Välbefinnandet under olika aktiviteter i Frankrike och USA – I Frankrike njuter man oftare av maten?

I ett tidigare inlägg berättade vi här på bloggen om en ny studie där det momentana välbefinnandet mäts i Frankrike, USA och Danmark. Tyvärr finns mer omfattande data för de danska kvinnorna ännu inte tillgängligt. Däremot finns data för de Franska och Amerikanska kvinnorna. Nedan följer en tabell med U-index för olika aktiviteter. U-index är som vi skrivit tidigare ett mått på hur stor del av tiden som en negativ känsla är mer framträdande än någon positiv känsla. I tabellen kan man t ex se att negativa känslor var mer framträdande än positiva endast vid 9 procent av all tid som de franska kvinnorna spenderade vid matbordet. Ungefär samma U-index vid måltider,  ca 10 procent, har de amerikanska kvinnorna,. Man kan även notera att negativa känslor är mer framträdande än positiva känslor i över 25 procent av tiden på arbetet för både de amerikanska och franska kvinnorna. Allt som allt är det är slående hur lika välbefinnandetmönstret ser ut mellan de olika länderna. Ett undantag är den tid som spenderas på barnpassning, av någon anledning verkar dessa stunder vara betydligt mer angenäma för de franska kvinnorna.

Sammantaget har de franka kvinnorna ett något lägre U-index. En av flera tänkbara förklaringar är att de franska kvinnorna i högre grad njuter av maten när de äter. De amerikanska kvinnorna riktar alltså ofta uppmärksamheten mot andra saker samtidigt som de äter (Telefon, TV?). ”A striking difference in the time spent eating (117 min vs 52min) is mainly due to differences in the attention paid to that activity. Episodes in which eatingwas mentioned covered almost as much of the day in Columbus (17.1%) as in Rennes (20.8%),but eating was more often focal for the French (56% vs 30%). ”.

Känner du igen dig i mönstret? Vilka aktiviteter mår du bäst av? 😀

fr_us_index

Källa: Alan B. Krueger m fl (2009) Time Use and Subjective WellBeing in France and the U.S, Social Indicators Research.

 Filip Fors

2 Responses to “Välbefinnandet under olika aktiviteter i Frankrike och USA – I Frankrike njuter man oftare av maten?”

  1. Mr Profit skriver:

    ”En av flera tänkbara förklaringar är att de franska kvinnorna i högre grad njuter av maten när de äter. De amerikanska kvinnorna riktar alltså ofta uppmärksamheten mot andra saker samtidigt som de äter (Telefon, TV?).”

    Mycket fokus på maten i texten, men det skiljde ju bara 1 procentenhet i ”lycka” mellan aktiveteterna. Var denna skillnad signifikant? Eller är de signifikanta skillnaderna främst mellan länderna i stort?

  2. Filip Fors skriver:

    Skillnaderna i genomsnittligt U-index mellan de båda länderna är signifikant. Ca 16 procent i Frankrike och 18 procent i USA. Skillnaden som hade att göra med mat var inte att U-index skiljer sig signifkant för den aktiviteten utan det faktum att de franska kvinnorna ägnar mycket mer tid åt den aktiviteten. Det är förmodligen en förklaring till att U-index totalt sett är lägre i Frankrike.

Leave a Reply