:

  ”Avses korrelation eller att det finns ett orsakssamband?”
  Det finns både tvärsnittstudier där man tittat på skillnader mellan länder och tidsserieanalyser där man tittar på förändringar över tid. Som jag refererade från denna intervju verkar dock dessa undersökningar inte så tillförlitliga: http://www.lyckobloggen.se/?p=330

  ”Låter väldigt tveksamt, de med lång utbildning får både intressantare jobb och har högre lön. Vilken undersökning är det här ifrån?”
  Exempelvis i Argyles översikt nedan. Om sambandet finns eller inte eller hur starkt det är beror förstås även på om man kontrollerat för inkomst i analysen. Men det verkar som utbildning ofta inte har någon oberoende effekt vid sidan av inkomsten, och som jag skrev så verkar det finnas ett negativt samband i Sverige (detta gäller när inkomst hålls konstant).

  Huvudförklaringen till detta och andra svaga eller icke-existerande samband mellan demografiska faktorer och lycka brukar vara att man snabbt anpassar sig till förändringar i levnadsvillkor. De högutbildade har sannolikt även andra referensramar kring vad som är ett intressant och roligt jobb i jämförelse med lågutbildade.

  Argyle, M. (1999). Causes and Correlates of Happiness. In Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology, eds. D. Kahneman, E. Diener & N. Schwarz. New York: Russell Sage Foundation.

 6. Lovisa skriver:

  Mycket intressant! Nästan allt förvånade mig, men mest faktumet att vi i norden anses vara lyckligare.. Man har ju hört så mycket myter om hög självmordsstatistik och annat att man börjat tro på det.

  Kul initiativ att starta en sådanhär blogg! Ni är precis rätt ute. Lycka är ett ämne som engagerar många, men det är mycket snack och lite fakta. Hoppas ni kan få oss lite klokare 🙂

Leave a Reply