Kurs i personliga lyckostrategier! Vecka 4 – Att sätta upp mål och finna mening i livet

Veckans tema är: ”Att sätta upp mål och finna mening i livet”.  Flera studier har visat på meningsfullhetens stora betydelse för lyckan. De lyckligaste människorna är ofta engagerade i meningsfulla livsprojekt. Det kan vara alltifrån ett brinnande engagemang i en välgörenhetsorganisation, till personliga hobbies eller ett arbete som bidrar till något gott för samhället (stort som litet). Olika individer finner mening i olika saker, det viktiga är att hitta något som du själv känner skänker mening i ditt liv. Nära kopplat till meningsfullhet är målsättningar. Genom att sträva efter att uppfylla mål vi tycker är viktiga i livet är chansen stor att vi även uppnår en högre grad av meningsfullhet. Strategierna för veckan handlar därför om att formulera livsmål men också att identifiera dina positiva karaktärsdrag vilka kan vara till nytta på vägen mot livsmålen. För att läsa mer om mening och målsättande läs om lyckostrategi 8 och 11 i Lyubomirskys bok. Nedan följer veckans uppgifter:

Dödsbäddsfrågan (1 dag): Tänk dig att du ligger på dödsbädden. Vad vill du att dina nära och kära ska komma ihåg om dig? Hur önskar du att ditt liv sett ut?

Formulera livsmål (1 dag): Välj ut upp till åtta mål som du vill uppnå i ditt liv och skriv ned målen. Välj mål med eftertanke, prioritera de som känns inre motiverande och autentiska (se s. 204 i Lyubomirskys bok). Ta gärna hjälp av dödsbäddsfrågan när du formulerar livsmålen.

Be tre vänner skriva ned fem positiva karaktärsdrag hos dig (1 dag): För att öka chansen att uppnå dina livsmål och göra resan mot målen roligare är det bra att ta reda på vilka positiva karaktärsdrag du har. Det finns ofta många sätt att uppnå mål och du kan med fördel välja en väg där du får dra nytta av dina personliga styrkor. För att lättare finnas vilka positiva sidor du har be tre av dina vänner att skriva ner fem saker som de anser vara positiva hos dig.

För de som vill går det även att göra ett omfattande karaktärstest på följande sida: http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu. För att göra testat (som är på engelska) registrera dig gratis på sidan och gå sedan in på ”Questionnaires” och välj ”VIA Survey of Character Strengths”.Testet är kanske det mest etablerade sättet att mäta karaktärsstyrkor på i världen och har utvecklats av två av den positiva psykologins grundare: Martin Seligman och Christopher Peterson. När du gjort testet kan du fundera på om och hur du kan använda dina positiva sidor för att fylla ditt liv med mer meningsfullhet. Det kan gälla både i arbetslivet som i privatlivet.

För att öka chanserna att uppnå de mål du sätter kan även följande 59 sekunder långa video vara till hjälp. 🙂

Lycka till med veckan!

önskar

Lena, Feliks, Jesper och Filip

One Response to “Kurs i personliga lyckostrategier! Vecka 4 – Att sätta upp mål och finna mening i livet”

  1. […] stämmer med dina livsmål, hur du vill må och vart du i långa loppet vill […]

Leave a Reply