Sambandet mellan inkomst och lycka är starkare för personer med timlön

48362361_198e5baae8

Inkomstens betydelse för lyckan är allt som oftast en het potatis inom lyckoforskningen. En helt färsk undersökning har nu visat att sambandet mellan inkomst och lycka är starkare för personer som har timlön i jämförelse med personer som har månadslön. Forskarna gjorde fyra olika undersökningar, först två tvärsnittsstudier där man fann att korrelationen mellan inkomst och lycka var starkare för personer med timlön. För att försöka reda ut orsakssambandet gjorde man en tredje, s.k. longitudinell studie och fann att en inkomstökning i genomsnitt ger en starkare lyckoökning för personer med timlön. Flera olika lyckomått användes i studien, bland annat frågor relaterade till livstillfredsställelse.

En tänkbar förklaring till att pengar verkar ha större effekt på lyckan för personer med timlön är att denna betalningsform leder in människors uppmärksamhet i högre grad på pengar (de tänker oftare på pengar) och att detta innebär att pengar även ges ett högre värde i livet (kanske omedvetet). Tidigare studier har exempelvis visat att personer med timlön ofta tenderar att tänka på sin tid i termer av pengar, att de i lägre utsträckning är villiga att byta pengar mot fritid och att de lägger ner mindre tid på välgörenhet. Forskarna gjorde till sist en experimentstudie där man slumpmässigt delade in 164 personer med månadslön i två olika grupper. Båda grupperna fick svara på ett antal olika lyckofrågor men grupp två ombads även räkna ut hur mycket pengar de tjänade per timme innan de besvarade lyckofrågorna. Det man fann var att korrelationen mellan inkomst och lycka var starkare för gruppen som innan de besvarade lyckofrågorna hade ombetts att räkna ut timlönen. Det verkar alltså som den enkla ”tricket” att leda in personer med månadslön på hur mycket de tjänar per timme räcker för att de ska ge pengar en högre vikt när de värderar sitt liv.

Källa: DeVoe & Pfeffer (2009) When Is Happiness About How Much You Earn? The Effect of Hourly Payment on the Money—Happiness Connection, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 35, No. 12, 1602-1618.

Filip Fors (www.filipfors.se)

2 Responses to “Sambandet mellan inkomst och lycka är starkare för personer med timlön”

 1. Lars skriver:

  Intressant och logiskt. Jag tolkar det som att fenomenet att pengar inte ger lycka beror mer på tillvänjningen än att pengar skulle vara någon sorts ”död materiell meningslös lycka”. De timanställda kan ofta i högre grad påverka sin inkomst. De tänker oftare på hur mycket de tjänat. Då får inte tillvänjningen lika stor chans att sabotera lyckan. Övningen med att räkna ut sin timpenning är också en lyckoövning som kortsluter tillvänjningen. Personen som just räknat ut hur mycket han/hon tjänat per timme fick ett nytt fräscht mått på sin ekonomiska lycka, som tillvänjningen ännu inte förstört.

  Det här ger en ny dimension som inte finns i Sonjas bok´. (Åtminstone inte tydligt). I stället för att ”underkänna pengar som en väg till lycka”, så gäller det att lura tillvänjningen. Räkna ut din lön på olika sätt. Jämför din lön med andra som tjänar sämre. Variera det du använder din lön till. Tänk på hur fattigt det var i Sverige för 100 år sedan! Njut varje gång du köper något! Börja dagen med att räkna ut hur mycket du kommer att tjäna under dagen. Be din arbetsgivare att du ska få slippa din tråkiga fasta månadslön och få den ersatt med en rörlig prestationslön! Njut av din goda ekonomiska ställning!

  Men visst, Det var en vackrare sanning att pengar inte är lycka! Förstör vi en vacker sanning nu?

  /Lars

 2. Filip Fors skriver:

  Haha, ja du har helt rätt Lars. Det finns en norm inom delar av lyckoforskningen och den positiva psykologin om att pengar är något ”fult” och en ”korumperad” väg till lycka. Kahneman uttryckte saken själv under en föreläsning, han ställde frågan: Varför tog det sådan tid innan man fann studier som visade att livstillfredsställelsen ökar med ekonomisk tillväxt? En förklaring var nog att de flesta forskare inte gillade detta resultat. Han själv tillhörde den gruppen tidigare vilket han erkände som ”pinsamt”. 🙂

  Det finns dock en del annan forskning som tyder på det kanske inte alltid är bra att tänka på pengar ur ett socialt perspektiv: http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/314/5802/1154
  ”The results of nine experiments suggest that money brings about a self-sufficient orientation in which people prefer to be free of dependency and dependents. Reminders of money, relative to nonmoney reminders, led to reduced requests for help and reduced helpfulness toward others. Relative to participants primed with neutral concepts, participants primed with money preferred to play alone, work alone, and put more physical distance between themselves and a new acquaintance. ”

  Sedan finns mig veterligen inga studier som tyder på att människor som tänker mycket på pengar är lyckligare, studien i detta inlägg visade ju mer att korrelationen är starkare mellan inkomst och lycka för de som tänker mycket på pengar. Men de ”pengastrategier” du tar upp visar ju ytterligare en väg till lycka som Lyubomirsky missat och det är förstås uppfriskande och absolut inte politiskt korrekt…. 😉

Leave a Reply