Kahneman om lyckoforskningens framtid

Daniel Kahneman tycker jag är den mest intressanta av lyckoforskningens fronfigurer. Här berättar han i en kort intervju om hur han ser på lyckoforskningens framtid.

Jag håller med honom att fokus i forskningen bör gå mer mot att undersöka och mäta välmående, alltså hur människor känner sig till vardags snarare än hur nöjda de är med livet. Personligen tycker jag välmående är mer värdefullt än livstillfredsställelse och jag tror de flesta människor håller med om det efter lite reflekterande. Kahnemans studier har visat att sambandet mellan hur människor mår till vardags och hur nöjda de är med livet bara är medelstarkt, långt ifrån perfekt, och det räcker därför inte med att mäta livstillfredsställelse för att fånga lyckonivåerna hos  individer och samhällen.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Leave a Reply