Jämlika samhällen mer välmående än andra?

Ny forskning från epidemiologen Richard Wilkinsons och antropologen Kate E Pickett visar att jämlikhet i samhällen är en viktig parameter för lycka. Små inkomstskillnader i samhället gör människor både friskare och mer välmående och man slipper dessutom många sociala problem.

Rika samhällen med stora inkomstklyftor har betydligt större problem med psykisk ohälsa, kriminalitet, övervikt, låga utbildningsnivåer och olika typer av missbruk. Det verkar även som att nivåer av tillit ökar i mer jämlika samhällen.

Deras forskning talar för att hela befolkningen drar fördel av ökad jämlikhet, även om de som har det allra sämst vinner mest. Höjd BNP och växande rikedom har länge betraktats som lösningen på många samhällsproblem, men ett sådant samband ses bara i  fattigare länder. För världens rikaste länder leder mer ojämlikhet till större sociala problem, oavsett hur hög landets BNP är.

Enligt Statistiska Centralbyrån är skillnaden i inkomst mellan rika och fattiga i Sverige nu den största på trettio år. Forskarna anser att om ett land skulle koncentrera sig på att göra samhället mer jämlikt skulle dess befolkning må bättre. Jämlikheten verkar alltså inte bara ha ett moraliskt värde, utan kan också ses som ett medel på väg mot ett bättre samhälle.

Läs mer på http://www.equalitytrust.org.uk/

Frida Johnsson

Tags: ,

7 Responses to “Jämlika samhällen mer välmående än andra?”

 1. Lars skriver:

  Om vi sammanfattar med en tidigare blogg om politik och lycka:
  – Moderater är lyckligare än vänsterpartister och socialister
  – Socialistiskt styrda samhällen (Förutsatt att det är detta som ger ekonomisk utjämning) är lyckligare.

  Jag ser det som logiskt och lätt att ta till sig, men visst är det ändå förvirrande? Någon som kan hitta den bästa vägen utifrån just dessa fakta?

 2. Marcus Linder skriver:

  Se Andreas Berghs genomgång av boken för bra kommentarer kring en del brister i den statistiska analysen som underbygger argumentet:

  http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2010/2/9/hur-vetenskaplig-ar-the-spirit-level-jamlikhetsanden.html

 3. Filip Fors skriver:

  Ännu finns inga övertygande belägg om att jämlikhet leder till högre lycka. Se denna post: http://www.lyckobloggen.se/?p=330

  Wilkinson och Pickett har inte heller visat detta. Deras bok handlar om en rad andra utfall, men de undersöker inte lycka trots att många verkar tro det.

 4. Michael skriver:

  Ännu finns inte heller några belägg för att medlemskap i moderaterna leder till högre lycka. Men för Lars föreslår jag följande sammanställning:

  1) Sambandsmått säger ingenting om orsak
  2) Individer och nationer är helt olika analysnivåer
  3) Studierna talar varken för eller emot varandra

 5. A skriver:

  Författarnas slutsatser är INTE att ”Socialistiskt styrda samhällen” är mer jämlika och därför bättre.

  Slutsatsen är att ekonomisk jämlikhet hänger samman med positiva utfall oavsett hur jämlikheten uppnås.

  Japanska staten spenderar tex mindre del av sin BNP per invånare på ”välfärd” än USA, men är ändå mer jämlikt än de skandinaviska länderna. Ekonomisk jämlikhet kan uppnås antingen genom att lönespridningen är liten(Japan), eller genom omfördelningar genom subventioner och bidrag.

 6. Karl skriver:

  Japan är även till 98% etniskt homogent, vilket säkert också är en faktor som inte bör underskattas.

 7. m skriver:

  Karl: HAHAHAHAHHHHAHA

Leave a Reply