Archive for februari, 2018

#75: Är den ökade psykiska ohälsan bland unga bara ett falsklarm?

tisdag, februari 27th, 2018

Ny måndag och nytt avsnitt av På Tal om Lycka. Idag pratar Ludvig & Filip om psykisk ohälsa bland unga och om den verkligen har ökat så mycket som vi alla blir matade med i svensk media.

  • Mäts rätt saker när det sägs att den psykisk ohälsan bland unga ökar?
  • Har Socialstyrelsen och BRIS fel i sina alarmistiska rapporter?
  • Hur har ungas lycka egentligen rört sig de senaste decennierna?

#74: Smartphones och sociala medier gör ungdomar olyckliga?

måndag, februari 19th, 2018

I avsnitt 74 av På Tal om Lycka pratar Ludvig & Filip om hur smartphones and sociala medier påverkar vårt välbefinnande.

  • Ökar verkligen den psykisk ohälsan bland unga?
  • Hur är användning av sociala medier kopplat till (o)lycka?
  • Har smartphones bidragit till ett bättre samhälle?