Archive for maj, 2017

#55 Arbete eller Fritid? Vilket är viktigast för vår lycka?

onsdag, maj 24th, 2017

I dagens avsnitt av På Tal om Lycka berättar Filip om en ny svensk studie där man kartlagt hur svenska folket mår på arbetet och på fritiden samt vilka faktorer som hänger ihop med välbefinnande på jobbet respektive fritiden. Vi diskuterar även frågor som: Vad är viktigast, hur vi mår på jobbet eller hur vi mår på fritiden? Hur påverkar arbete och fritid varandra? Skulle man bli lycklig av att slippa jobba? Vilka faktorer gör arbetet och fritiden roligare?
Mycket nöje!

#54 Våld i nära relationer

tisdag, maj 9th, 2017

I dagens avsnitt intervjuar vi Barbo Renck kring hennes forskning inom våld i nära relationer. Vilka drabbas? Varför uppstår det? Hur kan vi hjälpa drabbade och hur kan vi förebygga? I slutet av avsnittet berättar Barbro även om sin forskning inom dansterapi för pojkar med ADHD och flickor med depression