Har djur rätt till lyckligt liv?

Har djur rätt att vara lyckliga? Ja, det tycker jag. Därför äter jag inte gris och kyckling och nötkött. Alla vi som läser tidningar eller lyssnar på radio vet att djurhållningen brister och jag vill inte stödja ett vinstbegär som fråntar djuren deras rätt till ett bra liv. Lamm har jag tillåtit mig att njuta av. Lamm har nämligen ett bra liv i det fria utomhus under våren och sommaren tills deras liv avslutas.
Häromdagen lärde jag mig att det inte alltid är så. Fåruppfödare i Sverige går nämligen i bräschen för en ny form av uppfödning: tackorna hormonbehandlas på hösten så att de blir brunstiga och titthålsopereras sedan så att de blir dräktiga. Lammen föds vid nyår och lever inomhus på tills de slaktas på våren. Lammen, av en särskilt snabbväxande ras, föds upp på kraftfoder och växer sig slaktfärdiga på fyra månader istället för sex.
Men djur har rätt till ett bra liv. Vi som känner ett ansvar för att de får det kan tacka nej till hormonbehandlade vårlamm.
Görel Kristina Näslund1174028_sheep_and_lamb_3

3 Responses to “Har djur rätt till lyckligt liv?”

 1. erik skriver:

  jag tror du är inne på rätt spår, Görel. det är viktigt att fler gör som du, och att vi börjar tänka på vad det är vi egentligen stödjer när vi väljer att köpa en viss sorts kött.
  många hakar upp sig på att djur så uppenbart skiljer sig från oss i tanke- och språkförmåga etc, att dom inte ser vad vi människor faktiskt delar med djuren: de flesta djur har ju precis som människan förmågan att känna smärta och att lida , och det är just smärta och lidande som dagens uppfödningsmetoder leder till för djuren.
  att djuren inte kan uttrycka sin smärta språkligt, eller att dom inte kan tänka på den abstrakt, är knappast relevant här.
  precis som avsaknaden av språk- och tankeförmåga kan sägas vara anledningen till varför djuren INTE har rätt att rösta i riksdagsvalet, så kan deras förmåga att uppleva lidande, sägas ge samma djur rätt till ett så lyckligt liv som möjligt, fritt från onödigt lidande.

 2. Erik: Jag håller med dig i det stora hela. Djur har dock ingen avsaknad av språk- och tankeförmåga, även om det språk de använder oftast inte kan förstås av oss människor. Tankeförmåga har de i allra högsta grad och forskningen har också konstaterat att många ickemänskliga djur även har förmågan att se sig själv som individer och att planera för framtiden.

  Men det relevanta är ju som du skriver att de kan känna smärta och lycka och då bör vi också inkludera dem i vår omsorgscirkel.

 3. erik skriver:

  okej, jag är med dig Ludvig. jag uttryckte mig inte helt klart. även om jag personligen inte sett de studier du hänvisar till har jag ingen anledning att betvivla att studierna finns och att resultaten pekar på just det du beskriver. jag menade inte att lägga så stor vikt vid dessa kognitiva och språkliga förmågor (eller bristen på dessa), eftersom de i någon mening är irrelevanta i frågan om vi ska ta hänsyn till djurens välmående.

  som Jeremy Bentham skrev (fritt översatt): frågan är inte ”kan dom tänka”? ej heller ”kan dom tala”? utan snarare: ”kan dom lida”?

Leave a Reply