Archive for november, 2013

Ärliga och ödmjuka människor är inte lyckligare?

fredag, november 29th, 2013

Ärlighet och ödmjukhet är högt ansedda karaktärsdrag. Alla stora religioner förordar ärlighet och ödmjukhet som centrala dygder och många livsfilosofier upphöjer ärlighet och ödmjukhet som centrala värden.

Ärlighet och ödmjuk är tillsammans också ett grundläggande personlighetsdrag. I en ny personlighetsmodell med namnet ”Hexaco” utgör ”Ärlighet-Ödmjukhet” en av sex grundläggande personlighetsegenskaper. De andra fem påminneser starkt om de fem stora personlighetsdragen som jag skrivit om tidigare på bloggen.

Personer som ligger högt på personlighetsdraget ”Ärlighet-Ödmjukhet” är uppriktiga, ödmjuka och rättvisa. De undviker att exploatera andra människor och håller en låg profil utåt. Personer som ligger lågt på detta personlighetsdrag är tvärtom manipulativa, giriga, skrytsamma och självcentrerade.

Man kan fråga sig om ärliga och ödmjuka människor är lyckligare än oärliga och giriga människor? Givet att ärlighet och ödmjukhet är dygder kan man anta att så vore fallet. Men detta har nyligen undersökts och man hittade inte några signifikanta samband. Ärliga och ödmjuka människor verkar i genomsnitt inte vara lyckligare än oärliga människor. De har inte heller bättre självkänsla.

Personligen tror jag att ärlighet och ödmjukhet för med sig båda fördelar och nackdelar för det personliga välbefinnandet. Ärliga människor har lättare att samarbeta med andra människor och uppskattas ofta av omgivningen. Samtidigt riskerar de ärliga och ödmjuka ofta att bli exploaterade av oärliga egoister. Fördelarna och nackdelarna tar därför i genomsnitt utan varandra.

Ärlighet är extremt viktigt på ett samhällsplan. De länder i världen som har högst lycka, livslängd och väldstånd präglas av hög mellanmänsklig tillit. Ärlighet göder tillit, förtroende och samarbete medans oärlighet göder misstro, korruption och exploatering. I ett oärligt samhälle blir livet ensamt, fattigt, otrevligt, brutalt och kort som Thomas Hobbes skulle beskrivit det.

Om ärlighet och ödmjukhet inte leder till personlig lycka är det något fel på samhällets incitamentsstruktur. Men det pekar också på att moral och personlig lycka inte alltid går hand i hand. Devisen ”Gör gott så blir du lycklig” stämmer bara delvis och det kan vara farligt om människor lägger för mycket vikt vid enbart den personliga lyckan. I så fall finns ingen stark motivation att vara genuint ärlig och agera prosocialt. Om vi lägger vikt vid den allmänna lyckan finns dock starka motiv för ärlighet.

Det vore intressant att höra vad ni läsare säger om kopplingen mellan ärlighet, ödmjukhet och lycka men också om kopplingen mellan moral och lycka.

Källor:
Aghababaei & Arji (2014) Well-being and the HEXACO model of personality. Personality and Individual Differences
Aghababaei, N. (2013). God, the good life, and HEXACO: The relations among religion, subjective well-being and personality. Mental Health, Religion & Culture
Visser & Pozzebo (2013) Who are you and what do you want? Life aspirations, personality, and well-being
Personality and Individual Differences

——————–

Filip Fors

Säg ja till lycka!

måndag, november 25th, 2013

Say yes to happiness!

GHO håller just nu på att producera en ny lyckovideo, i samarbete med det portugisiska videoproducentföretaget Boa Onda.

Och du kan blir en del av den! Läs mer HÄR.

Ludvig Lindström

The power of giving

torsdag, november 21st, 2013

Den här videon talar för sig själv…

Ludvig Lindström

Varför fungerar psykoterapi?

onsdag, november 6th, 2013

En mycket intressant teori om varför olika former av psykoterapi fungerar för att motverka depression och ångest finns att läsa här. Artikeln är skriven av Amerikanen Milton Spett.

Slutsatserna från artikeln

The principles “Experience the emotion – change the cognition,” constitute the most powerful components of all effective psychotherapies.  This concept applies not just to depression and anxiety disorders, but to almost all psychological problems.  Treatment consists of the following steps:

1. Confront the situation that evokes the psychological problem, either in vivo or by talking, thinking, or writing about it.

2. Experience the inappropriate emotions.

3. Clarify and understand these emotions.

4. Do not act in accordance with these emotions.

5. Identify and change the associated dysfunctional cognitions.

6. Each time this process is repeated, the dysfunctional schema weakens.

Filip Fors (www.filipfors.se)

Hjärnan gillar meditation

lördag, november 2nd, 2013

En kul och informativ sammanfattning om vad som egentligen sker i hjärnan när vi mediterar, samt hur forskningen är rörande överens om de väldigt många positiva effekterna av meditation för bl.a. välbefinnande.

Vill du börja meditera? Eller du kanske har testat att börja meditera mer regelbundet, men har svårt att få det att rymmas i en hektisk vardag?

Alltid när man vill skapa en ny rutin i sitt liv är det viktigaste att sätta upp realistiska mål, som man kan växa med i sin egen takt. Våra hjärnor tycker det är kul och motiverande med utmaningar som vi kan hantera, eftersom det gör att och vi kan känna tillit till vår förmåga att klara av det vi bestämt oss för. Dessutom ger det oss möjlighet att njuta av de positiva effekterna av våra ansträngningar.

Generellt är enkla realistiska del-mål är en väldigt god investering för att nå dit man vill oavsett om det handlar om mindfulness eller om helt andra livsstils förändringar. Läs mer i tidigare lyckoblogg-poster om hur du kan göra meditation till en del av din vardag.

Låt oss säga att vårt övergripande mål är att meditera ca 20-30 min varje dag. Då skulle kanske 5 minuters meditation 1-2 gånger i veckan vara ett rimligt realistiskt del-mål att börja med? Sedan ökar vi tiden och antal dagar i veckan successivt när vi bemästrar våra delmål. Det viktigaste är att börja.

subliminal_wisdom_meditation

Anna Gordh Humlesjö

Running for a happier world

fredag, november 1st, 2013

Running for a happier world

För en dryg vecka sedan sprang jag mitt första (och troligen sista) maraton. Vi var två från GHO som gav oss iväg på den 4,2 mil långa färden längs Amsterdams gator.

Loppet i sig var dock mer av en plåga än en lyckkoboost. Träningen innan hade störts av ett antal förkylningar och jag var tyvärr inte helt frisk inför loppet heller. Dock var det en härlig känsla att ha tagit sig i mål trots alla motgångar på vägen.

Generellt sett är fysisk träning enormt viktigt för att man ska må bra. För deprimerade har det visat sig att idrottande är lika effektivt som antidepressiv medicin. Motion reducerar helt enkelt oro och stress vilket gör att du känner att du har kontroll över din kropp och hälsa. Ett motionsprogram kan även göra att du över en längre tid känner dig starkare och friskare.

Så flåsa på, även om just maraton kanske inte är något som jag kan rekommendera för alla 🙂

Ludvig Lindström