Archive for februari, 2016

Kurser och föreläsningar hos Global Happiness Organization

torsdag, februari 18th, 2016

Här på lyckobloggen delar vi med oss av positiva nyheter från hela världen, och även nyheter från Global Happiness Organization.

Inom vår organisation finns flera eldsjälar som brinner för lycka och personlig utveckling. Vissa skriver, vissa forskar, vissa anordnar evenemang och vissa föreläser. De flesta är överens om att välmående är viktigt att prata om och arbeta för, och därför vill vi nå ut med vår kunskap till så många som möjligt. Allt för att göra världen lite bättre varje dag.

Våra senaste nyheter är våra senaste kurser. Olika företag och organisationer ber om skräddarsydda föreläsningar och utbildningar, vilket i sin tu fyller på vårt arkiv med färdigställda kurser av hög kvalité. Nu vill vi dela med oss av vårt arkivs innehåll till er, och vi hoppas på att nå ut till fler och fler som vill öka sin livskvalité.

Alla våra kurser finner du under ”Lyckokurser” eller genom att klicka här!

 


 

 

Sabina Renck, Psykologisk Coach, föreläsare och lyckoexpert

Ojämlikhet i lycka värre än ojämlikhet i inkomster?

tisdag, februari 16th, 2016

eggs-390224_640

 

I en ny studie undersöktes vilken betydelse ojämlikhet i lycka har för människors tillfredsställelse och välbefinnande i olika länder. Resultaten visade att ojämlikhet i lycka faktiskt har en starkare effekt än ojämlikhet i inkomster när det gäller att förklara människors personliga lycka. Vidare visade studien att den negativa effekten av att leva i ett samhälle med hög ojämlikhet i lycka var särskilt stark för människor som ogillar ojämlikhet. Till sist fann forskarna även att ojämlikhet i lycka är kopplat till lägre mellanmänsklig tillit samt att ojämlikhet i lycka ha ett starkare samband med bristande tillit än ojämlikhet i inkomster.

Källa:

The Welfare Costs of Well-being Inequality
Leonard Goff, John F. Helliwell, and Guy Mayraz
NBER Working Paper No. 21900

 

Filip Fors (www.filipfors.se)

Lyckad föreläsning om lycka!

måndag, februari 15th, 2016

På bioteknikföretaget Roche i Stockholm är man inte bara mån om befolkningens hälsa och livskvalité, utav även sina anställdas. För att skapa och bibehålla god arbetsmiljö och välmående personal anordnar de därför varje år evenemang för hälsa och personlig utveckling. I år blev Global Happiness Organization inbjudna att hålla föreläsning, och jag och Ludvig Lindström tog oss an uppdraget.

Temat för föreläsningen var “Lycka och Positiv Påverkan – Hur kan vi påverka oss själva och andra?”. Vi presenterade oss själva och vår bakgrund och varför vi valt att arbeta med lycka och välmående. Efter detta gav Ludvig deltagarna en presentation och sammanfattning av vad lycka innebär: hur det definieras, hur man mäter lycka och hur lyckonivån ser ut i olika delar av världen. Han gav också grundläggande och viktiga verktyg för lycka, vilket inkluderade tacksamhet, fysisk aktivitet, att vistas i naturen samt sociala relationer.

Efter detta gick jag vidare in på sociala nätverk, och hur tankar, idéer och känslor överförs i sociala nätverk. Hur kommer det sig att vi blir lyckligare av att umgås med glada vänner, varför spelar sociala relationer större roll än pengar, varför kopierar och härmar vi varandra, varför är bekräftelse en av de viktigaste elementen i en kärleksrelation och hur och varför kan din granne ha större påverkan på din lycka än din bästa vän? Jag kopplade detta till bland annat evolutionspsykologi, socialpsykologi och kognitiv neurovetenskap, alltså vilken roll vår hjärna spelar i känslomässig överföring.

IMG_20160121_125303 (1)

Kartläggning av lycka och klusterbildning i ett socialt nätverk

Presentationen blev uppskattad och vi fick mycket positiv feedback av våra deltagare. Vi föreläste sammanlagt en timme, och efter detta diskuterade vi alla tillsammans kring frågor och tankar som väcktes. Nästa gång hoppas vi att vi kan utöka timmarna och djupdyka ännu mer i ämnet lycka och sociala nätverk.

Christakis-Fowler-Connected

 

Frågor för diskussion:

Är majoriteten av dina vänner mer åt det lyckliga eller olyckliga hållet?
Är du lyckligare eller mindre lycklig än de du umgås med?
Hur påverkas du, och hur mycket, av dina vänner?

Sabina Renck, Psykologisk Coach, föreläsare och lyckoexpert

Forskning möter ”flum”

söndag, februari 14th, 2016

För några dagar sedan deltog jag och Sabina Renck (som ju också är lyckobloggare här) i en minst sagt ovanlig konferens i Stockholm, anordnad av GNH Sweden.

GNH, eller Gross National Happiness, är en term som myntades av Hans Majestät fjärde kungen av Bhutan, Jigme Singye Wangchuck på 1970-talet. Konceptet, som färgar hela landets ledning och uppbyggnad, kan sägas innefatta fyra pelare: goda styrelseformer, hållbar socioekonomisk utveckling, kulturellt bevarande och miljövård. GNH Sweden driver på för att få till en liknande samhällsutveckling i Sverige. Att prioritera GNH istället för enbart bruttonationalprodukt.

Vi i Global Happiness Organization ställer oss bakom den synen och jobbar för närvarande på att ta fram ett nytt sätt att mäta samhällsutveckling, inte helt olik den GNH förespråkar.

Konferensen i Stockholm var en lite annorlunda upplevelse för mig. Jag har en vana av att utgå från studier och forskning i mitt arbete för ett lyckligare samhälle och en lyckligare värld. Det var inte fokus på vid här konferensen, utan det hela kändes lite mer luddigt och spirituellt. Kanske kan det ändå vara nyttigt att komma ifrån det vetenskapliga ett tag och ”flumma runt” lite för att få nya idéer och perspektiv. Mycket värme och kärlek tog jag i alla fall med mig på tåget tillbaka ner till mitt kära Malmö.

Ludvig Lindström

Förenade Arabemiraten tillsätter lyckominister

torsdag, februari 11th, 2016
Ohood Al Roum, ny lyckominister

Ohood Al Roum, ny lyckominister

Förenade Arabemiraten har tidigare deklarerat att man vill bli världens lyckligaste land år 2021.

Under onsdagen tog man ytterligare ett steg mot detta mål genom att meddela att man nu tillsätter en lyckominister. Ministern som tillsätts blir Ohood Al Roumi som tidigare jobbat i premiärministerns stab. Detta rapporterar bland annat BBC och Al Jazeera.

I den nya rollen ska Al Roumi skapa och driva lagar och regler för att öka välbefinnandet bland befolkningen. Premiäreministern sa under onsdagen att ”lycka i Förenade Arabemiraten är inte bara något vi hoppas på, vi inför nu planer, projekt och program för att det ska hända”.

Sedan tidigare är vi i Global Happiness Organization en stor samarbetspartner till Förenade Arabemiraten. Detta i syfte att hjälpa dem åstadkomma sina mål.

Ludvig Lindström