Archive for september, 2018

#84: Vad har vänsterpartiet för lyckopolitik?

måndag, september 3rd, 2018

Då är det dags för avsnitt fem av partigrillningen.

Med oss har vi Deniz Butros, ledamot i vänsterpartiets partistyrelse.

Under programmet diskuterar vi bland annat:

  • Varför fokuserar V så mycket på materiella resurser istället för välbefinnande?
  • Kopplingen mellan jämlikhet och lycka
  • Varför är män och kvinnor ungefär lika lyckliga trots att männen har mer pengar?
  • Borde femininsmen fokusera mer på ”mjuka värden”?