Lyckans land – dit alla riktar sina blickar

Det är klart att bruttonationalprodukten (BNP) inte förmår att fungera som kriterium för människors verkliga välfärd och lycka. Många forskare har frågat sig om det finns något bättre sätt att mäta välstånd på. Märkligt nog kom ett kungarike i Himalaya att bana vägen. Kungen i Bhutan valde redan på 70-talet att ha GNH (Gross national happiness) som mått på samhällsutvecklingen.

Måttet ska enligt den bhutanesiska synen representera en helhetssyn på vad människor behöver, både fysiskt, mentalt och andligt. Alla individer måste själva definiera vad lycka är, medan de styrande ska tillhandahålla nödvändiga strukturer för medborgarnas strävanden mot hälsa och välbefinnande.

Bhutaneserna har skapat en uppfinningsrik modell för att mäta utveckling, som vilar på fyra grunder; ekonomi, kultur, miljövård och styrelseskick. I dagsläget använder man sig av 72 olika faktorer såsom välbefinnande, ekologi, hälsa, utbildning, kultur, levnadsstandard och styrelseskick. Det finns likheter i den bhutanesiska synen på utveckling och de livliga diskussioner som förs världen över för att hitta kvantitativa mått för en hållbar utveckling, där man tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers. 

Huruvida folket i Bhutan är lyckliga eller inte kan man ställa sig frågande till, de första demokratiska valen hölls 2008.  Den nuvarande kungen erkänner att systemet inte är perfekt, och att det bör utvecklas i dialog med omvärlden, vilket man gjort i flertalet internationella konferenser. Blickarna kommer troligen även framöver att riktas mot pilotprojektet, i det lilla landet som satte lyckan före ekonomin.  

bhutan

Läs mer på; www.grossnationalhappiness.com

Frida Johnsson

3 Responses to “Lyckans land – dit alla riktar sina blickar”

 1. Lars skriver:

  Frida
  Vet du hur man mäter de 72 faktorerna? Är det folkets bedömning (t.ex. med stickprov) eller typ Statistiska Centralbyrån.
  Att införa lyckobegreppet i politiken kan bli hur bra eller dåligt som hellst beroende på hur det genomförs. Vore kul att veta mer! Uppenbart är att det är mycket mer än lycka de mäter

  /Lars

 2. Frida skriver:

  Man mäter genom omfattande enkätundersökningar och statistiska modeller, alltså mer än bara stickprov. Systemet utvärderas och utvecklas varje år. Kommer snart ett nytt blogginlägg om hur det mer ingående går till!
  Ja helt klart är att man mäter mer än bara lycka, vilket man naturligtvis borde göra, men väldigt intressant är det i vilket fall 🙂

 3. Lars skriver:

  Verkligen intressant. Snart får vi väl börja lära oss av föregångslandet Bhutan

  /Lars

Leave a Reply