Välbefinnandet under olika aktiviteter

CSC-Preston---3-happy-women

Att umgås med kollegorna på jobbet är skoj men att jobba är mindre kul, i alla för den genomsnittliga kvinnan i Texas. 🙂

I en berömd studie av drygt 900 arbetande kvinnor i Texas mätte forskarna hur högt välbefinnande kvinnorna hade under olika aktiviteter. Kvinnorna ombads att se tillbaka på gårdagen som en film, skriva ner vilka aktiviteter de ägnade sig åt samt hur de kände sig under varje aktivitet med avseende på ett antal positiva och negativa känslor.

survey

Forskarna summerade sedan positiva minus negativa känslor för varje aktivitet och tog fram följande index. ”Net affect” avser medelvärdet för de positiva känlsorna minus de negativa.

texas_women

Överlag ganska förväntade resultat. ”Intimt umgänge” samt att socialisera med vänner  och arbetskamrater kommer högt, likaså lunch och middag samt fysisk träning. Att arbete och pendling hamnar längst ner var kanske också ganska väntat (åtminstone pendling). Däremot kan man förvånas över att childcare hamnar så långt ner listan, t o m på samma plats som hushållsarbete. Är barn så jobbiga? 🙂

Man kan även se att de mest njutningsfulla aktiviteterna ofta är de aktiviteter som kvinnorna spenderar ganska lite tid på. Den positiva upplevelsen av intimt umgänge, fysisk träning och socialt umgänge beror kanske delvis på kontrasteffekter, d v s aktiviteter som vi gör sällan och under korta stunder hinner vi inte anpassa oss till utan de känns ständigt fräscha, roliga och njutningsfulla. Vad kan man dra för slutsatser av resultaten? Skulle kvinnorna i studien bli lyckligare av att pendla mindre och ägna mer tid åt socialt umgänge? Förmodligen skulle de det, men det är svårt att veta så länge man inte gjort expertimentstudier. Det vill säga studier där man låter människor fördela om den tid de lägger på olika aktiviteter och undersöker om välbefinnandet förändras som en följd av detta. Sådana studier är förmodligen för kostsamma och inte minst alltför krävande för intervjuerpersonerna. Däremot skulle man kunna testa på en egen hand genom att skriva vilka aktiviteter man ägnat dig åt under dagen i någon/några veckor samt hur man kände sig under var och en av aktiviteterna, ex. på en generell välmåendeskala mellan 1 och 10. Avslutningsvis kan man testa att införa mer av de aktviteter som toppade listan och utvärdera efter en tid… 😀 En liknande teknik brukar nyttjas inom KBT för att få deprimerade personer att må bättre.

Källa: Kahneman m fl (2004) A Survey Method for Characterizing Daily Life Experience: The Day Reconstruction Method, Science, Vol. 306. no. 5702, pp. 1776 – 1780.

Filip Fors (www.filipfors.se)

3 Responses to “Välbefinnandet under olika aktiviteter”

 1. Är lite förvånad över att ”slappa” ligger så högt. Många lyckoforskare hävdar ju att det är när vi gör någonting aktivt som vi mår som bäst. Fast man måste ju se det i sin kontext. Hade man slappat större delen av sitt liv hade man nog inte rankat detta lika högt som om man bara haft tillfälle att göra det enstaka gånger i veckan. Hade kvinnorna i studien varit hemmafruar hade nog resultatet sett annorlunda ut.

 2. Lotta skriver:

  En tanke bara, angående det här med att childcare hamnar så långt ner på listan.
  Eftersom de 900 kvinnor som ingick i studien var arbetande, så kan jag tänka mig att den lilla stund de har med barnen varje dag inte hinner bli så härlig och trevlig som man som förälder hoppas på.
  Det uppstår lätt konflikter om man som förälder är stressad och inte hinner ägna sig åt barnen på det sätt som de behöver. Det blir kanske inte så mycket 100 procentig närvaro tillsammans med barnen där man verkligen umgås. Kan tänka mig att följden blir dåligt samvete vilket jag antar inte är bra för vår lyckonivå 🙂

 3. Filip Fors skriver:

  Ludvig: Ja, att slappandet hamnar så högt beror nog delvis på en kontrasteffekt, d v s att det är väldigt skönt i lagom dos. Särskilt då personerna i studien alla jobbade på dagarna.
  Lotta: Absolut, det hänger nog ihop med stress. Jag ska redovisa resultat från en likadan studie i Frankrike om några dagar där man kunde se att de franska kvinnorna mådde betydligt bättre under de tid de spenderade med sina barn. Kanske på grund av att det Franska samhället är mindre stressigt.

Leave a Reply