Archive for november, 2015

Så hjälper vi flyktingarna bäst

fredag, november 27th, 2015

I dagens Metro skriver jag och Peter Singer om att vi kraftigt bör höja biståndet och hjälpen till flyktingarnas närområden. Men också att pressa övriga EU-länder för att få till en rättvisare fördelning av asylsökande inom unionen och att asyl bör sökas i flyktingarnas närområden. Då får vi en mer etisk, rättvis och effektivare flyktingpolitik.

Håller du med?

Ludvig Lindström